Manual Modeling

Opis kursa:

Ručno modelovanje predstavlja kurs na kome se polaznici upoznaju sa pravljenjem maketa u cilju sagledavanja logike modelovanja. Na kursu se, između ostalog, obrađuju linearni i površinski elementi, kao i zakrivljene površine.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da se polaznici kroz praktične vežbe i primere osposobe za pravljenje skaliranih modela objekata, da sagledaju logiku modelovanja i upotrebe materijala.

Sadržaj kursa:

  • Uvod u modelovanje
  • Primena ručnog modelovanja
  • Komponovanje linearnih elemenata
  • Komponovanje površinskih elemenata
  • Razvijanje mreže objekata
  • Modelovanje terena
  • Modelovanje elemenata zasnovanih na krivim linijama i površinama
  • Materijali u maketarstvu

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde