Test strana 1

Microsoft Web Development

Postaćete visokotraženi programer web baziranih aplikacija.

Učićete sve, od izrade jednostavnih web prezentacija sa nekoliko stranica, pa do najnaprednijih aplikacija koje se izvršavaju na web serverima. Da biste postali vrhunski web programer, biće neophodno da ovladate korišćenjem baza podataka kroz predmete koji se nalaze u sklopu programa na Microsoft Web Development odseku. Izrada sigurnosnih aplikacija će biti jedan od projekata na kojima ćete u toku školovanja raditi. Postaćete stručnjak sa širokim mogućnostima i perspektivama za dalji razvoj karijere.