AutoCAD kurs 3D modelovanja

3D modelovanje predstavlja proces kreiranja trodimenzionalnih objekata, odnosno modela koji se koriste u grafičkim simulacijama, reklamama, video-igricama ili prilikom dizajniranja enterijera. Na ovom AutoCAD kursu savladaćete kompletan proces 3D modelovanja koji će vas osposobiti za rad u nekoj od mnogih oblasti polja poput arhitekture, građevinarstva, filmske ili gejming industrije.

Kao što vam je verovatno i poznato, AutoCAD (Computer Aided Design) najpoznatiji je program za projektovanje preko računara. Kompanija Autodesk, koja je pokrenula ovaj program, ponudila je korisnicima preko 75 specijalizovanih softverskih alata. Ova pomagala su od velike pomoći za stručnjake u različitim oblastima, od građevinarstva i arhitekture do geodezije.

Tehnike koje AutoCAD nudi omogućavaju korisnicima da klasično projektovanje na papiru zamene za sofisticirane digitalne alate pomoću kojih će mnogo jednostavnije i efikasnije kreirati željeni sadržaj. Polaznici na ovom AutoCAD kursu baviće se upoznavanjem sa radnim prostorom AutoCAD-a potrebnim za 3D modelovanje.

Znanja koja ćete usvojiti na predavanjima tokom kursa AutoCAD 3D modelovanje predstavljaće vam veoma važnu referencu prilikom traženja posla, upravo zbog ogromne primene koju ovaj program ima u različitim, već pomenutim oblastima. Zbog brojnih mogućnosti koje vam nude stečena znanja na kursu 3D modelovanja, imaćete priliku nakon što ga završite da brzo dođete do radnog mesta na kome ćete biti zadovoljni i zaradom i svakodnevnim zaduženjima, što je prvi preduslov za ostvarivanje uspešne karijere.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Architectural Design ProgramInterior Design ProgramComputer Aided Design Program i Product Design Program.

Opis i cilj 3D AutoCAD kursa modelovanja

Tokom ovog 3D AutoCAD kursa modelovanja, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, imaćete priliku da obrađujete osnovne alatke za trodimenzionalno modelovanje u programu AutoCAD. Detaljno ćete se upoznati sa modelovanjem jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta.

Pored toga, saznaćete sve što je važno da znate o upotrebi osnova prostornih oblika, izvodnih i zakrivljenih površina. Na predavanjima ćete se upoznati i sa načinom primene materijala i mapa na izmodelovane objekte, ali i sa vrstama i primenom svetala, postavljanjem kamera i krajnjim procesom vizuelizacije – renderingom.

Kurs AutoCAD će vas osposobiti za precizno modelovanje u bazičnom programu CAD softverske grupe programa, samostalno rukovanje alatima za modelovanje, editovanje i materijalizaciju objekata kreiranih u samom programu.

U uvodnim lekcijama očekuje vas susret sa radnim okruženjem AutoCAD-a prilagođenim za kreiranje modela u prostoru. Tom prilikom upoznaćete se sa osnovnim alatima pomenutog programa i sa dva moda interfejsa za rad u trodimenzijalnom prostoru: 3D basic i 3D modeling. Nakon toga saznaćete šta su i kako se sve mogu predstaviti tipovi 3D modela u AutoCAD-u. Kako predavanja budu odmicala, naučićete da kreirate koordinatne sisteme koji će vam olakšati crtanje u prostoru, kao i da otvorite više prikaza modela i paralelno radite u više projekcija.

Tokom kursa predavači će vas naučiti i kako se kreiraju osnovna i složena puna tela, šta su prostorne modifikacije i na koji način se koriste alati kao što su rotate, move i scale. U sledećim nastavnim jedinicama usvojićete veštine koje se tiču modelovanja u 3D okruženju i modifikovanja trodimenzionalnih objekata.

Praktična znanja koja vremenom budete sticali omogućiće vam da pređete na zahtevnije i komplikovanije tehnike koje ćete zahvaljujući prethodnim lekcijama sa lakoćom razumeti. Ovaj deo kursa pružiće vam priliku da savladate softverske komande kao što su Solid, 3dface i Pface, pomoću kojih ćete kreirati 3D površine.

Kurs 3D AutoCAD modelovanje omogućiće vam korisne veštine koje ćete moći da primenite kako bi od postojeće 2D geometrije kreirali trodimenzionalne modele i obrnuto. Poslednji deo kursa baviće se postizanjem veće realističnosti modelovanih objekata u AutoCAD-u, primenom svetala i postavljanjem senki. Pored toga, naučićete i kompletnu proceduru oko kreiranja kamere koja će vam omogućiti perspektivni 3D prikaz modela. Na kraju kursa savladaćete karakteristike opcije rendering, kojom ćete finalizovati rad na modelu kreiranjem 2D slike istog.

Kurs 3D AutoCAD modelovanja će vam odgovoriti na pitanja:

1. Zašto je AutoCAD dobar za 3D modelovanje?

AutoCAD je program za vektorsko 2D, ali i za 3D crtanje, modelovanje. Pored toga, AutoCAD je namenjen za komunikaciju i razmenu podataka između korisnika, za izradu tehničkih crteža, šema, grafikona, tabela.

Drugim rečima, AutoCAD je idealan softver za bilo kakve tehničke 3D prezentacije, kao i izradu 3D prikaza objekata u arhitekturi, u dizajnu objekata i modela, izradu mašinskih elemenata, 3D preseka i profila, finalnih rendera projekata, izradu prototipova i još mnogo toga. Ovaj program nastao je kao potreba da se klasično ručno crtanje olakša i ubrza pomoću kompjutera.

2. Zašto je u savremenom dizajnu i arhitekturi AutoCAD nezamenljiv program?

Dva najbolja odgovora na ovo pitanje su: zato što je godinama u primeni i zato što ga svi koriste. AutoCAD je jednostavano primarni softver u svim pomenutim strukama, tako da komunikacija u multidisciplinarnim projektima jednostavno nije problem ako se koristi AutoCAD format crteža.

Ovo ne znači da drugi programi ne mogu da završe posao koji može AutoCAD, već je problem u tome što većina korisnika nema znanje i mogućnost da se izbori sa problematikom prebacivanja, tj. transfera iz drugog programa u AutoCAD. Pri tome dolazi do problema neprepoznavanja elemenata crteža u AutoCAD-u.

3. Da li poznavanje 3D modelovanja u AutoCAD-u omogućava lak rad u drugim programima za modelovanje?

Da. Poznavanje crtanja i modelovanja u AutoCAD-u danas omogućava korisniku da se lako preorijentiše iz jednog Autodeskovog programa u drugi i da obavlja širi opus poslova. AutoCAD je osnovni element svih ostalih Autodeskovih programa koji su specijalizovani za određene struke kao što su: AutoCAD LT (AutoCAD samo za 2D crtanje), AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP (termo-tehničke, elektro i vodovodne instalacije), AutoCAD Mechanical (za izradu i proračune u mašinstvu), AutoCAD Electrical (elektro-šeme), AutoCAD Map 3D (za saobraćajnice, vodovodne i elektro mreže), AutoCAD Civil 3D (za izradu puteva i geodeziju).

Svi ovi programi su u osnovi bazični AutoCAD sa dodacima koji olakšavaju rad u pojedinim strukama, tako da je poznavanje AutoCAD-a osnovno za dalji rad u bilo kom od ovih vertikalnih paketa koji su usko specijalizovani.

AutoCAD kurs 3D modelovanja

4. Koje su prednosti rada 3D modelovanja u AutoCAD-u?

Glavne prednosti korišćenja AutoCAD 3D modelovanja su mogućnost brze izrade projekta od skice-koncepta do finalnog proizvoda pomoću moćnih alatki za modelovanje. Mogućnost da svoj koncept-ideju razvijete i pretočite u 3D prezentaciju pomoću: 3D slobodnih formi, moćnih alatki za vizuelizaciju, pravljenje animacija kroz vaš model, kao i mogućnosti da unosite informacije sa 3D lasera.

Prednost je i komunikacija i razmena sa ostalim korisnicama u timu: AutoCAD vam omogućava da radite paralelno sa drugima na projektu, da pravite pdf fajlove i dwf fajlove za praćenje revizija i izmena. Posebna podešavanja samog programa: AutoCAD je moguće u potpunosti prilagoditi potrebama korisnika. Ovo se postiže zahvaljujući brojnim opcijama koje se nalaze u okviru podešavanja alata i menija u AutoCAD-u.

5. Da li je moguće u AutoCAD-u crtanje perspektivnih i aksonometrijskih crteža?

Moguća je izrada i perspektivnih i aksonometrijskih crteža u AutoCAD 3D Modelling Workspaceu. Perspektivna projekcija se proračunava na osnovu udaljenosti teoretske kamere i odredišne tačke, tj. mete. Ortogonalno projektovani pogledi prikazuju sve tačke modela projektovane paralelno ekranu i zato se ortogonalna projekcija još naziva i paralelna projekcija. Ortogonalni mod u AutoCAD 3D modelovanju olakšava rad sa modelom jer su sve ivice modela prave veličine, bez obzira na udaljenost od kamere.

Ortogonalni mod zapravo nije onakav kako vidimo objekte u realnom svetu, jer se objekti u realnom svetu vide u perspektivi. Perspektivu koristimo kada želimo da postignemo realističniji izgled modela. Alati kao na primer ViewCube, koji se može kliknuti, zadržati, u kom se povlačeći mišem može menjati ugao gledanja, ili prsten-kompas, čime se može rotirati objekat samo oko vertikale, dobar su primer dominacije AutoCAD-a u ovoj oblasti.

6. Kako je moguće u AutoCAD 3D Modelling Workspaceu kreirati automatske preseke trodimenzionalnih objekata?

AutoCAD 3D Modelling Workspace poseduje jednu od korisnih komandi koja omogućava automatsko kreiranje preseka trodimenzionalnih objekata na osnovu zadate ravni kojom presecamo prostornu geometriju na zadatom mestu.

Postoje dve komande koje služe za pravljenje preseka: Section i SectionPlane. Section komanda postoji od ranijih verzija AutoCAD-a i kreira presek objekta kroz zadatu ravan, slično komandi slice, ali ne uništava originalnu geometriju. Ova komanda zapravo koristi presek zadate ravni i 3D objekta za kreiranje 2D region objekta.

7. Šta predstavlja rendering modela u kreiranju 3D vizualizacije?

Rendering opcijom se finalizuje rad na modelu kreiranjem 2D slike istog. Kreiranjem ove slike primenjujemo sve definisane materijale i svetla na objekte prikazujući ih na realističan način. Rendering je krajnji korak u postprodukciji 3D modela. U ovom koraku objedinjujemo sva podešenja materijala, svetala, senki, kao i okruženja koje smo prethodno definisali. Ovo i jeste cilj kreiranja 3D modela – predstavljanje na što realističniji način.

Nakon završetka procesa renderovanja, moguće je pogledati render (sliku) u galeriji. Takođe, sve 3D modele moguće je pogledati i na portabl uređajima kao što su tablet i mobilni telefon ukoliko imamo instaliranu adekvatnu aplikaciju (Autodesk 360 ili AutoCAD 360). Sve ove opcije nam omogućavaju lakšu komunikaciju među saradnicima na projektu, kao i autora projekta sa klijentom.

Plan i program predavanja:

1. Uvod u prostorno modelovanje

 • 3D interface i navigacija 
 • Tipovi 3D modela i način prikaza 
 • Prostorne koordinate 
 • 3D radni prostor i viewportovi

2. Rad sa 3D objektima

 • Kreiranje osnovnih punih tela (solids) 
 • Kreiranje složenih punih tela 
 • Prostorne modifikacije-alatke rotate, move i scale 
 • Prostorne opcije: mirror i align

3. Modelovanje u 3D okruženju

 • Extrude komanda 
 • Polysolid i PressPull komanda 
 • Loft komanda 
 • Sweep komanda 
 • Revolve komanda

4. Modifikovanje 3D objekata

 • Manipulisanje punim telima i 3D komande za editovanje 
 • Boolean operacije, prikazi i preseci punih tela 
 • Chamfer i Fillet komanda 
 • SOLIDEDIT komanda

5. Rad sa prostornim površima

 • Kreiranje prostornih površi 
 • Kreiranje mreža poligona i Primitive Mash objekata 
 • Složene površine i osnove organskog modelovanja 
 • Editovanje površina 
 • Editovanje mreža i njihovo konvertovanje u puna tela (solids)

6. Preseci i prikazi 3D modela

 • Section komanda 
 • Slice komanda 
 • Flatshot i Extract Edges komande 

7. Vizuelizacija

 • Materijali
 • Svetla 
 • Okruženje i kamere 
 • Render

AutoCAD kurs 3D modelovanja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se