Kompetencije programera

Polaznici na odseku Programming su spremni za rad na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije softvera. To podrazumeva znanja i veštine od analize, planiranja i dizajna softvera, preko kodiranja i testiranja, do instalacije i održavanja softvera. Obuhvatajući niz tema iz oblasti razvoja algoritama, teorije programskih jezika, širokog spektra alata, jezika i tehnologija, školovanje na IT Academy podrazumeva rad na konkretnim projektima sa ciljem samostalne izrade softverskih rešenja.

Danas se podrazumeva da je u efikasnom i produktivnom poslovanju neophodno korišćenje informacionih tehnologija, naročito mogućnosti koje nudi Internet. Preduslov za uspešno poslovanje u 21. veku je prelazak na elektronsko poslovanje, otvaranje korporativnih domena, postavljanje web prezentacija, promovisanje proizvoda preko Interneta, online prodaja. Za ovo su Vam potrebni stručnjaci koji će tehnički osigurati uspešnost elektronskog poslovanja.

Nakon završetka školovanja na IT Academy web programeri i developeri vladaju širokim spektrom praktičnih i savremenih znanja: podizanje Internet sajtova, povezivanje na bazu podataka, omogućavanje automatizacije objavljivanja sadržaja, kreiranje Content Management Server-a, pisanje web servleta, ostvarivanje komunikacije na Internetu, kreiranje web aplikacija, ostvarivanje tehničkih uslova za online prodaju i promociju, pisanje Internet skripti itd.

IT Academy ima za cilj da osigura da je svaki kandidat kvalifikovan da radi u savremenom poslovnom svetu na širokom spektru poslova, od početnog nivoa programera do vodećih softver inžinjera i projektanata.

Alati, jezici i tehnologije kojima naši polaznici vladaju nakon završetka programa su:
• Microsoft Visual Studio
• Microsoft Visual Studio.NET
• Microsoft Visual SourceSafe
• Computer Associates Erwin
• Programski jezik C++
• Programski jezik C#
• ADO.NET tehnologija
• ASP.NET 2.0 tehnologija
• Tehnologija XML web servisa (HTTP, XML i SOAP)
• Upitni jezik TRANSACT- SQL
• Programski jezik Java
PHP programiranje
• WPF
• JavaScript script jezik
• MS SQL server
• MySQL server

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde