Java Web Services and XML

Opis kursa:

Kurs obrađuje osnovne i napredne koncepte XML-a, među kojima su XML prostori imena, XML XPath upitni jezik, kao i različiti tipovi pristupa XML-u. Osim XML-a, kurs uključuje i obradu najpoznatijih koncepata web servisa, kao i tehnologije za njihovo kreiranje.


Cilj kursa:

Osnovni cilj ovog kursa je da vas osposobi za čitanje, pisanje i obradu XML dokumenata kroz programski jezik Java. Nakon što završite ovaj kurs, moći ćete da kreirate i upotrebljavate različite tipove web servisa uz pomoć Java tehnologije.


Sadržaj kursa:


1. Uvod u XML

 •     Uvod u XML
 •     Struktura i sintaksa XML-a
 •     Elementi i atributi
 •     Xml prostori imena


2. Java architecture for XML binding

 •     Uvod u JAXB
 •     Marshalling i unmarshalling
 •     JAXB anotacije
 •     Kreiranje i korišćenje šema


3. Java API for XML processing

 •     Uvod u JAXP
 •     SAX
 •     DOM
 •     XSL transformacije


4. Soap web servisi

 •     Uvod u web servise
 •     Tipovi web servisa
 •     Uvod u SOAP web servise
 •     Java API for XML based web services (JAX-WS)
 •     Kreiranje SOAP servisa
 •     Kreiranje SOAP klijenta


5. REST web servisi

 •     Uvod u REST
 •     Java API for RESTful web services (JAX-WS) 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde