SQL Server Reporting Services

Microsoft Reporting Services je komponenta Microsoft SqlServer-a 2005 (2008) koja omogućava kreiranje serverski baziranih izveštaja kroz Microsoft Business Intelligence Framework. Reporting servis omogućava kreiranje profesionalnih izveštaja, lako upravljanje izveštajima kao i deljenje izveštaja u intranet ili internet okruženju. Izveštaj kreiran primenom Reporting Services može se pozvati bilo iz Desktop bilo iz Web aplikacije.

Instaliranjem Reporting Services dodaje se klijentska komponenta zvana Report Designer kao šablon u Visual Studio. Report Designer omogućava korišćenje Drag and Drop tehnika u cilju generisanja upita kojima se iščitavaju podaci. Takođe omogućava definisanje prostorne organizacije izveštaja i definisanje načina prikaza podataka.

Kreirani izveštaj se predstavlja  u XML formatu  korišćenjem RDL šeme (Report Definition Language) i čuva se u ReportServer bazi podataka. Izveštajima se pristupa posredstvom aplikacije korišćenjem HTTP protokola (posredstvom URL adrese). Finalni izveštaje se proseđuje korisniku u nekom od izlaznih formata:  html, pdf, csv, excel itd.

Sadržaj kursa

  • Reporting Services arhitektura
  • Kreiranje izveštaja (konekcija na bazu podataka, dobijanje podataka za izveštaj, struktuiranje izveštaja)
  • Struktuiranje izveštaja (dodavanje stavki sa Toolbox-a, rad sa tabelama, grupisanje podataka u tabelama, dodavanje Heder-a za grupisanje, rad sa subtotalima)
  • Formatiranje izveštaja korišćenjem Report Designer-a (podešavanje Format svojstva, dodavanje grafičkih elemenata, dodavanje slika, dodavanje Header-a i Footer-a)
  • Rad sa izrazima (korišćenje globalnih promenljivih, kreiranje izračunatih polja, rad sa agregatnim funkcijama u tabeli  i TextBox-u, uslovno formatiranje, sortiranje)
  • Organizovanje podataka u izveštajima (regioni podataka, matrični region podataka, dodavanje grafikona - Chartov-a, list regioni)
  • Upravljanje izveštajima
  • Objavljivanje izveštaja
  • Sigurnost izveštaja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde