Java Web Programming


Opis kursa:

Objašnjava na koji način se kreiraju Java web aplikacije. U sadržaju ovog kursa nalaze se i Servleti, Java Server Pages, Java Server Faces, apleti, ospkrba ajax aplikacija...


Cilj kursa:

Osposobljavanje korisnika za samostalno kreiranje kompleksnih web aplikacija upotrebom Java tehnologija, jsp, jsf, servleta i appleta. Upoznavanje polaznika sa naprednim web konceptima, bezbednošću i efikasnošću web aplikacija.


Sadržaj kursa:


1. Uvod u Java EE

 •     Dependency injection
 •     Interceptori


2. Uvod u serversko Web programiranje

 •     Klijent server arhitektura
 •     Najčešće korišćene produkcione Java web tehnologije
 •     Instalacija i podešavanje Java EE okruženja
 •     Struktura Java EE aplikacije
 •     Struktura i artefakti maven web aplikacije
 •     Kreiranje statičkih Java web aplikacija


3. Java EE klijent / server

 •     Java Servleti
 •     Java Scriptleti
 •     JSP tagovi
 •     JSP standardne tag biblioteke (jstl)
 •     JSP korisnički definisane tag biblioteke (jstl)
 •     EL Izrazi


4. HTTP Parametrizacija i čuvanje stanja

 •     POST i GET parametrizacija
 •     Kolačići
 •     Sesije


5. Forme / obrada formi

 •     Java Servleti
 •     Java Scriptleti
 •     JSP tagovi6. Spring Web aplikacije / MVC

 •     Uvod u spring framework
 •     Spring Dependency injection
 •     Spring MVC
 •     Spring security7. Klijentsko programiranje

 •     Java Server Faces
 •     Java applet
 •     JavaScript i jQuery
 •     Ajax
 •     (Razmotriti i GWT)

 

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde