Plan i program - Personal Development Program

U okviru školovanja na ITAcademy besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Detaljije o ovom programu, možete saznati na ovoj strani, a plan i program po kome ćete raditi pogledajte u nastavku:

 

No. Profesional Development Program No. of classes
  TRANSVERZALNE VEŠTINE  
1 Samospoznaja i samopouzdanje 3
2
Samomotivacija i motivacija drugih
3
3 Interpersonalne veštine
3
4 Veštine adaptacije
3
5
Logičko/kreativno/kritičko mišljenje
3
6 Prosuđivanje i analitičko-istraživačke veštine
3
7
Veštine savetovanja, koučinga i treninga
3
8
Definisanje karijernog cilja i individualni akcijski plan
3
9
Timski rad
3
  LIČNE VEŠTINE
 
10
Planiranje karijere, Life and Career Planning
3
11
Stil i personalni marketing, Style and Personal Marketing
3
12
Poslovni bonton, Business bon ton
3
13
Zdravlje i upravljanje stresom, Health and Stress Management
3
14
Lični razvoj menadžera, Personal Development of Managers
6
15
Inteligencija, Intelligence
3
16
Kreativnost i inovativnost, Creativity and Innovation
3
17
Principi bogaćenja i investiranja
3
  EFEKTIVNOST I EFIKASNOST
 
18
Upravljanje vremenom, Time Management
3
19
Veštine jasne i uverljive prezentacije, Skills of Clear and Convincing Presentation
3
20
Efektivna poslovna komunikacija, Effective Business Communication
9
21
Upravljanje informacijama, Information Mangement
3
22
Uspešno vođenje sastanaka, Effective Meeting Management
3
23
Efektivne tehnike pregovaranja, Effective Negotiation
3
24
Efektivno donošenje odluka, Effective Decision Making
3
25
Efektivne tehnike pisanja, Effective Writing Techniques
6
26
SERTIFIKACIJA
3