Osnove 3D produkcije

Opis kursa

Kurs predstavlja osnove 3D produkcije kroz program Autodesk 3DS Max ili Maya i sadrži uvod u sam program i njegove bazične elemente i mogućnosti.

Cilj kursa

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa upotrebom programa 3DS Max ili Maya, njegovim kontrolama i funkcionalnošću. Polaznik će nakon odslušanog kursa biti osposobljen da bazično rukuje programom Max ili Maya i da proizvede radove nižeg nivoa.

Sadržaj kursa:

 • Upoznavanje s tehnologijom i terminologijom
 • Osnovna organizacija projekta i upravljanje scenom
 • Osnovni elementi interfejsa
 • Koncept i manipulacija prostorom
 • Parametarski objekti (primitives) i njihovi atributi (max)
 • Osnovni transform alati
 • Osnovna organizacija scene 
 • Osnove manipulisanja modifier-ima (max)
 • Koncept noda i njegova upotreba, shape and transform nodes (maya)
 • Rukovanje hypergraph-om (maya)
 • Osnovni render

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde