Marketing & Advertising

Opis kursa

Tokom ovog kursa steći ćete osnovna znanja iz oblasti advertising-a odnosno oglašavanja i marketinga, uz sve specifičnosti oglašavanja na internetu. Naučićete kako se kreraju online kampanje, marketing planovi i još mnogo toga.

Cilj kursa

Ovaj kurs ima za cilj da vas pripremi za sve profesionalne izazove sa kojima ćete se suočavati tokom karijere u online marketingu i oglašavanju.