ITAcademy sertifikacija

ITAcademy

Nakon završetka nastave na odabranom programu ITAcademy polaznik može da stekne sledeće sertifikate:

1. Sertifikat o ODSLUŠANOM programu ITAcademy

a) tradicionalni polaznici stiču sertifikat o odslušanom programu ako su tokom školske godine ostvarili preko 75% dolaznosti na nastavu*, pratili Live stream predavanja i izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

b) program+ polaznici stiču sertifikat o odslušanom programu ako su tokom školske godine prešli 75% nastavnih materijala u okviru dodeljenih online kurseva i izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

c) online polaznici stiču sertifikat o odslušanom programu ako su tokom školske godine prešli 75% nastavnih materijala u okviru dodeljenih online kurseva i izmirili sve finansijske obaveze definisane ugovorom o školovanju.

2. Sertifikat o ZAVRŠENOM programu ITAcademy

a) tradicionalni polaznici stiču sertifikat o završenom programu ako su tokom školske godine ostvarili preko 75% dolaznosti na nastavu*, odbranili završni rad i izmirili finansijske obaveze u vezi sa troškovima školarine

b) program+ polaznici stiču sertifikat o završenom programu ako su tokom školske godine prešli 75% nastavnih materijala u okviru dodeljenih online kurseva, odbranili završni rad i izmirili finansijske obaveze u vezi sa troškovima školarine

c) online polaznici stiču sertifikat o završenom programu ako su tokom školske godine osvojili minimum 50% kredita u okviru svih kurseva, položili sve testove po modulu, ako su im svi taskovi i assignmenti iz svih dodeljenih kurseva prihvaćeni od strane voditelja kursa, kao i da su izmirili finansijske obaveze u vezi sa troškovima školarine

* Obavezu prisustva na 75% predavanja tradicionalni polaznici mogu ostvariti fizičkim prisustvom na nastavi, putem live streama ili putem video arhive live streama.

ITAcademy sertifikacija 

Međunarodni sertifikati

Uslovi za besplatno polaganje za jedan modul/ispit za međunarodne sertifikate su sledeći:

  • ITAcademy sertifikat o odslušannom ili završenom školovanju;
  • pismena prijava za polaganje.

Polaganje za međunarodne sertifikate zavisi od kalendara i termina polaganja ovlašćenih centara.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se