Programming Certification

ITAcademy sertifikacija

Nakon kompletiranja programa na Department-u Programming ITAcademy može se dobiti jedan od dva sertifikata:

1. Sertifikat Link ITAcademy o odslušanom programu na Department-u Programming 
   (ukoliko ste prisutni na najmanje 75% predavanja)
2. Link ITAcademy Certified Programmer
   (ukoliko položite završni projekat na smeru sa najmanje 75% uspešnosti)

Međunarodna sertifikacija

Nakon kompletiranja programa na Department-u Programming stičete kompetencije i mogućnost da polažete za sledeće međunarodne sertifikate:

  1. MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) od Microsoft Corporation
  2. MCPD (Microsoft Certified Professional Developer) od Microsoft Corporation
  3. MCPD (Microsoft Certified Professional Developer) od Microsoft Corporation
  4. MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator) od Microsoft Corporation

Cambridge : 
    1.   Cambridge International A&AS Level in Computing

U cenu školovanja na ITAcademy uračunato je jedno polaganje za jedan od ispita u okviru izabranog međunarodnog sertifikata.

Pogledajte ostale diplome i sertifikate u ponudi ITAcademy >>>

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde