Odsek za elektronsko poslovanje na školovanju IT professional A to Z

Na odseku za elektronsko poslovanje steći ćete znanja i veštine za naprednu upotrebu računara u kreiranju profita za preduzeće. Ovo je mlada disciplina za kojom raste tražnja, a e-biz stručnjaci dobijaju priliku za sve većim zaradama i autoritetom u preduzećima.

Plan i program IT professional A to Z za odsek e-biz sadrži nastavne jedinice:

 • Informacione i Internet tehnologije

  Steći ćete znanja neophodna za izučavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i tehnologija programiranja.

  Cilj je da razumete koje opcije imate pred sobom kada primenjujete e-biz rešenja u preduzeću i kako da od raspoloživih tehnologija kreirate procese koji će direktno doneti uštedu troškova ili povećanje prometa za preduzeće.

  Konkretna znanja i veštine koje ćete savladati su: razumevanje osnovnih informacionih tehnologija u službi preduzeća, vrste softvera i tehnike za pravilan izbor, komunikacione tehnologije (modem, ISDN, xDSL, satelitske veze), Internet tehnologije i Internet servisi, kolaboracija i saradnja na daljinu pomoću tehnologija Video Conferencing i Video On Demand, pravilna interakcija između čoveka i računara, praksa pravilnog korisničkog interfejsa, upotreba računara u poslovnom okruženju, računarski zasnovana obuka i učenje, realna svrha i uloga IT-a u organizacijama, razvoj i značaj lokalizovanih verzija softvera, primena bežičnih standarda komunikacije, upotreba satelitskih mreža, softverska podrška za mobilno i bežično računarstvo…

 • E-biznis

  Na ovoj nastavnoj jedinici se obrađuje primena elektronskog poslovanja.

  Takođe, obrađuju se pojmovi EDI, EAN i CRM, ali i e-poslovanje u bankarstvu i državnoj upravi.

  Tokom kursa dobijate prikaz praktične primene elektronskog poslovanja u preduzećima. Dodatna pažnja je posvećena pravnim aspektima i pitanjima zaštite e-poslovanja.

  Konkretni moduli koje ćete savladati su: opšte e-poslovanje, e-poslovanje u trgovini, e-poslovanje u bankarstvu i državnoj upravi, praktična primena e-poslovanja, pravni aspekti i zaštita e-poslovanja, mobilno i e-poslovanje u regionu...

  (nastavak plana i programa ispod) • Menadžment i poslovna organizacija

  Upoznaćete se sa primenom menadžmenta i menadžment prakse, organizacijom i radom timova, principima i metodama upravljanja projektima i informacijama.

  Cilj je da savladate veštinu efektnog upravljanja timovima, projektima i uticaja na kolege, klijente i partnere.

  Konkretna znanja i veštine koje ćete dobiti su: menadžment i strateški menadžment, kako kreirati viziju, ciljeve i strategiju povećanja profitabilnosti, pravilne tehnike planiranja, pravilne tehnike implementacije, kontrole i delegiranja, kako kontrolisati uticaj unutrašnjih i spoljnih faktora u preduzeću, kako primeniti sistem kvaliteta, kako kontrolisati kvalitet Total Quality menadžmentom, kako kreirati efektne poslovne procese, strategije za upravljanje promenama, tehnike efektnog odlučivanja, upravljanje ljudskim resursima, pregovaranje, rešavanje konflikata, ocenjivanje i vrednovanje, motivacija, nagrađivanje, kako steći poziciju lidera, kako kontrolisati produktivnost i profit, kako organizovati upravljanje informacijama, kako izabrati i primeniti menadžment informacioni sistem, kako uspostaviti sistem merenja rezultata…

 • Prodaja i rukovođenje odnosima sa klijentima

  Savladaćete proces prodaje kroz sve prodajne situacije i aktivnosti koje vode do konačnog plasmana proizvoda ili usluga potrošaču. Dodatno, savladaćete primenu strategija za odnose sa klijentima koje kreiraju maksimalnu dobit za preduzeće zahvaljujući povećanoj prodaji postojećim klijentima.

  Steći ćete znanja o ulozi menadžera prodaje, njegovim aktivnostima, odgovornostima, načinima upravljanja i ciljevima prodaje.

  Cilj kursa je da naučite kako da izgradite partnerski odnos sa klijentima, povećate lojalnost i zadovoljstvo klijenata, a time i visoku profitabilnost sopstvene kompanije. Dalje, naučićete kako da prepoznate potrebe kupca i da sa različitim tipovima sagovornika uspešno zaključite prodajni proces, rešite moguće reklamacije i održite kontakt sa klijentima i nakon prodaje.

  Dodatno, steći ćete znanja o tome kako voditi prodajni tim u svim fazama rada počev od selekcije prodavaca preko njihove obuke i razvoja do rukovođenja i motivacije prodajnog tima. Upoznajete se sa psihologijom, osobinama koje odlikuju dobrog prodavca, njegovim aktivnostima i sa celokupnim procesom prodaje preko otvaranja do prezentacije i zaključivanja prodaje.

  Konačno, naučićete kako da izaberete pravi alat za Vaš biznis da bisite obezbedili napredak i rast, a u isto vreme održali visok stepen zadovoljenja potreba klijenata i njihovog zadovoljstva.

 • Menadžment projekata i praktična primena u MS projektu

  Upravljanje projektima podrazumeva upravljanje svim njegovim elementima pojedinačno, ali i samim projektom kao celinom.

  Na ovoj nastavnoj jedinici savladaćete tehnike istraživanja i postavke projekta, raspoređivanje zadataka, kreiranje realnog kalendara izvršavanja, dodeljivanje resursa i troškova.

  Cilj je da naučite da planirate, sprovodite, raspoređujete zadatke i resurse, koordinirate, pratite napredak čitavog projekta, i, na kraju, da vršite procenu i analizu završenog projekta.

  Upoznaćete se sa metodama i alatima za planiranje i upravljanje projektima, kao i sa praćenjem i analizom napretka projekta, koordinacijom, procenom i kontrolom realizacije projekta i tehnikama donošenja odluka.

  Naučićete kako da primenjujete jedan od najzastupljenijih softverskih alata za upravljanje projektima - MS Project, koji je namenjen planiranju, praćenju i kontroli realizacije manjih i srednjih projekata.

 • Marketing in IT

  Ova nastavna jedinica obuhvata oblasti: Internet marketing, strateški Internet marketing i istraživanja na Internetu.

  Posebno se naznačava razlika između Offline i Online marketinga, bitnost imidža i identiteta na Internetu, demografskih karakteristika, profila, kategorije i aktivnosti korisnika na Internetu.

  Izučava se sajber prostor i provajding, odnos obrazovanja i Interneta, direktni marketing i prodaja na Internetu. Dodatno istražićete koji proizvodi i usluge su pogodni za prodaju na Internetu, uz osvrt na principe gradnje Web sajta koji prodaje i aktivnosti posle prodaje.

  Konkretne veštine i znanja koje ćete steći su: izbor i primena strategije Internet marketinga, kako sprovesti konkurentno istraživanje na Internetu, offline i online marketing, kako izgraditi imidž i identitet na Internetu, primena direktnog marketinga i prodaje na Internetu, kako kreirati proizvod i usluge pogodne za prodaju na Internetu, kako kreirati web sajt koji prodaje…

 • Engleski jezik

  Na kursu English Language radićete prema dva od četiri programa, u zavisnosti od Vašeg trenutnog nivoa znanja engleskog jezika.

  Pre Intermediate (Niži srednji) program, za samostalno korišćenje jezika u deskriptivne i narativne svrhe, kao i za upotrebljavanje jezika u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.

  Intermediate (Srednji) program, za razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

  Upper Intermediate (Viši srednji) program, za smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik, dok pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kao kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.

  Business English (Poslovni engleski) program, za vođenje pisane i usmene komunikacije u poslovnom okruženju.

Da li ste pročitali celu priču?

Saznajte više o ovom jedinstvenom programu ovde.

Upis je otvoren u 10 časova 3.12.2009. Ako želite da se prijavite, požurite

Upisna strana je otvorena 3.12.2009 u deset časova ujutru po centralnom evropskom vremenu.

Upis je ograničen, pošto je školarina za ovo posebno školovanje 75% niža od regularne BusinessAcademy školarine.


Da se prijavite, idite na prijavnu stranu.