Kurs Geolocation and Sensor Programming

Kurs Geolocation and Sensor Programming ilustruje različite napredne tehnike koje programeru omogućavaju da prilikom razvoja Android aplikacija iskoristi brojne hardverske komponente koje takvi uređaji poseduju. Polaznik će naučiti sve relevantne tehnike koje će aplikaciji omogućiti prijem i obradu podataka o trenutnoj lokaciji Android uređaja. Korišćenjem ilustrovanih tehnika bićete u mogućnosti da širokom spektru različitih Android aplikacija omogućite uvid u trenutnu lokaciju uređaja, bez obzira na to da li će se takvi podaci koristiti za markiranje korisnički kreiranih podataka ili za kontinuirano slušanje promene lokacije.

Nakon odslušanog kursa bićete u stanju da korisniku prezentujete dobijene podatke o lokaciji korišćenjem Google Maps servisa. Pored osnovne integracije Google mapa unutar Android aplikacije, kurs Geolocation and Sensor Programming ilustruje i različite pristupe za stilizovanje mapa, kao i rukovanje kamerom i crtanje po mapi.

Na kraju, Geolocation and Sensor Programming obrađuje i različite tehnike za dobijanje podataka brojnih senzora koje Android uređaji poseduju.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Android Mobile Development.

Opis i cilj kursa Geolocation and Sensor Programming

Osposobljavanje polaznika za kreiranje Android aplikacija koje koriste podatke senzora i lokacije, kao i funkcionalnosti Google Maps servisa.

Potreban softver i tehnički uslovi

Za uspešno praćenje ovoga kursa neophodno je razvojno okruženje Android Studio, koje funkcioniše na Windows, OS X i Linux operativnim sistemima.

Potrebno predznanje

Za uspešno praćenje kursa dovoljno je predznanje iz kurseva Core Java Programming, Advanced Java Programming, Introduction to Android Application Development i Advanced Android UI Design and Programming.

Kompetencije

1. Rukovanje podacima lokacije

Kreiranje aplikativne logike koja omogućava dobijanje podataka o trenutnoj lokaciji Android uređaja.

2. Integracija Google Maps servisa

Integracija Google Maps servisa unutar Android aplikacija.

3. Rad sa senzorima

Dobijanje i obrada podataka različitih senzora koje Android uređaji poseduju. 

Polaznici kursa Geolocation and Sensor Programming

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde