Software Testing and QA – ovladaj visoko plaćenim veštinama i postani stručnjak koga će želeti svaka IT kompanija

Software Testing and QA program na ITAcademy
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
188 časova
Diplome i sertifikacija
ISTQB® – Certified Tester Foundation Level
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ITAcademy Certified Software Testing and QA Engineer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Sa razvojem programiranja i kompleksnosti softverskih rešenja došlo je do sve veće potrebe za proverom ispravnosti, kvaliteta i brzine rada proizvoda.

Rast timova, česte greške, rad sa više lokacija, objedinjavanje fajlova projekata, stalna optimizacija i rast programa samo su neki od faktora koji su doveli do rasta potrebe za zanimanjem softverskog testera.

Software Testing and Quality Assurance je proces traženja grešaka (bagova) u računarskim sistemima ili programima kako bi se osiguralo da oni ispunjavaju neophodne standarde. Ovo je jedna od unosnih karijera u IT svetu, u kojoj će vaš zadatak biti da vodite računa da softverski proizvod poseduje odgovarajući kvalitet. Stoga se preporučuje svim perfekcionistima ili onima sa oštrim okom.

Software Testing and QA je veoma bitna grana IT industrije. Softversko testiranje štedi novac, obezbeđuje bezbednost i kvalitet proizvoda i povećava zadovoljstvo korisnika. Danas postoji veliki broj kompanija koje prodaju digitalne proizvode, konkurencija je sve veća, a prostora za grešku nema. Zbog toga potražnja za stručnjacima koji će obavljati posao testiranja softvera raste iz godine u godinu. Pomoću znanja i alata za testiranje, različitih procedura i strategija oni traže greške u programima kako bi developeri mogli da ih isprave i omoguće krajnjim korisnicima savršen proizvod. Otuda su nezamenjiv deo tima svake ozbiljne IT kompanije.

Prema istraživanjima koje je radila najveća svetska online zajednica developera Stack Overflow, Software Testing and QA je trenutno jedna od najperspektivnijih karijera u IT sektoru usled velike potražnje za stručnjacima sa ovim znanjima i nedovoljnog broja kvalifikovanih ljudi. Stoga su software testeri traženi podjednako kao i developeri, a ponekad čak i traženiji.

Isplativa znanja koja će vam otvoriti vrata domaćih i stranih kompanija

Za sve one koji razmišljaju o karijeri u IT-ju ili traže promenu Software Testing and QA je veoma pametan izbor. Ova oblast je odlična za početnike (programiranje nije ključno za početak rada u ovoj oblasti), potrebne veštine se brzo savladavaju, a znanja koja ćete steći mogu vam kasnije poslužiti i kao odskočna daska do posla developera, ako vas zanima da karijeru razvijate i u tom pravcu.

S obzirom na to da potražnja za stručnjacima ovog profila raste iz godine u godinu, nije ni čudo da je početna plata software and QA testera slična kao i junior programera, a uz malo iskustva brzo će se uvećati i biti nekoliko puta veća od prosečne plate u drugim oblastima. U regionu testeri zarađuju oko 1.300 evra mesečno, dok u inostranstvu možete zaraditi u proseku oko 45.000 evra na godišnjem niovu.

Takođe, mnoge strane kompanije vole da sarađuju sa testerima freelancerima, stoga je ovo karijera koja vam pruža mnogo opcija, odnosno možete da birate da li ćete raditi od 9 do 17 h ili ćete freelanceovati i sami određivati svoje radno vreme i novac za koji radite.

Alati za testiranje se lako uče

Znanja neophodna za obavljanje Software Testing and QA poslova možete usvojiti za kratko vreme bez prethodnog iskustva i bez obzira na formalno obrazovanje koje posedujete. Alati za testiranje su jednostavni za korišćenje i lako se uče, čak i ako nemate nikakvo IT predznanje. Sjajna vest je da, kada jednom savladate neke od najpopularnijih alata za testiranje, možete ih koristiti za proveru različitih aplikacija i softvera. Takođe, znanja i iskustvo koje steknete kao software tester predstavljaju sjajnu osnovu za karijeru i u drugim IT oblastima, poput product managementa i developmenta.

Kroz interaktivna predavanja i rad na realnim projektima na ITAcademy upoznaćete najznačajnije standarde, modele i strategije softverskog kvaliteta. Savladaćete znanja neophodna za manuelno testiranje softvera, ali i za automatizovano testiranje pomoću alata Selenium. Naučićete sve o radu sa najpoznatijim programima za testiranje performansi (ApacheBench i Apache JMeter) i popularnom alatu za praćenje i analizu mrežnih paketa (Wireshark). Upoznaćete različite bezbednosne koncepte, najčešće korišćene kriptografske tehnike i algoritme, kao i rad u svim oblastima softverskog testiranja prema IEEE Software Engineering Body of Knowledge.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za Software Testing and QA Program.

Software Testing and QA – plan i program

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Izborni predmet.

*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Software Testing and QA: Personal Development ProgramU okviru školovanja na programu Software Testing and QA programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština – Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 14 predmeta

1. Software Design and Architecture

Kurs vas upoznaje sa fundamentalnim konceptima razvoja programa. Objašnjavaju se svi koraci potrebni za nastanak jednog programa ili grupe programa i saznaje se kako se računarski program izvršava i koje sve vrste računarskih programa postoje. Analiziraju se različiti aspekti i koraci u planiranju projekta, od pristizanja klijentskih zahteva, do konačnog softverskog proizvoda. Objašnjavaju se najpopularnije kolaboracione platforme: GitHub i Bitbucket, platforme za upravljanje projektima i projektnim zadacima: Jira i Confluence, kao i CASE alati.

2. Python / Java Programming Language

Kurs objašnjava elementarne koncepte programiranja, kako se kreiraju Java i Python projekti, preuzimaju i učitavaju biblioteke, vrši kolaboracija i verzioniranje i program distribuira korisnicima ili postavlja na produkciono okruženje. Pošto usvoji gradivo, polaznik će biti u stanju da samostalno kreira programe pomoću programskih jezika Python i Java, kao i da ih startuje i distribuira. Moći će da razume terminologiju programiranja, te da prepozna i samostalno upotrebljava različite sintaksne i logičke šablone u sopstvenim aplikacijama.

3. User Requirements, Specification and Documentation

Kurs detaljno obrađuje proces kreiranja specifikacije i dokumentovanja projekta. Objašnjavaju se analiza korisničkih zahteva, pristupi koje treba primeniti prilikom inicijalnih razgovora sa klijentima, metodologija postavke projekta, različite tehnike poput vodopada, agilne tehnike i scruma.

4. Application and Server Security

Na kursu će biti obrađena bezbednost aplikacija. Razmatraju se različiti bezbednosni koncepti i ranjivosti aplikacije. Objašnjava se na koji se način izvršavaju DDOS napadi na mrežne aplikacije, zbog čega su opasni i kako ih možemo identifikovati i sprečiti. Predstavljaju se najčešće korišćene kriptografske tehnike i algoritmi, pojam simetričnog i asimetričnog ključa i popularni alat za praćenje i analizu mrežnih paketa – Wireshark. Posle završetka kursa i usvojenog gradiva polaznik će biti u stanju da sagleda sve potencijalne ranjivosti ciljnog informacionog sistema i preduzme korake u njihovom sprečavanju.

5. Software Quality Introduction

Kurs Software Quality Introduction osmišljen je kako bi omogućio polaznicima da razumeju značenje koncepata i karakteristika kvaliteta i njihov uticaj na razvoj softvera i održavanje. Polaznik se upoznaje sa aspektima važnim za kvalitet softverskog proizvoda. Posebno će se obraditi oblast softverskog kvaliteta prema IEEE Computer Society, Software Engineering Coordinating Committee, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, kao i ostali standardi i modeli softverskog kvaliteta, model zrelosti sposobnosti (Capability Maturity Model, CMM), ISO standardi, sistemi obezbeđenja kvaliteta softvera i Six Sigma strategije poboljšanja kvaliteta i njene metode.

6. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

7. Database Administration and Security

Kurs sadrži elemente neophodne za uspešno planiranje, modeliranje, implementaciju, testiranje i upotrebu različitih vrsta relacionih i NoSQL baza podataka. Pored toga, proučavaju se administracija sistema za upravljanje bazom podataka, rukovanje korisnicima i rolama. Posle usvojenog gradiva polaznik može samostalno da napravi plan za kreiranje baze podataka, modelira bazu podataka i izvrši implementaciju kreiranog modela.

8. Test Driven Development and Automatization

Tokom ovog kursa polaznik će se upoznati sa svim oblastima softverskog testiranja prema IEEE Software Engineering Body of Knowledge. Tom prilikom steći će kompletnu sliku o vrstama i tipovima grešaka, kao i o jediničnom testiranju, integralnom testiranju i kriterijumima za završetak testiranja. Polaznik bi trebalo da stekne znanja u vezi sa ispitivanjem koda, testiranjem u fazi integracije i testiranjem programskih komponenti.

9. Quality Control and Testing

U ovom kursu fokus je na testiranju aplikacije ili njenih delova. Posebna pažnja se poklanja testiranju web aplikacija, naročito njihovog interfejsa, i to manuelno i pomoću popularnog alata Selenium. Posle usvajanja gradiva, polaznik će biti osposobljen za obavljanje posla kontrolora kvaliteta informacionog sistema ili njegovih delova i u stanju da napravi detaljan plan testiranja sistema i prezentuje ga timu.

10. API, Performance and Cloud Testing (Performance and Availability)

Kurs se bavi performansama informacionih sistema, posebno testiranjem performansi web aplikacija. Predstavljaju se različiti cloud sistemi (Azure, Amazon, DigitalOcean) i bazični test planovi kroz najpoznatije programe za testiranje performansi (ApacheBench, Apache JMeter i drugi). Objašnjavaju se koncept testa opterećenja i različite tehnike sprovođenja ovih testova. Predstavljaju se načini za balansiranje sistema, pa se polaznici upoznaju sa programima za keširanje konekcija, balanserima opterećenja i vertikalnim i horizontalnim skaliranjem sistema.

11. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji, kao i sa njenim perspektivama i trendovima razvoja. Polaznici će takođe imati priliku da se upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom, kao i sa mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu startap projekta.

12. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Kembridž univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku se obrađuju bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu kurs bavi strukturama podataka i algoritmima.

13. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

14. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastavu na ovom programu možete pratiti tradicionalno, iz najmodernije opremljnih računarskih laboratorija na ITAcademy, ili online, preko platforme za učenje na daljinu.

Ovaj program ne zahteva nikakvo tehničko predznanje – predavanja su koncipirana tako da ih mogu pratiti svi polaznici, bez obzira na prethodno iskustvo. Tokom časova fokus će biti na praktičnim veštinama potrebnim za rad sa tehnologijama i alatima za Software Testing and QA, uz neophodni minimum teorije. Korisna znanja usvajaćete sa lakoćom, s obzirom na to da su lekcije osmišljene tako da vas korak po korak vode ka naprednim konceptima.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

ISTQB® SERTIFIKAT

ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) je neprofitno udruženje koje okuplja stotine međunarodnih stručnjaka za testiranje softvera. Ova organizacija je kreirala najuspešniju šemu za sertifikaciju softver testera sa više od 720.000 izdatih sertifikacija u 129 zemalja širom sveta.

Školovanjem na Software Testing and QA programu na ITAcademy stičete znanje koje vam je potrebno za polaganje ispita u okviru ISTQB® Tester Foundation Level sertifikacije, koja predstavlja osnovu i najvažniji deo ISTQB® Certified Tester šeme:

  • ISTQB® – Certified Tester Foundation Level

CAMBRIDGE SERTIFIKAT

Polaznici programa Software Testing and QA imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Software Testing and QA programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Software Testing and QA programu;
  • ITAcademy Certified Software Testing and QA Engineer sertifikat.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se