Video & Sound Production – kako u narednih 12 meseci možete da postanete profesionalni montažer videa i zvuka

Video & Sound Production program školovanja
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
276 časova
Diplome i sertifikacija
Adobe Certified Associate/Professional:
Visual Design (Adobe Photoshop)
Graphic design & illustration (Adobe Illustrator)
Digital video (Adobe Premiere Pro)
Visual effects & motion graphics (Adobe After Effects)
ITAcademy Certified Video & Sound Designer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Na Video & Sound Production programu upoznaćete savremene metode video montaže, postprodukcije reklama i uvodnih špica, naučićete da kreirate specijalne efekte i video animacije.

Pored ovih veština, postaćete profesionalac u montaži, obradi i produkciji zvuka. Sve ovo radićete u najnaprednijim programima za obradu videa i zvuka: Adobe Premiere, After Effects i Adobe Audition. Pogledajte opremu koju ćete koristiti na programu Video&Sound Production.

Ukoliko Vas interesuju specijalni efekti

Na programu ćete saznati sve o Adobe programu After Effects.
To je vodeći program za razvoj i kreiranje specijalnih efekata u video produkciji. Naučićete da pravite specijalne efekte kao u poznatim holivudskim filmovima, visokobudžetnim TV serijama i efektnim televizijskim reklamama.

Pravite spotove koji će oduševljavati

Na programu ćete se osposobiti da nemontirane snimke trenutno pretvarate u uglađene video zapise – filmove. To Vam omogućuje program poput Adobe Premiera na kome ćete u toku kursa raditi. Naučićete osnove video i filmske produkcije, kao i da pravite, montirate i režirate video klipove.

Na programu ćete ovladati veštinom kreiranja animacija pomoću programa iz Adobe serije moćnih alata. Mogućnosti koje Vam se pružaju sa ovim veštinama zaista su ogromne.

Obrađujte zvuk za TV ili radio reklamu na nivou studijskog profesionalca

Savladajte veštine kvalitetne studijske produkcije zvuka, bilo da mu je namena samostalna primena ili kombinacija sa naprednim video zapisima, animacijama, specijalnim efektima... Zvuk se, kao i video, može koristiti za stvaranje fantastičnih audio-video doživljaja, a pored toga predstavlja i neophodan deo svake TV ili radio reklame.

Na programu ćete se osposobiti za rad u programu Adobe Audition. On je nezamenjiva alatka za preciznu i kvalitetnu obradu zvuka. Koristi se bilo da se radi o muzičkom ili video materijalu, postprodukciji, snimanju novog ili restauraciji starog zvuka.

Radite na vrhunskim dizajn projektima u ITAcademy Dizajn studiju

Saznajte više o ITA Dizajn studiju

ITAcademy DesignStudio je mesto gde ćete za kratko vreme steći veliko iskustvo iz oblasti dizajna, dobiti preporuke od renomiranih kompanija i povezati se sa klijentima sa kojima ćete nastaviti da sarađujete i u budućnosti.

Kroz konkretan rad na vrhunskim dizajn projektima shvatićete kako se naučene veštine prilagođavaju pojedinačnim zadacima, kako se komunicira sa klijentima i najbolje odgovara njihovim zahtevima. 

Video & Sound Production – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 RG Raster Graphics (Photoshop) 44
2 CD Drawing 20
3 TD Theory of Design 8
4 HD History of Design 8
5 IL Adobe Illustrator 12
6 C Copyrights 4
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 IVP Introduction to Video Production 16
9 FFV Film and Video Photography 16
10 VE Video Editing Design (Premiere) 40
11 ZR Završni rad za Video Design 8
12 SED Special Effects Design (After Effects) 56
13 IJA Introduction to JavaScript for After Effects 12
14 AA Adobe Audition 20
15 VP Video Postproduction 12
16 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
17 CFC FCE/BEC Vantage** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Video & Sound Production programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 17 predmeta

1. Raster Graphics (Photoshop)

Kurs Photoshop ima za cilj da osamostali polaznike u zadacima koji se tiču obrade fotografija za web, retuširanja i, uopšte, obrade rasterske grafike. Na kursu se obrađuju alati i filteri Photoshop CC i objašnjava se logika slojeva, manipulacija tekstom i bojom na fotografiji.

2. Drawing

Ovaj kurs potpuno osposobljava polaznike da samostalno crtaju i vizuelno predstave svoje ideje. Na njemu će naučiti da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. Kurs ih upoznaje ne samo sa prirodom crteža i tehnikama koje će im pomoći da oslobode ruku, već i sa konkretnom primenom kroki crteža u različitim disciplinama i granama dizajna. Savladaće osnovne principe dobre kompozicije, gradivne elemente crteža i crtanje perspektive.

3 Theory of Design

Na ovom kursu obrađujete teoriju dizajna i njegova osnovna načela. Proučavate osnovne grafičke elemente, linije, površine i boje, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost. Osim ovoga, radi se i na osnovnim principima tipografije, koji se primenjuju u svrhu donošenja odluka o prikladnom izboru tipografije na različitim rešenjima.

4. History of Design

Kurs govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom i grafičkom dizajnu i njihovom uticaju na savremene tokove. Takođe, kurs je obogaćen i analizom brojnih primera iz istorije dizajna.

5. Adoba Illustrator

Na Illustrator kursu se obrađuju osnovni elementi za rad u programu Adobe Illustrator, crtanje jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta, upoznavanje sa režimom boja i bojenje pomoću Color, Swatches i Gradient palete, upoznavanje sa mogućnostima manipulisanja tekstom u Illustratoru. Osim tehnika rada u Illustratoru, radiće se i na realnim dizajnerskim rešenjima.

6. Copyrights

Kurs upućuje polaznike u njihova autorska prava i načine na koje ih mogu zaštititi. Kurs je zasnovan na zaštiti industrijskog dizajna i likovnih rešenja, ali i žiga koji se u dizajnerskom smislu predstavlja u vidu logotipa.

7. English Language 1 / German Language A1

U okviru kursa English Language 1 najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od 5 nivoa gradiva (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) koji će vam pomoći da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i korišćenje.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, koji je početni nivo učenja nemačkog jezika i čiji je cilj da se polaznici snađu u jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

8. Introduction to Video Production

Kurs je osnova za razumevanje procesa i tehnoloških uslova koji omogućavaju nastanak jednog filmskog ili televiziskog dela i upoznaje polaznika sa osnovnim principima nastanka video dela, znimanjima i njihovom ulogom u kreiranju filma ili televiziske emisije.

9. Film and Video Photography

Kurs Photography and Cinematography i video, osmišljen je tako da omogući učenje osnova fotografske slike, prilagođene filmskom i video formatu. Kako je osnov svih formi pokretnih slika upravo fotografija, kurs je fokusiran na detaljno upoznavanje ove discipline, praveći paralele između fotografskog, filmskog i video snimanja.

10. Video Editing Design (Premiere)

Na Premiere kursu se izučavaju savremene metode video montaže. Radi se na projektima postprodukcije reklama i uvodnih špica u Adobe Premieru.

11. Završni rad za Video Design

Cilj celog programa je kreiranje završnog radan, odnosno portfolija sa radovima kojima će polaznik moći direktno da pokaže svoj kvalitet. Za vreme kursa, svaki polaznik će doraditi svoje radove i uobličiti ih u svojevrsnu prezentaciju s kojom će biti spreman za potragu za zaposlenjem. Polaznici će, u zavisnosti od specijalizacije, kreirati štampani i digitalni, web ili multimedijalni portfolio.

12. Special Effects Design (After Effects)

Na After Effects kursu se obrađuje animacija u Adobe programu After Effects, ali i kreiranje animiranih filmskih specijalnih efekata.

13. Introduction to JavaScript for After Effects

Ovaj kurs je namenjen onima koji su prošli kurs Adobe After Effects ili imaju znanja iz motion graphics oblasti i koriste program After Effects. Kurs jednostavnim jezikom grafičkim i video umetnicima koji se bave montažom, kompouzingom i dinamičkim grafikama približava JavaScript programski jezik, koji se koristi u Adobe After Effects programu. Kurs kroz nekoliko tema uvodi u pojmove JavaScript jezika, njegovu sintaksu i način na koji se upotrebljava u okviru dinamičke grafike. Kroz primere u samom Adobe After Effects programu upoznajemo se kako se aktivira i kako se koristi konzola za rad sa JavaScriptom na nivou Layera i kako se u okviru Expression dela u After Effects programu povezuju i kontrolišu pojedini Property za postizanje željenih efekata u animaciji.

