Management, Business Organisation & Social Business

Opis kursa

U poslednje vreme dešava se redefinisanje klasične uloge upravljanja i organizovanja poslovanja u kontekstu savremenih problemasa kojimasedanas suočavaju kompanije. Društvene mreže su kao posledicu donele čitav niz do nedavno nepostojećih modela poslovanja kojima će se kompanije suočavati u narednom periodu.

Cilj kursa

Ovaj kurs daje praktična znanja i uvide iz oblasti kreiranja i vođenja različitih tipova inovativnih poslovnih modela i njihovo uklapanje u klasične modele poslovanja i upravljanja kompanija danas.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde