New Media Environment Design

Cilj kursa: Na kursu se proučavaju karakteristike i priroda novomedijskog prostora. Analiziraju se nova sociološka i kulturološka ponašanja pojedinaca i društva koji su se pojavila sa razvojem digitalnih tehnologija i detektuju promene koje je neophodno implementirati u vizuelna rešenja koja pretenduju da uspešno komuniciraju sa korisnikom.

 

Sadržaj kursa:

           Uvod u medijsku umetnost i kulturu

           Razumevanje medija ( web, CD, mobilni uredjaji, igrice )

           Vizuelizacija i kultura

           Vizuelizacija i korisnički orjentisan dizajn

           Internet tehnike i tehnologije

           Interaktivna naracija

           Kritički osvrt na postojeća rešenja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.