Kurs Objektno orijentisano programiranje u Javi

Objektno orijentisano programiranje (OOP) predstavlja tehniku programiranja koja je nastala još 80-ih godina prošlog veka. Prvi objektno orijentisani programski jezik koji je objavljen zvao se Xerox, a u IT svetu se pojavio 1980. godine. Danas objektno orijentisano programiranje spada među najšire prihvaćenu tehniku programiranja u svetu.

Upravo iz tog razloga osmišljen je kurs koji će vam pružiti sva neophodna znanja koja će se očekivati od vas kao stručnjaka za objektno orijentisano programiranje jeziku Java. Važno je istaći i da ovaj način programiranja spada među lakše za razumevanje i učenje, pre svega jer simulira spoljni svet.

Kao primaran način programiranja OOP koristi objekte koji su najčešće skupovi podataka čije tipove i vrednosti definišu programeri sa metodama koje te iste podatke uređuju prema sopstvenim potrebama. Iako mnogi programski jezici poput C#, C++, PHP i drugih podržavaju objektno orijentisano programiranje, ovaj kurs će se isključivo baviti isključivo objektno orijentisanim programuranjem u Javi.

Tokom kursa steći ćete mnoga korisna znanja i praktične veštine, a između ostalog ćete saznati i da je objektno orijentisano programiranje u najpopularnijem programskom jeziku zastupljeno pomoću klasa, metoda, konstruktora i, naravno, promenljivih koje se nalaze u toj klasi.

Tehnike koje usavršite tokom kursa objektno orijentisano programiranje u Javi omogućiće vam da započnete uspešnu IT karijeru i postanete stručnjak koji uvek može da pronađe posao i ostvari odličnu zaradu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Java Development Program i Android Development Program.

Opis i cilj kursa objektno orijentisanog programiranja u Javi

Na ovom kursu upoznaćete se sa osnovnim idejama i konceptima objektno orijentisanog programiranja kroz praćenje njihovog logičkog razvoja uz postepenu nadogradnju. Fokus kursa je na usvajanju apstraktnog načina razmišljanja i razumevanju apstraktnog programiranja. Nakon što postavite jake teorijske temelje, kasnije tokom kursa će vam biti znatno lakše da usvajate praktične tehnike u projektovanju i pisanju objektno orijentisanog softvera.

Kurs je podeljen u četiri tematske celine, kroz koje ćete naučiti sve što važno a tiče se objektno orijentisanog programiranja. Na početnim predavanjima očekuje vas upoznavanje sa tipovima i strukturama podataka, a zatim i sa apstraktnim tipovima podataka. Nakon toga posvetićete se osnovnim pojmovima objektno orijentisanog programiranja i naučiti koje su osobine objekata i koja je njihova namena.

U narednim predavanjima saznaćete šta su klase, a posle toga ćete naučiti i šta predstavlja pojam nasleđivanja u objektno orijentisanom programiranju. Drugi deo kursa baviće se naprednim konceptom objektno orijentisanog programiranja i na tim predavanjima ćete naučiti tehnike implementiranja i rešenja koja se primenjuju prilikom smeštanja objekata u memoriju.

Kako kurs bude odmicao, steći ćete i kompletnu sliku o problematici koja je u vezi sa statičkom proverom tipova prilikom upućivanja poruka objektima, apstraktne metode i klase, kao i generičkog koda i klase. Zatim ćete se baviti višestrukim nasleđivanjem, a na kraju vas očekuje i deo kursa koji će isključivo biti fokusiran na objektno orijentisano projektovanje. Tokom poslednjih predavanja upoznavaćete se sa dijagramima aktivnosti i stanja i radićete na završnim fazama projektovanja.

Osnovni cilj ovog kursa jeste da se polaznici upoznaju sa svim objektno orijentisanim tehnikama u programiranju. Tokom kursa saznaćete koje su to razlike u odnosu na proceduralne i modularne jezike. Pored toga, predavači će vam predstaviti objektno orijentisane tehnike i način razmišljanja.

Savladaćete osnovne premise objektno orijentisanog programiranja, kao što su apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija. Na kraju kursa imaćete korisna znanja i primenljive veštine koji će vas osposobiti za samostalno projektovanje sistema kroz upotrebu UML jezika za modeliranje.

Kurs objektno-orijentisanog programiranja u Javi

Plan i program predavanja

1. Uvod u objektno orijentisano programiranje

 • Tipovi podataka i strukture podataka 
 • Apstrakni tipovi podataka 

2. Osnovni pojmovi objektno orijentisanog programiranja

 • Šta je objekat i koja je njegova primena u OOP 
 • Upoznavanje sa pojmom klasa u objektno orijentisanom programiranju
 • Pojam nasleđivanja kao jedan od koncepata objektno orijentisanog programiranja

3. Napredni koncepti objektno orijentisanog programiranja

 • Smeštanje objekata u memoriju 
 • Upućivanje poruka ka objektima 
 • Upoznavanje sa tehnikama višestrukog i ponovljenog nasleđivanja 

4. Objektno orijentisano projektovanje

 • Uvod u UML i postavka problema 
 • Upoznavanje sa analizom zahteva, dijagramom slučajeva i arhitekturom softvera 
 • Modeliranje klasa i njihova primena
 • Dijagrami sekvence i komunikacije 
 • Dijagrami aktivnosti i stanja 
 • Završne faze projektovanja u objektno orijentisanom programiranju

Kurs objektno-orijentisanog programiranja u Javi

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok se završava!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde