Project - IT Management

Cilj završnog projekta na programu IT Menadžment jeste sistematizacija stečenih znanja iz svih postojećih oblasti i provera usvojenog znanja i veština. Projekat se sastoji od pravljenja stručnog rada na odabranu temu, odobrenog od strane stručne komisije, koji izabranom problemu pristupa iz svakog ugla neophodnog za uspešnog IT menadžera: vođenja projekata, marketinga, ljudskih resursa, menadžmenta, testiranje i implementacije softvera kao i finansijskog menadžmenta. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, rad se brani pred komisijom.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde