Slavimo 13. septembar! Srećan vam svetski Dan programera!

PROGRAMMING DEPARTMENT: Budite visokoplaćeni stručnjak u programiranju

Programming Department

Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
346 časova
Programi
Microsoft Web Development
Microsoft Windows Development
Microsoft Azure Development
Microsoft Development
PHP Web Development
Java Development
Software Engineering
Software Development
Diplome i sertifikacija
Cambridge A/AS Level in Computing
MCTS i MCPD (Microsoft Certified Technology Specialist and Developer)
Zend Certified Engineer PHP
Adobe Certified Expert Dreamweaver
Oracle Certified Associate and Professional
ITA Certified Professional Programmer
PRIJAVITE SE

Upišite se danas i ostvarite 30% popusta.

Školovanje na ITAcademy je jednogodišnje i počinje jesenjim semestrom 2014. godine. Kao polaznik, birate način nastave i obuke: tradicionalno - u učionici ili online - na daljinu. Da se prijavite odmah >>

Školovanjem na Programming odseku pripremićete se za rad na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije softvera, od početne analize, planiranja i dizajna, preko kodiranja i testiranja, do instalacije i održavanja softvera na mestu njegovog korišćenja. Školovanje podrazumeva rad na konkretnim projektima, sa ciljem samostalne izrade softverskih rešenja.

Program školovanja na Programming odseku obuhvata oblasti razvoja algoritama, teorije programskih jezika, širokog spektra alata, jezika i tehnologija (Visual Studio, Visual Studio.NET, C, C++, C#, SQL, ADO.NET, ASP.NET, PHP, Java i dr.).

Osim toga, polaznik se upoznaje sa algoritamskim modelovanjem, objektno orijentisanim principima, strukturama podataka, web programiranjem, bazama podataka, SQL programiranjem, dizajnom interfejsa aplikacija, testiranjem i održavanjem softvera, elementima sigurnosti i zaštite podataka i računarskih sistema.

 

Garantujemo Vam visoku stručnost iz bilo koje od ovih osam oblasti:

Microsoft Web Development

Postaćete visokotraženi programer web baziranih aplikacija. Učićete sve, od izrade jednostavnih web prezentacija sa nekoliko stranica, pa do najnaprednijih aplikacija koje se izvršavaju na web serverima. Da biste postali vrhunski web programer, biće neophodno da ovladate korišćenjem baza podataka kroz predmete koji se nalaze u sklopu programa na Microsoft Web Development odseku. Izrada sigurnosnih aplikacija će biti jedan od projekata na kojima ćete u toku školovanja raditi. Postaćete stručnjak sa širokim mogućnostima i perspektivama za dalji razvoj karijere.

Microsoft Windows Development

Na ovom programu naučićete kako se kreiraju aplikacije za Microsoft Desktop, odnosno Windows platforme. Postaćete ekspert za kreiranje široke palete softverskih rešenja koja se upotrebljavaju u skoro svim oblastima današnjeg poslovanja. Bićete sposobni da kreirate razne vrste softvera koji se izvršavaju na MS Windows platformama, počevši od računovodstvenih softvera sa visokim stepenom sigurnosti, pa sve do kompleksnih multifunkcionalnih informacionih sistema za kompanije bez obzira na njihovu veličinu. Naučićete kako da povežete vaš softver sa najpopularnijim kancelarijskim aplikacijama u sklopu paketa MS Office.

Microsoft Azure Cloud Development

MS Azure tehnologija predstavlja budućnost programiranja. Windows Azure je cloud platforma koja omogućava korisnicima da razvijaju aplikacije i rade sa podacima u cloud okruženju. Naučićete kako da se pomoću ove tehnologije fokusirate na glavni posao programera – razvoj koda i softvera, dok Microsoft kroz svoje data centre preuzima brigu o svemu ostalom. Ovaj program polazi od osnova programiranja u C#-u, preko naprednih tehnika i alata objektnog programiranja, sve do sofisticiranih mogućnosti koje ASP.NET tehnologija donosi sa sobom. Azure platforma predstavlja inovativnu tehnologiju budućnosti koju trenutno koriste NASA, T-Mobile, 3M, Volvo...

Microsoft Development

Na Microsoft Development programu upoznaćete se sa osnovama projektovanja, implementacije, razvoja i izrade desktop aplikacija, kao i naprednih web aplikacija i sajtova. Naučićete da koristite .NET tehnologiju i ovladaćete osnovama web programiranja. Tokom programa, koristićete razvojna okruženja Visual Studio 2010 i MS SQL Server i osposobiti se za rad u njima. Nakon završetka, bićete u mogućnosti da programirate za Microsoft Windows platforme, kao i u online okruženju, koristeći ASP.NET tehnologije.

PHP Web Development

Ovaj program vam pruža mogućnost da na sistematičan način savladate tehnike programiranja i programske jezike koji se zasnivaju na PHP, MySQL i JavaScript tehnologijama. Pored ovoga, naučićete kako da podesite Apache Web server na Linux ili Windows platformama ili kako da izvršite konfiguraciju MySQL servera. PHP je jednostavan i istovremeno moćan script programski jezik za izradu dinamičkog web sadržaja. Milioni web stranica na kojima se koristi PHP dokaz su njegove popularnosti i kapaciteta. Koriste ga programeri koji cene njegovu fleksibilnost i brzinu, kao i web dizajneri kojima odgovaraju njegove mogućnosti i lakoća upotrebe.

JAVA Development

Java je programski jezik koji se koristi za izgradnju i razvoj velikog broja aplikacionih softvera i njihovu implementaciju u najrazličitija multiplatformska okruženja. Nakon završetka ovog programa, steći ćete odgovarajuća znanja i veštine koje su neophodne za razvoj tri vrste Java programa: aplikacija na računaru, servleta na web serveru i Java Web Start aplikacija koje se izvršavaju u okviru čitača weba, poznatijim kao Java apleti.

Software Engineering

Na ovom programu naučićete kako se planira i projektuje proizvodnja softvera, bez obzira na platformu koja se koristi ili programski jezik koji je upotrebljen za izradu. Odsek za softversko inženjerstvo pruža niz naprednih predmeta pomoću kojih se, izučavajući teorijske sadržaje i radeći na nizu projekata, osposobljavate za vrhunskog softverskog inženjera – projektanta. Veštine koje ćete dobiti poseduje veoma mali broj ljudi, a još manje njih zna uspešno da ih primenjuje. Na ovom programu dobićete i jedno i drugo.

Software Development

Razvoj softvera je glavni faktor u razvoju informacionih tehnologija. Na programu Software Development savladaćete fundamentalne principe programiranja, koji su neophodna osnova za svako dalje programiranje i projektovanje. Naučićete kako da projektujete stabilan softver, kako da konstruišete kvalitetan kod, kako da testirate softver, kako da ga održavate i unapređujete.

Šta ćete savladati?

Predavanja iz oblasti programiranja, projektovanja, implementacije, testiranja i održavanja imaju za cilj sigurnost da je svaki kandidat kvalifikovan da radi u savremenom poslovnom svetu na širokom spektru poslova, od početnog nivoa programera do vodećeg softver inženjera i projektanta.

Alati, jezici i tehnologije kojima ćete vladati nakon kompletiranja izabranog programa sa ovog odseka su:

 • Microsoft Visual Studio
 • Microsoft Visual Studio.NET
 • Microsoft Visual SourceSafe
 • Computer Associates ERwin
 • Programski jezik C++
 • Programski jezik C#
 • ADO.NET tehnologija
 • ASP.NET 2.0 tehnologija
 • Tehnologije XML (eXtensible Markup Language) web servisa (HTTP, XML i SOAP)
 • Upitni jezik TRANSACT-SQL
 • Programski jezik Java
 • PHP programiranje
 • JavaScript script jezik
 • MS SQL server
 • MySQL server

Broj mesta je ograničen

Pošto je upisni rok već odavno počeo, broj mesta je ograničen. Proverite da li ima slobodnih mesta za Vaš odsek, iskoristite šansu i prijavite se odmah. 


Vaša ušteda preko 600 evra, ako se upišete danas:

ITAcademy program Za prijavljene 
danas, 13.9.2014**
Puna cena 12 rata
Online školovanje 1377 2000 128
Tradicionalno školovanje 1512 2000 140

*Iznos školarine za prijavljene dana, 13.9.2014. je prikazan za plaćanje odjednom.  Sve cene su navedene u evrima.

Za nezaposlene: platite kada se zaposlite

Ako trenutno niste zaposleni, obezbedićemo vam finansiranje 20% cene školovanja. Saznajte uslove ovde.

Kliknite na ovaj link da se prijavite »»»

 

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i online varijanti. Tradicionalni način pohađanja nastave podrazumeva praćenje nastave u prostorijama ITAcademy. Za sve one koji zbog svojih obaveza ili fizičke udaljenosti ne mogu da pohađaju tradicionalnu nastavu, online način učenja je pravi izbor.

Predavanja su veoma interesantna i prilagođena predznanju polaznika. Akcenat nije na teoriji, već na praktičnom radu, sa mnogo zanimljivih primera, kako biste bili osposobljeni za rad već po završetku studija.

Gde ćete moći da radite?

Bilo koji od 8 programa u okviru Programming Departmenta da odaberete, obezbedićete sebi veoma kvalitetne alate i veštine za kreiranje softverskih proizvoda – od ideje, preko projektovanja, do konačne realizacije.

Bez obzira na to da li Vaša buduća ili sadašnja firma koristi gotova ili razvija sopstvena softverska rešenja, bićete u stanju da se aktivno uključite u prilagođavanje i razvijanje softvera prema potrebama kompanije bilo koje veličine i na taj način učinite sebe nezamenjivom karikom u korporativnom lancu.

Danas je sve oko nas upravljano nekom vrstom softvera, od ručnih časovnika do svemirskih stanica. Sve mašine, svi poslovni procesi, industrija zabave, sve su to mesta na kojima softver nalazi svoju primenu, i iz ovog razloga je budućnost polaznika Programming Departmenta na ITAcademy osigurana.

Kvalitetni predavači

Predavači na ITAcademy su vrsni stručnjaci, doktori nauka iz oblasti informacionih tehnologija, prirodnih nauka i menadžmenta. Članovi su najvećeg i najjačeg svetskog udruženja IT profesionalaca – IEEE CS (Institute for Electrical and Electronic Engineers Computer Society), vrhovne organizacije koja propisuje standarde i upravlja razvojem informacionih tehnologija na globalnom nivou.

Pored ovoga, predavači zaduženi za predmete u sklopu sertifikacije za Microsoft administratore i inženjere su dodatno sertifikovani diplomom zvaničnih Microsoft trenera.

Među vašim predavačima je i jedini sertifikovani PHP Zend trener u Srbiji!

 

Prijava za Programming Department:

 Prijavite se na ITAcademy »»»