Java Data Access and Object Related Mapping


Opis kursa:

Kurs obuhvata objektno relaciono mapiranje u Java okruženju, kao i Hibernate ORM Framework. Obrađuju se osnove objektnog modela, relacionog modela, problem nekompatibilnosti ova dva modela, objektno/relaciono mapiranje, alate za objektno/relaciono mapiranje i Hibernate Framework kao jedan od najpopularnijih alata za objektno/relaciono mapiranje.


Cilj kursa:

Cilj je osposobljavanje polaznika za upotrebu Hibernate ORM Framework-a i njegovu integraciju u Java softverske aplikacije. Korisnik će, takođe, biti osposobljen za razvoj profesionalnih skalabilnih aplikacija po uzoru na savremene softverske arhitekture. Kompletan kurs je propraćen razvojem aplikacije za unos podataka o knjigama.


Sadržaj kursa:

1. Uvod u perzistentne objekte i baze podataka

 •     Svrha povezanosti sa bazom podataka
 •     Najčešće korišćene baze podataka u kombinaciji sa Javom
 •     Relacione, i nosql baze podataka i Java
 •     Fajl baze podatka
 •     Pojam perzistentnog objekta


2. JDBC

 •     Povezivanje sa bazom podataka
 •     Upravljanje podacima u konektovanom okruženju


3. Uvod u objektno relaciono mapiranje

 •     Repository pattern
 •     Active record pattern
 •     (bilo bi praćeno ručno kreiranim sistemom jedne i druge vrste)    


4. Java Persistence API

 •     Uvod u OR mapiranje
 •     Entiteti
 •     Entity manager
 •     Transakcije


5. Hibernate ORM

 •     Hibernate konfiguracioni fajl
 •     Osnovno mapiranje
 •     Session Factory
 •     Relaciono mapiranje (kardinalnost)
 •     CRUD operacije


6. Hibernate ORM - upravljanje podacima

 •     Hibernate Query Language
 •     Batch operacije
 •     Filtracija podataka
 •     Transakcije
 •     Keširanje podataka

    
7. Distribucija podataka

 •     No sql baze podataka, indekseri i cache-ri
 •     Distribuirane transakcije

 

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde