Network Infrastructure Protection

Cilj kursa

Sticanje znanja neophodnih za zaštitu mrežne infrastrukture. Razumevanje vrsta i načina savremenih napada na mrežnu infrastrukturu. Upoznavanje sa načinima predupređivanja i alatima za borbu protiv mrežnih napada. Uočavanje bezbednosnih propusta. Osposobljavanje za samostalno podešavanje programa za borbu protiv mrežnih napada. Načini softverske i hardverske kontrole prava pristupa podacima i resursima. Tehnike kriptovanja podataka u cilju zaštite.

Sadržaj kursa

 • Fizička zaštita i obezbeđenje mrežnih sistema
 • Zaštita računara
 • Obezbeđenje rada u ekstremnim uslovima
 • Zaštita podataka
 • Gubitak podataka
 • Pojam i značaj kriptovanja
 • Tehnike šifrovanja podataka
 • Simetrično i asimetrično kriptovanje
 • Kriptovanje javnim ključem
 • Kriptovanje tajnim ključem
 • Autentikacija
 • Upadi (Intrusions)
 • DoS napadi
 • DDoS napadi
 • IP Spoofing
 • Virusi
 • Crvi (Warms) u mrežnim sistemima
 • Antivirus programi
 • Konfiguracija antivirus programa u mrežama
 • Firewall programi (namena, podešavanje, Application Integrity Check, DLL Injection)
 • Spam i Antispam programi (identifikacija i blokada Spam-a)
 • Spyware
 • Anti Spyware programi (podešavanje i primena)
 • Social Engineering
 • Predupređivanje napada iz same mreže
 • Organizovanje IT Security službe
 • Sigurnosni protokoli (SSL)
 • Prety Good Privacy (PGP)
 • Digitalni potpis
 • Prava pristupa i autorizacija (Smart kartice)
 • Zaštita napajanja
 • Značaj kreiranja Back upa
 • Mehanizmi oporavka (vraćanje podataka sa hard diska)
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Microsoft Administration Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde