3D animacija

Opis kursa

Kurs proučava osnovne principe animacije, kao i njenu primenu u Max-u ili Maya-i.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznik nakon njegovog slušanja bude osposobljen da samostalno animira objekte u sceni.

Sadržaj kursa:

 • Vreme i prostor kao osnovni elementi animacije i njihovo izrazavanje
 • Keyframe animacija
 • Graph editor
 • In-betweens, osnovna dinamika pokreta u animaciji
 • Hijerarhija (parentovanje)
 • Kamera u animaciji
 • Constrain-ovanje – tipovi i primene
 • Osnove karakterne animacije
 • Karakterna animacija
 • Walk cycle
 • Osnove rigovanja (bones, IK, skinning)   
 • Blending
 • Forward cinematics
 • Reverse cinematics
 • Lip syncing

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.