Windows Workflow Foundation

Opis kursa

Microsoft  Windows Workflow Foundation (WWF)  je programski model, programska mašina i skup alata koji omogućavaju brzi razvoj Workflow aplikacija za Windows operativni sistem. WWF koristi koncept programskog modelovanja procesa u realnom svetu. Ovakav model omogućava programerima da razviju rešenja koja rade sa tim procesima. Korišćenjem aktivnosti može se izvršiti modelovanje procesa počev od vrlo visokog- apstraktnog nivoa pa sve do upravljanja komunikacijom između korisnika i aplikacije.

Sadržaj kursa:

 • Kreiranje i Host-ovanje Workflow-ova
 • Uvod u Windows Workflow Foundation
 • Kreiranje sekvencijalnog Workflow-a
 • Kreiranje  Workflow-a mašine stanja
 • Modifikacija Workflow -a u realnom vremenu
 • Primena uslova i pravila
 • Implementacija kontrole toka
 • Definisanje i izvršavanje skupa pravila
 • Povezivanje pravila unapred
 • Menjanje pravila u realnom vremenu
 • Komuniciranje  sa Workflow-ovima
 • Pozivanje metoda iz Host procesa
 • Obrada događaja iz Host procesa
 • Korišćenje servisa iz Workflow-a
 • Objavljivanje Workflow kao servisa
 • Kreiranje i konfigurisanje korisničkih aktivnosti
 • Kreiranje korisničke aktivnosti
 • kreiranje kompozitnih korisničkih aktivnosti
 • Kastomizacija serijalizacije aktivnosti
 • Definisanje korisničkog rasporeda aktivnosti
 • Kreiranje i upravljanje Runtime servisima
 • Kreiranje korisničkog Runtime servisa
 • Hidratacija i dehidratacija Workflow-a
 • Posmatranje Workflow-ova
 • Praćenje Workflow-ova
 • Upravljanje greškama, otkazima, transakcijama i kompenzacijama
 • Obrada grešaka
 • Obrada otkaza
 • Kreiranje transakcija i upravljanje transakcijama
 • Kreiranje i upravljanje kompenzacijama

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde