Teksturiranje, osvetljenje i render

Opis kursa

Kurs izučava tehnike za kreiranje, pripremu i apliciranje tekstura na modele, kreiranje materijala, rukovanje osvetljenjem na sceni i različite tipove rendera.

Cilj kursa

Cilj kursa je da nakon njegovog slušanja, polaznik bude u stanju da samostalno finalizira scenu u Max-u, dodajući teksture i materijale modelima, i adekvatno osvetljenje kompletnoj sceni. Polaznik će takođe moći da izvrši optimizovan render scene i tako zaokruži kompletan proizvodni proces Max ili Maya projekta.

Sadržaj kursa:

 • Osnovna svojstva materijala
 • Materijal editor (max)
 • Proceduralne i bitmap teksture
 • Šejderi i šejding grupe, multilister, hypershade i visor (maya)
 • UV mapiranje   
 • UV editor
 • Svetala i senke – tipovi i atributi
 • Kamere
 • Rukovanje rendering opcijama i render scene
 • Rukovanje različitim sistemima za renderovanje (scanline (max), mental ray, maya softvare (maya))
 • Napredno svetlo i render (Ambient occlusion, HDRI, Global Illumination )
 • Optimizacija izlaza

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde