Sales Improvement Marketing Techniques

Opis kursa

Na kursu se polaznici upoznaju sa tehnikama marketinga koje doprinose unapređenju prodaje. Neke od tehnika unapređenja prodaje koje se obrađuju kroz primere iz prakse su: besplatni uzorci, kuponi, nagradne igre, bonus pakovanja, sniženje cena, premije, prezentacije, sponzorstva, nastupi na sajmovima i podsticanje dilera. Polaznici će se upoznati i sa strateškim opcijama unapređenja prodaje.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da upozna polaznike sa osnovnim tehnikama marketinga koje služe za unapređenje prodaje.