Test stranica: Microsoft Web Development – za sve koji prepoznaju mogućnosti web programiranja

Microsoft Web Development program obuhvata oblasti potrebne za sticanje veština za razvoj profesionalnih web aplikacija i sajtova uz rad sa bazama podataka. Pokriva sve ključne oblasti .NET tehnologije, kao i niz standardnih tehnologija potrebnih za izradu savremenih web sajtova.


Polaznici će u toku programa koristiti razvojno okruženje Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft SQL Server 2008, a biće obuhvaćeni i programski jezici C#, SQL, HTML i XML.

Program obrazovanja ima cilj da vas usavrši za samostalnu izradu kompleksnih web aplikacija kao što su Content Management System (CMS), web trgovina, forumi, blogovi i sl. na Microsoft .NET platformi.Kreirajte web aplikacije

Na programu Microsoft Web Development upoznaćete se sa osnovama HTML-a, kao i osnovama web programiranja kroz ASP.NET tehnologiju. Obradićete tehnike za izradu dinamičkih web sajtova i web aplikacija i tehnike za asinhronu komunikaciju između klijenta i servera (AJAX). Naoružaćete se znanjima koja će Vam omogućiti samostalno kreiranje web aplikacija baziranih na MVC frameworku.


Dizajnirajte sopstvenu SQL bazu podataka


Omogućeno Vam je savladavanje SQL jezika koji podrazumeva definisanje, korišćenje i kontrolu podataka relacione baze podataka. Uz dizajniranje SQL baze podataka, naučićete i kako da održavate i administrirate SQL server.


Stvarajte Windows i web servise


Putem Windows Communication Foundation tehnologije, naučićete da kreirate Windows i web servise po svojoj meri. Bićete upoznati sa pojmovima karakterističnim za ove servise, što će Vam omogućiti samostalno kreiranje i modifikaciju istih.Microsoft Web Development - plan i program 2014/2015.

 


II HALF

No. Code Class No. of classes
7 SCA Service Communication Application 24
8 DA Data Access 32
9 DDW Design And Developing Web Applications 34
10 SWE Software Engineering 20
11 EL2 English Language 2 online
12 PRJ Project /
13 FCE FCE/BEC Vantage*
online

* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

 

 

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

 

U okviru školovanja na Microsoft Web Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.

 Program Microsoft Web Development obuhvata 13 predmeta:


1. Introduction to Object Oriented Programming
Kurs predstavlja osnovne ideje i koncepte objektno-orijentisanog programiranja, prateći njihov logički razvoj. Tokom kursa se obrađuju apstraktno programiranje, objektno orijentisanane tehnike u programiranju i načini razmišljanja, razlike u odnosu na proceduralne i modularne jezike, apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija. Osnovni cilj kursa je da kod polaznika postavi čvrste teorijske osnove za praktičnu nadgradnju u vidu projektovanja i pisanja objektno orijentisanog softvera.

 

2. Introduction to Programming in C#
Kurs proučava sintaksu i metodologiju C# programa u okviru .NET framework okruženja. Takođe, obrađuje se objektni model .NET framework platforme iskazan kroz jezik C#. Kurs se bazira na verziji 4.0 .NET framework okruženja. Cilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovnim konceptima programiranja i jezika C#.

3. Introduction to Web Application Development
Obrađuje osnovne tehnike programiranja dinamičkih Web stranica kroz .NET platformu 4.0, pomoću programa Visual Studio 2010. U okviru njega se uče koncepti API-ja za razvijanje MVC 2 i AJAX Web aplikacija, server kontrole, događaji unutar web aplikacija, komunikacija web aplikacije sa bazama podataka pomoću LINQ, ADO.NET i Dynamic Data, tehnologija MVC2...

4. SQL Programming and Administration
Krajnji ishod kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera polaznici će tokom ovog kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka, održavaju i administriraju SQL servere.

 

5. Web Applications Development
Osposobljava polaznika za kreiranje naprednih web aplikacija, uz pomoć Microsoft MVC framework i Web Forms tehnologija. Unutar kursa proučavaju se tehnike za kreiranje kompleksnih, frekventnih i skalabilnih web aplikacija, kao i RIA aplikacija uz pomoć Microsoft Silverlight tehnologije. Nakon odslušanog kursa, korisnik će moći da kreira sopstvenu web aplikaciju i izvrši njeno objavljivanje na IIS serveru.

6. English Language 1
Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
  • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.


7. Service Communication Application
Kurs obrađuje tematiku izgradnje i modifikacije Windows i web servisa kroz Windows Communication Foundation tehnologiju. Pored tehnika za kreiranje i kontrolu web servisa na serverskoj strani, kurs obrađuje i tehnike konzumacije web servisa od strane klijenta.

8. Data Access

Ovaj kurs, pre svega, treba da osposobi polaznika da samostalno kreira aplikacija koje komuniciraju sa bazama podataka i upozna ga sa konceptima okruženja za razvijanje aplikacije koje rade sa bazama podataka različitih tipova pomoću Entity Frameworka.

9.
Design And Developing Web Applications
Kurs opisuje metodologije izgradnje projektnih rešenja za Microsoft web aplikacije. Cilj kursa je osposobljavanje korisnika za samostalno planiranje realizacije Microsoft Enterprise aplikacije.

10. Software Engineering
Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

11. English Language 2
Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
  • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.


12. Project
Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

 

13. Cambridge First Certificate in English (FCE)/ Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

 

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

 

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program se odvija u e-learning varijanti.

Predavanja su krajnje zanimljiva i prilagođena predznanju polaznika. Ono što je karakteristično jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski, već i praktično, na mnoštvu zanimljivih primera koji predstavljaju najbolju praktičnu obuku za samostalan rad odmah nakon završetka školovanja.Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:


Za Microsoft Web Development program raspoloživa su dva nivoa sertifikacije:

•    MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist:

  • .NET Framework 4, Windows Applications
  • .NET Framework 4, Server Communication Applications
  • .NET Framework 4, Data Access
  • .NET Framework 4, Web Applications

•    MCPD - Microsoft Certified Professional Developer:

  • Web Developer 4

Polaganjem za ove sertifikate steći ćete potrebna znanja i veštine za kreiranje ASP.NET web aplikacija korišćenjem okruženja Visual Studio 2010. Naučićete da kreirate ASP.NET web aplikaciju, dodajete i konfigurišete serverske kontrole, održavate stanje u web aplikaciji, pristupate podacima iz baze podataka, prikazujete podatke iz baze podataka na web strani i da postavite web aplikaciju na web server.Da li ima mesta na Microsoft Web Development programu? Proverite, upisni rok je u toku

 

upisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.