Designing and Developing Windows Applications

Opis kursa:

Kurs opisuje metodologije izgradnje projektnih rešenja za Microsoft Windows aplikacije.

Cilj kursa:

Cilj kursa je osposobljavanje korisnika za samostalno planiranje realizacije Microsoft Enterprise aplikacije. Nakon završenog kursa, polaznik će biti u stanju da samostalno osmisli najbolje rešenje za izvršavanje aplikacije, da testira aplikaciju, kreira sopstvene sisteme za praćenje rada aplikacije i realizuje implementaciju njenog bezbednosnog sistema.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.