Odsek za dizajniranje na školovanju IT professional A to Z

Na odseku za dizajniranje savladaćete kompletan set alata potrebnih za profesionalno bavljenje dizajnom. Od grafike i digitalne fotografije, preko animacije pa sve do web dizajna.

Dodatno, dobićete razumevanje dizajna kao veštine, tako da ćete znati kako da iskoristite ličnu kreativnost u razvoju Vaših dizajn rešenja.

Plan i program IT professional A to Z za odsek dizajn sadrži nastavne jedinice:

 • Teorija dizajna

  Obrađuju se pristup i razumevanje dizajna. Proučavaju se osnovni grafički elementi, od linije, preko površine do boja, kao i njihov psihološki uticaj. Radi se i na principima tipografije koji se primenjuju u svrhu donošenja odluka o pravilnom izboru fontova pri dizajniranju.

  Cilj je da steknete sposobnost kreiranja ubedljivih dizajn ideja. Zašto? Zatо što sve počinje od ideje.

  Pojedinačna znanja koje ćete savladati su: razumevanje vizuelne umetnosti, kako dobiti funkcionalan dizajn, najbolja načela vizuelnih umetnosti, najbolja načela dizajna, kako kontrolisati vizuelnu percepciju, kako dizajnom izazvati psihološki uticaj, koji su elementi dizajna, kako izabrati i primenjivati boje u dizajnu, kako izabrati i primenjivati tipografiju (fontove) u dizajnu.

 • Crtanje: Vektorska grafika i praktična primena u programu Adobe Illustrator

  Kako crtati pomoću računara? Pomoću vektorske grafike.

  Na ovoj nastavnoj jedinici se obrađuju tehnike potrebne za crtanje svih oblika, od jednostavnih do složenih. Praktična primena vektorskog crtanja se obrađuje u programu Adobe Illustrator. Osim konkretnih tehnika rada u Illustrator-u, radi se i na realnim dizajnerskim rešenjima.

  Cilj je da Vaša mašta i kreativnost ne budu zauzdani tehničkim veštinama, nego da steknete sposobnost pretvaranja svake ideje u vizuelnu realnost.

  Pojedinačne tehnike koje ćete savladati su, između ostalog: crtanje objekata, transformacija objekata, primena efekata na tekst, pravilna primena boja, kreiranje prelaza boja, primena mash efekta, pravilan izbor i primena crtačkih efekata, primena različitih “četkica”, primena  warp alata za obradu crteža, kreiranje 3d efekata, pretvaranje fotografije u crtež, priprema nacrtane grafike za štampu i za web…

 • Grafika: Rasterska grafika i praktična primena u programu Adobe Photoshop

  Cilj rada na Grafici je da savladate veštine za obradu grafika, pripremu grafika za web, retuširanje i dodatne napredne obrade fotografija i drugih grafika.

  Praktična primena obrade grafike se obrađuje u najkvalitetnijem i najpoznatijem grafičkom programu, Adobe Photoshop-u. Obrađuju se alati i filteri za rad u poslednjoj verziji Photoshop-a, Photoshop CS4, savladava se logika slojeva, manipulacija tekstom i bojom.

  Pojedinačne tehnike koje ćete savladati su, između ostalog: obrada fotografija i sečenje, selektovanje i obrada elemenata unutar fotografije, kontrolisanje boja, promena boja u grafici, primena filtera, primena maski, kreiranje kompletnog web dizajn rešenja u slici, kreiranje plakata, kreiranje funkcionalne grafike, izbor i primena efekata…

  (nastavak plana i programa ispod) • Web dizajn

  Na ovoj nastavnoj jedinici se obrađuje pravilna primena programa Adobe Dreamweaver, vodećeg alata za samostalno kreiranje Internet prezentacija.

  Takođe, naučićete kako da postavite i održavate Internet sajtove.

  Cilj je da razumete kako se dizajnira za Internet, šta je neophodno znati i primeniti, a šta nije, i da steknete tehničku stručnost da kreirate konkretne Internet strane.

  Pojedinačne tehnike i veštine koje ćete savladati su: kreiranje web sajta i web strane, kreiranje zaglavlja strane, formatiranje sadržaja,  kreiranje tabela, razumevanje URL putanja i postavljanje linkova, primena slika i multimedijalnog sadržaja, CSS stilovi i njihova primena, DIV tagovi i njihova primena, kako kreirati Template dizajn i Template strane, kako kreirati Internet forme, Javascript i kako primeniti najčešće korišćene JavaScript događaje, kako održavati sajtove…

 • Napredna digitalna fotografija

  Na ovoj nastavnoj jedinici se savladavaju profesionalne tehnike fotografisanja i snimanja.

  Savladaćete tehnike postavljanja kompozicije, pronalaženja pravog trenutka, ugla snimanja i osvetljenja. Dodatno, proučićete različita kadriranja i tematike digitalne fotografije.

  Cilj je da steknete sposobnost kreiranja digitalnih fotografija profesionalnog kvaliteta. Svako može da fotografiše. Ali mali broj ljudi, profesionalaca, zna kako da napravi odličnu fotografiju.

  Savladaćete: primenu tehnologije digitalne fotografije, kompoziciju, snimanje, kadriranje, pravilan izbor i primenu efekata pri snimanju, pravilno osvetljenje, snimanje pokreta, tajne snimanja portreta, tajne snimanja novinske fotografije…

 • Animacija: Flash animacija i praktična primena u programu Adobe Flash

  Savladava se napredan rad u Adobe Flash-u, sa ciljem kreiranja svih vrsti animacija, od prostih do složenih.

  Takođe, radi se i na animiranim projektima koji se dalje mogu iskoristiti kao delovi Internet prezentacija ili kao samostalni animirani filmovi.

  Savladaćete: kompletno razumevanje Adobe Flash radnog okruženja, timeline i framerate animaciju kroz vreme, kreiranje, karakteristike i upotreba Flash simbola, kreiranje animacije, kreiranje događaja, kontrolisanje putanje objekata u okviru animacije, kreiranje kompletne animacije spremne za primenu na web-u ili nekom drugom mediju.

 • Engleski jezik

  Na kursu English Language radićete prema dva od četiri programa, u zavisnosti od Vašeg trenutnog nivoa znanja engleskog jezika.

  Pre Intermediate (Niži srednji) program, za samostalno korišćenje jezika u deskriptivne i narativne svrhe, kao i za upotrebljavanje jezika u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.

  Intermediate (Srednji) program, za razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

  Upper Intermediate (Viši srednji) program, za smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik, dok pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kao kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.

  Business English (Poslovni engleski) program, za vođenje pisane i usmene komunikacije u poslovnom okruženju.

Da li ste pročitali celu priču?

Saznajte više o ovom jedinstvenom programu ovde.

Upis je otvoren u 10 časova 3.12.2009. Ako želite da se prijavite, požurite

Upisna strana je otvorena 3.12.2009 u deset časova ujutru po centralnom evropskom vremenu.

Upis je ograničen, pošto je školarina za ovo posebno školovanje 75% niža od regularne BusinessAcademy školarine.


Da se prijavite, idite na prijavnu stranu.