Cambridge International sertifikati

LINK group je postao Cambridge International School što će polaznicima ITAcademy omogućiti sticanje jedne od najpriznatijih internacionalnih kvalifikacija. Cambridge International sertifikat predstavlja spektar profesionalnih kvalifikacija dizajniranih za one koji žele da unaprede svoju karijeru ili stepen obrazovanja. Posedovanje ovih sertifikata poslodavcu daje garanciju da kandidat poseduje najviši nivo profesionalnih kompetencija i time mu omogućava prednost pri zapošljavanju.

Gradivo potrebno za sticanje ovih sertifikata fokusirano je na brojne ključne oblasti specifične za određene poslove, uključujući ICT, poslovanje i menadžment. Dostupno je na različitim nivoima i podesno za polaznike svih godina, sa različitim prethodnim iskustvom.

Cambridge International A&AS level sertifikati obezbeđuju najbolji mogući okvir za lični i profesionalni razvoj, pružajući u isto vreme zvanično priznanje i sertifikaciju stečenih sposobnosti.

Cambridge International A&AS level sertifikate priznaju profesionalna tela, poslodavaci i univerziteti iz celog sveta. Uspešno dobijanje ovog sertifikata može rezultirati u ubrzanom napretku u više nivoe profesionalnih kvalifikacija (pdf).

Gore navedene kvalifikacije ne predstavljaju fakultetske diplome University of Cambridge, već predstavljaju profesionalne kvalifikacije izdate od strane Cambridge International Examinations, odeljenja za međunarodne ispite. Ovo odeljenje je deo Cambridge Assesment group, koja predstavlja nenastavni deo University of Cambridge.

Sva polaganja Cambridge International Examination ispita se obavljaju od jednom od akreditovanih LINK group centara, među kojima su Beograd, Kijev, Temišvar i Bukurešt.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se