Kompetencije IT administratora

Konkurentno poslovanje i opstanak na tržištu podrazumeva upotrebu informacionih tehnologija, i samim tim savremene hardverske opreme. Bilo da je reč o preduzeću sa malim brojem računara ili velikim kompanijama neophodno je uvođenje računarskih mreža i odgovarajuće softverske podrške, kao i kompetentan kadar koji će odgovoriti zahtevima savremenog poslovanja podržanog hardverskim i softverskim rešenjima.

Polaznici IT Academy na odeseku Administration se pripremaju za rad na celokupnom procesu planiranja, projektovanja, konfigurisanja, implementacije i održavanja kompletne mrežne infrastrukture, korišćenjem niza svremenih tehnologija.

Oni stiču znanja sa naglaskom na mrežnu i sistemsku administraciju. Mrežna administracija između ostalog podrazumeva dizajn lokalne mreže, razumevanje mrežnih protokola i koncepta domena u mrežnom okruženju, poznavanje mrežne opreme i konkretan rad sa njom, poznavanje PC hardverskih i serverskih PC arhitektura, poznavanje mrežnih servisa.

Sistemska administracija predstavlja primenu kombinacija skupa zadataka u svrhu nadgledanja i upravljanja IT infrastrukturom organizacije. Sistem administratori koji se školuju na IT Academy imaju i znanja i iz programiranja, jer je njihov zadatak da budu garancija ispravnog i odgovarajućeg rada mreže, zavisno od tipa aplikacija, broja korisnika i podrške poslovnim procesima. Poslovanje se danas zasniva na pravovremenim i tačnim informacijama, koje su danas uslovljene primenom moderne komunikacione tehnologije. Sistem administrator je odgovoran za obradu i rukovanje informacijama koje direktno zavise od primene informacionih tehnologija. On takođe osmišljava jasan plan sistemske administracije, odnosno izdržljivosti informacionog sistema.

Alati, sistemi i tehnologije kojima vladaju administratori školovani na IT Academy:
• MS Windows 2003 Server
• AD (Active Directory)
• Ugrađeni MS alati sa za rad sa mrežnim i direktorijumskim servisima
• MS Windows XP
• MS Windows Vista
• LINUX OS
• Alati za za dijagnostiku i održavanje mreže
• AV alati
• MS SQL server
• SQL Server Managemet Studio
• MS Visio

Veštine koje su neophodne dobrim administratorima prepoznaćete u polaznicima IT Academy, odseka Administration:
• dijagnostikovanje hardverskih i softverskih rešenja, zamena oštećenih komponenti
• bekapovanje podataka i oporavak oštećenih podataka
• održavanje pojedinih računara i računarskih mreža 
• planiranje, koordinacija i implentacija sigurnosnih mera na računarskoj mreži
• nadgledanje performansi mreže sa ciljem njene optimizacije
• konfiguracija i testiranje računarskih komponenti

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde