Android Development Program

img
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
284 časova
Diplome i sertifikacija
Oracle Certified Associate
Oracle Certified Professional
Android Certified Application Developer
Android Certified Application Engineer
Master Mobile Application Developer
Cambridge International A&AS Level Computer Science
PRIJAVITE SE

Ovaj program će vas obučiti da kreirate različite aplikacije za sve verzije Android operativnih sistema, uključujući i najnoviju Android verziju.

Bićete spremni da razvijate sve, od jednostavnijih aplikacija, pa do onih kompleksnih koje uključuju rad sa podacima i to sve korišćenjem popularnog programskog jezika Java i razvojnog okruženja Android Studio.

Cilj je da naučite napredne koncepte programiranja za Android platformu, upoznate se sa okruženjem za izradu aplikacija, kao i sa alatkama za razvoj, testiranje i distribuiranje vaših aplikacija koje napravite i time dobijete šansu da vaše aplikacije budu instalirane na milione Android uređaja širom sveta.

Najbolji način da postanete programer Android aplikacija

Kada se vaše aplikacije jednom nađu na Google Play prodavnici, poslodavac će lako prepoznati kvalitet vašeg znanja koje ste stekli obrazovanjem na ITAcademy. Dodatno, svaka uspešno distribuirana aplikacija vam pruža odlične mogućnosti za zaradu.

Znanja i veštine koje steknete na ovom programu učiniće vas idealnim kandidatom za zanimanja Android Developer, Android Programmer, Android Engineer kao i relevantnim za veliki broj projekata u kojima biste bili zaduženi za izradu aplikacija za Android, testiranje i razvoj Android programa, kao i Android programiranje generalno. Dakle, ne samo da ćete naučiti kako programirati za Android, bićete osposobljeni za konkretna zanimanja iz oblasti Android programiranja, koja su među najtraženijim na svetu.

 

Android Development Program - plan i program

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 OOP Object Oriented Programming - Java 40
2 CJP Java Core Programming 48
3 CSS Introduction to HTML and CSS 24
4 AJP Advanced Java Programming 24
5 JWP Java Web Programming 18
6 IAD Introduction to Android Application Development 36
7 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
8 AAD Advanced Android Application Development 32
9 DDA Data Driven Android Application Development 32
10 SWE Software Engineering 12
11 AGD Android Animation and Game Development 18
12 CCS Cambridge Computer Science* online
13 EL2 English Language 2 online
14 PRJ Project /
15 FCE FCE/BEC Vantage** online

*Izborni predmet

** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Androd Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Program Android Development obuhvata 15 predmeta:

1. Object Oriented Programming - Java

Upoznavanje sa objektno orijentisanim tehnikama u programiranju. Upoznavanje sa razlikama u odnosu na proceduralne i modularne jezike. Predstavljanje objektno-orijentisanih tehnika i načina razmišljanja. Upoznavanje sa osnovnim premisama objektno-orijentisanog programiranja: apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija.

2. JAVA Core Programming

Upoznaćete se sa osnovnim konceptima programiranja kroz programski jezik Java, kao i sa objektno orijentisanim konceptom kroz ovaj programski jezik. Predmet podrazumeva osnove programiranja kroz Java okruženje, kao i uvod u objektno orijentisano programiranje.

3. Introduction to HTML and CSS

Polaznici će se upoznati sa elementima HTML jezika. Nakon kursa, polaznik je potpuno osposobljen za izgradnju sopstvenih statičkih web stranica. Takođe, nakon ovog kursa polaznici stiču uslove za početak učenja serverskih i klijentskih jezika i tehnologija koje podrazumevaju implementaciju u HTML (PHP, ASP, JSP, JavaScript).

4. Advanced JAVA Programming

Predmet objašnjava napredne koncepte programiranja kroz Javu, kao o upotrebi specifičnih Java biblioteka. Bićete osposobljeni za praktičnu upotrebu Java-e u realizaciji konkretnih rešenja, kao i za kreiranje kompleksnih klasa i višenitnih procesa.

5. Java Web Programming

Predmet vas osposobljava za samostalno kreiranje Java web aplikacija. Upoznaćete se i sa naprednim web konceptima, bezbednošću i efikasnošću web aplikacija.

6. Introduction to Android Application Development

Kurs pokriva osnovne koncepte razvoja aplikacija za Android uređaje. Polaznici obrađuju osnovne funkcionalnosti Android SDK-a, kroz razvoj jednostavnih Android aplikacija korišćenjem programskog jezika Java i razvojnog okruženja Android Studio.

7. English Language 1

Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
 • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

8. Advanced Android Application Development

Na ovom kursu naučićete da razvijate kompleksnije i naprednije Android aplikacije i da koristite sve pogodnosti današnjih pametnih telefona, koji po hardverskom sklopu i broju ulaznih i izlaznih uređaja daleko premašuju sve ostale uređaje u masovnoj upotrebi.

9. Data Driven Android Application Development

Kurs obrađuje osnove perzistencije podataka koje koriste aplikacije koje funkcionišu pod Android operativnim sistemom. Akcenat je posebno stavljen na korišćenje takozvanih embedded baza podataka i upoznavanje sa SQLite sistemom za upravljanje bazama.

10. Software Engineering

Predmet obuhvata dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravaljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Bićete upoznati sa razvojem, upravljanjem i održavanjem softvera na sistematičan i kontrolisan način sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

11. Android Animation and Game Development

U okviru ovog kursa naučićete osnovne postulate razvoja igara, ali i grafički bogatih aplikacija, koje funkcionišu pod Android operativnim sistemom. Kurs obrađuje osnovne Android API-e za grafiku, kao što su Canvas i OpenGL, ali i Android biblioteke za upravljanje zvukom i korisničkom interakcijom.

12. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

13. English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
 • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

14. Project

Cilj završnog projekta je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

 

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u e-Learning varijanti.

Predavanja su brza i dinamična. Akcenat je na praksi koju diktira tržište. Android svet trenutno broji više od 1,5 miliona aplikacija, pa je i program posvećen efikasnom savladavanju objektno orijentisanog Java i Android okruženja. Program se realizuje kroz zadatke koji su simulacija taskova sa kojima se svaki Android profesionalac svakodnevno sreće.

 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

ORACLE SERTIFIKATI

Nakon završetka ovog smera, moći ćete da obezbedite sertifikat polaganjem ispita u našem Pearson VUE test centru i steknete stručno zvanje:

 • Oracle Certified Associate
 • Oracle Certified Professional
 • Android Certified Application Developer
 • Android Certified Application Engineer
 • Master Mobile Application Developer

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Android Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

 • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Android Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

 • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Android Development programu
 • ITAcademy Certified Android Application Developer sertifikat

  

Da li ima mesta na Android Development programu?
Proverite, upisni rok je u toku

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde