PR Basics

Opis kursa

Kurs predstavlja smišljen i planiran pristup generalnom definisanju aktivnosti odnosa s javnošću na izgradnji identiteta, imidža i reputacije organizacije. U ovom kursu opisani su načini na koje se kreira reputacija i razvijaju odnosi sa internim i eksternim okruženjem. Kroz najbolje primere iz prakse predstavljene su sve aktivnosti PR menadžera u cilju komunikacije sa ciljnim javnostima i uticaja na njihove stavove o organizaciji.

Cilj kursa

Cilj kursa je sticanje znanja i veština neophodnih za definisanje, implementaciju i evaluaciju strategija i taktika odnosa s javnošću, kao i ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima za obavljanje funkcije odnosa s javnošću u organizaciji.

Akcenat je na praktičnim primerima i vežbama, a namenjen je, pre svega, onima koji su na početku karijere u Odnosima sa javnošću ili žele da konkurišu na poslove u ovoj struci. Kurs je osmišljen tako da predočava i zamke koje posao PR menadžera nosi i da polaznike pripremi da se izbore sa njima na najbolji mogući način.