Java GUI Programming


Opis kursa:

Kreiranje grafičkog korisničkog interfejsa uz pomoć Jave i Swing biblioteke.


Cilj kursa:

Cilj kursa je da nakon njegovog slušanja korisnik bude sposoban da samostalno kreira kompletan grafički interfejs Java aplikacije, kao i da implementira funkcionalnost za grafičke kontrole. Po završenom kursu, polaznik će moć samostalno da kreira funkcionalne desktop aplikacije uz pomoć programskog jezika Java i NetBeans alata.


Sadržaj kursa:

1. Uvod u Java swing

 •     Kreiranje Swing projekta
 •     Swing programi u NetBeans IDE
 •     Izrada korisničkog iterfejsa
 •     Podešavanje korisničkog iterfejsa
 •     Dodavanje programske logike
 •     Klase JFrame i JApplet
 •     Raspoređivanje komponenti u kontejneru
 •     Klasa Border


2. Osnovne Swing komponente

 •     Klasa JComponent, Klase JLabel i JButton, Klasa JTextComponent, Osobine tekst komponenti, API tekst komponenti
 •     Jednostavne tekst kontrole, Text Fields, Password Fields, Formatted Text Fields, Text Areas
 •     Stilizovane tekst kontrole, Editor Panes and Text Panes, Klasa JToggleButton, ButtonGroup, Check Boxes, Radio Buttons
 •     Klasa JDialog, Modalni i nemodalni prozori, Klasa JOptionPane
 •     Klasa JColorChooser, Klasa JFileChooser, Štampanje teksta
 •     Rukovanje swing kontrolama upotrebom NetBeans GUI buildera


3. Swing događaji

 •     Swing Event Listener-i
 •     Povezivanje komponenti sa izvorom podataka
 •     Konkurentno programiranje u Swing-u, Initial Threads, The Event Dispatch Thread, Worker Thread-ovi i SwingWorker, Upotreba Swing niti
 •     Upotreba Akcija i Timera


4. Napredne Swing komponente

 •     Upotreba fokusa i povezivanje kontrola
 •     Povezivanje kontrola i podataka binding metodom
 •     Look and Feel
 •     Klasa JIcon, Klasa JComboBox, Klasa JList, Klasa JSpinner, Klase JProgressBar i JSlider, Klasa JTable, Klasa JTree,
 •     Rukovanje menijima, Klasa JMenuBar, Klasa JMenu, Klasa JMenuItem
 •     Toolbar i Tooltip, Klasa JToolBar, Rukovanje ToolTipovima
 •     Kontejneri opšte i posebne namene, Klasa JPanel, Klasa JScrollPane, Klasa JSplitPane, Klasa JTabbedPane, Klasa JInternalFrame,
 •     System Tray i Splash Screen, Drag and Drop funkcionalnost    


5. Uvod u libGDX biblioteku

 •     Kreiranje libGDX projekta
 •     Objavljivanje i startovanje libGDX projekta
 •     Upravljanje asetima
 •     Animacija u libGDX biblioteci
 •     Upravljanje teksturama
 •     Upravljanje sprajtovima

    
6. libGDX kontrola aplikacije

 •     Ulaz / izlaz
 •     Upravljanje zvukom
 •     Komunikacija sa serverom

        
7. Dinamika

 •     Korišćenje texture mapa
 •     Uvođenje fizike pomoću box2d biblioteke


8. LibGDX UI


3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.