Samo za ITA polaznike: 3 besplatna prisustva i popust na kotizaciju!