Šta treba da znate da biste postigli uspeh u 21. veku?

Kako se menja društvo, tako se i veštine potrebne za obavljanje kompleksnih zadataka, takođe, menjaju. Na početku 20. veka osoba koja je znala da piše, čita i računa smatrala se pismenom. Tek je u kasnijim decenijama obrazovni sistem je od učenika počeo da zahteva da kritički čitaju, ubedljivo pišu, logički razmišljaju i rešavaju kompleksne probleme iz matematike i nauke.

Učenici danas moraju da savladaju informatičku i medijsku pismenost. To podrazumeva analiziranje, pristup, upravljanje, integrisanje, evaluaciju i kreiranje informacija u različitim medijima.

Da bi napredovali u digitalnoj privredi, učenicima i studentima su potrebna znanja digitalnog doba. Važno je da obrazovni sistem izvrši paralelne promene da bi se sprovela ova misija, to jest priprema učenika za svet van učionice. Stoga, obrazovni sistem mora da razume i prihvati veštine 21. veka u okviru konteksta akademskih standarda, odnosno škole bi trebalo da implementiraju pomenute veštine u svoje programe.

Više o veštinama za 21. vek možete pročitati u tekstu koji smo za vas pripremili.

Da biste preuzeli tekst u .pdf formatu, kliknite ovde.

Grafički prikaz najznačajnijih veština za 21. vek:

silka

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde