Kurs server administracija

Pohađanjem ovog kursa bićete u prilici da steknete korisna znanja i praktične veštine koje su vam potrebne za implementiranje bazične mrežne infrastrukture na Windows 2012 serverima. Ovaj kurs namenjen je polaznicima koji žele da izgrade uspešnu karijeru u oblasti IT administracije i pripreme se za konfiguraciju servisa potrebnih za uspostavljanje, upravljanje i održavanje infrastrukture Windows 2012 servera.

Server Windows 2012 zvanično je postao dostupan korisnicma u septembru 2012. godine kao šesta u nizu verzija softvera za administraciju. Za razliku od prethodne verzije Windows 2008 ovaj server je znatno unapređeniji i korisnicima donosi brojne inovacije.

Jedna od najznačanijih novina je Hyper-V koja pruža mnoge nove opcije među kojima je najznačanija virtualizacija mreže. Upravo zbog toga ovaj kurs će posebnu pažnju obratiti na pomenuti Hyper-V server, ali i na aktivne direktorijume (ADDS), mrežne servise i druge važne oblasti za buduće administratore servera.

Važno je istaći i da kurs server administracija pokriva obuku za polaganje MCSA i MCSE ispita 70-410. Durgim rečima, to znači da ćete osim novih tehnika koje ćete moći odmah da primenite u praksi, dobiti i priliku da steknete vredne sertifikate: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) i Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE). Kombinacijom usvojenih znanja i sertifkata koji predastavlja njihovu potvrdu imaćete sve što vam je neophodno da biste se bavili administracijom servera.

Opis i cilj kursa server administracija

Na ovom kursu biće vam približen rad sa Windows 2012 server operativnim sistemom. Sam kurs sadrži proces planiranja i izgradnje infrastrukture na Windows 2012 serveru. Tokom predavanja imaćete priliku da se upoznate sa procesom instalacije i inicijalne konfiguracije servera na mreži.

Osim toga, kurs server administracija bavi se instalacijom, ali i konfigurisanjem najbitnijih mrežnih servisa kao što su DNS, DHCP i AD. Polaznici se u okviru ovog kursa bave i administracijom i deljenjem resursa na mreži i podešavanjem sigurnosnih parametara na deljenim resursima.

Da biste pohađali ovaj kurs, aktivno učestvovali u predavanjima i efikasno razvijali nove veštine nisu vam neophodna bilo kakva predznanja koja se tiču administracije servera. Kompletan kurs podeljen je u 11 tematskih celina kroz koje će vas iskusni predavači voditi korak po korak do najkompleksnijih znanja iz ove oblasti IT-ja.

U početku naučićete kako se instalira Windows 2012 server, kao i koje sve veštine su vam potrebne za konfigurisanje servera, uloga i dodataka. Nakon toga očekuje vas deo koji će se baviti podešavanjem diskova i skladišta, a zatim i predavanja posvećena deljenjem resursa na mreži i podešavanja prava pristupa.

Zatim ćete naučiti kako se upravlja štampačima i drajverima, kao i kako se izvršava udaljena administracija servera. Drugi deo kursa biće posvećen vašim upoznavanjem sa pojmovima kao što su IPv4 i IPv6, ali i predstavljanju DHCP-a i DNS-a. Na kraju kursa usvajaćete korisne veštine koje se tiču korisničkih i računarskih naloga, grupa i organizacionih jedinica.

Cilj ovog kursa je da polaznicima prikaže značaj servera na mreži i približi im rad samog Windows 2012 server operativnog sistema i mrežnih servisa na njemu. Međutim to nije sve, kurs će vas uvesti u svet centralizovane administracije mreže i mrežnih resursa. Nakon uspšeno završenog kursa imaćete komletnu sliku o aktivnim direktorijumima, prevođenju imena računara u IP adresu, automatsku dodelu IP adrese na mreži, postavljanju sigurnosnih pravila prilikom deljenja resursa na mreži i još mnogo toga.

Šta vas očekuje tokom kursa?

Pogledajte video i uverite se šta vas očekuje na predavanjima. Proverite zašto je važno da pohađate kurs server administracije i saznajte kako su osmišljena predavanja, odnosno gde ćete sve moći da iskorisitite stečena znanja. Pored toga, tokom ovog videa imaćete priliku i da čujete koje konkretne veštine ćete usvojiti i gde ćete moći da ih primenite. 

Server administracija

Plan i program predavanja

1. Instalacija Windows 2012 servera

 • Instalacioni uslovi 
 • Instalacija Windows 2012 servera 
 • Upgrade (inoviranje) i migracija 

2. Konfigurisanje servera, uloga i dodataka

 • Konfigurisanje servera 
 • Napredna podešavanja i Server Manager 
 • Uloge (Role) i dodaci (Features) 

3. Podešavanje diskova i skladišta

 • Lokalna skladišta podataka (Storage) 
 • Podešavanje diskova 
 • Upravljanje diskovima 
 • Kreiranje virtualnih diskova i volumena 

4. Deljenje resursa na mreži i podešavanje prava pristupa

 • File Share 
 • NTFS i Share dozvole i zabrane 
 • Efektivne dozvole, rezervne kopije i kvote 

5. Štampači

 • Štampači 
 • Deljenje štampača i upravljanje drajverima 
 • Konfigurisanje bezbednosti na štampačima 

6. Udaljena administracija i Server Manager

 • Udaljeni pristup 
 • Upravljanje serverima 

7. IPv4 i IPv6 adresni prostor

 • Mrežni servisi 
 • Podela i dodela IP adresa 
 • Predstavljanje IPv6 
 • Koegzistencija sa IPv6 
 • IPv6 tunneling tehnologije 
 • Prelazak sa IPv4 na IPv6 i troubleshooting 

8. DHCP

 • Predstavljanje DHCP-a 
 • Postavljanje DHCP servera na mrežu 

9. DNS

 • Predstavljanje DNS-a 
 • DNS keširanje i prosleđivanje upita 
 • Reverzna rezolucija imena 
 • DNS zone 
 • DNS zapisi i replikacija 

10. Aktivni direktorijum

 • Predstavljanje Aktivnog Direktorijuma 
 • Dodavanje domen kontrolera i poddomena 
 • Nadogradnja i brisanje domena 

11. Korisnički i računarski nalozi, grupe i organizacione jedinice

 • Kreiranje i upravljanje korisničkim nalozima u domenu 
 • Računarski objekti i članstva u domenu 
 • Kreiranje i upravljanje organizacionim jedinicama 
 • Grupe

Polaznici kursa server administracija

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.