14. Adobe Audition

Na kursu se proučavaju fizičke osobine i vrednosti zvuka, porede se analogni i digitalni zvučni signal i obrađuje digitalni zvuk. Polaznici će, pomoću programa Adobe Audition, kreirati radio džinglove, raditi miks zvuka, kao i audio-video sinhronizaciju.

15. Video Postproduction

Kurs Video Postproduction će upoznati polaznike sa svim elementima proizvodnje video dela koji su u finalnoj fazi produkcije jednog filma ili televiziske emisije. Savladaćete profesionalno korišćenje softwarea kao što su Adobe Media Encoder, Adobe SpeedGrade, Adobe Dynamic Link kao i najbolje način za stručnu upotrebu kompletnog Adobe paketa.

16. English Language 2 / German Language A2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1, u okviru kursa English Language 2 možete preći i naredni nivo gradiva (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) i tako dodatno usavršiti svoje znanje ovog jezika.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Mentori sa iskustvom za vaš sigurni napredak u umetničkom obrazovanju

Jedino kroz ozbiljan mentorski rad moguće je da audiovizuelni umetnik tokom svog razvoja podjednako nauči zanatske veštine i razvije sopstvenu poetiku. Zato vas kroz celokupno školovanje prati više supervizora.

U televizijsku praksu uvešće vas producent Aleksandar Miljuš, čovek koji je u Srbiju doneo Big Brother i Tvoje lice zvuči poznato. Njegovih više od 10 godina iskustva na rukovođenju rijaliti programima daće vam uvid u probleme produkcija svih veličina, od razvojnih projekata sa malim budžetom do velikih franšiza.

Tim koji će vas voditi na putu ka ovladavanju svim aspektima audio-vizuelne produkcije napravljen je od surovih profesionalaca sa višedecenijskim iskustvom. Na čelu sa Aleksandrom, sa vama će raditi sertifikovani BBC treneri, akademski profesori, studijski i live muzičari, iskusni „advertajzeri”, diplomirani montažeri i reditelji.

Svi oni su kao profesionalci ili predavači proputovali ceo svet, radeći sa klijentima kao što su korporacije Coca-Cola ili Delta Generali, sa izvođačima poput Marije Šerifović i Olivera Stojiljkovića, vodećim domaćim i regionalnim televizijama kakve su RTS, RTV Pink i Metropolis, studijima i produkcijama svih veličina i profila. Od njih možete očekivati neumoljivu praksu i brzo savladavanje svega što je potrebno jednom audio-vizuelnom umetniku i profesionalcu.

O značaju mentorskog pristupa nastavi u domenu multimedije i opširnije o vašim mentorima.

Kako izgledaju predavanja?

Ovaj program se realizuje u tradicionalnoj i e-Learning varijanti.

Predavanja se baziraju na minimumu teorije i maksimumu prakse. Učite kroz konkretne projekte uz upotrebu najsavremenije opreme i licenciranih softvera. Svaki zadatak kao ishod ima proizvod. Snimaćete i monitrati kratke fimove, usnimavati zvuk i raditi obradu i vežbati se u postprodukciji i dodavanju specijalnih efekata na gotove radove. 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate

ITAcademy vam omogućava da polažete za prestižne međunarodno priznate sertifikate i diplome:

Adobe Certified Associate/Professional:

  • Visual Design (Adobe Photoshop)
  • Graphic design & illustration (Adobe Illustrator)
  • Digital video (Adobe Premiere Pro)
  • Visual effects & motion graphics (Adobe After Effects)

Adobe sertifikat je jedan od najprestižnijih sertifikata iz oblasti dizajna i rada sa Adobe proizvodima. Više ACA sertifikatima, kao i o sistemu sertifikacije kompanije Adobe, saznajte ovde.

Takođe, nakon kompletiranja Video & Sound Production programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Video & Sound Production programu
  • ITAcademy Certified Video & Sound Designer sertifikat

 

Da li ima mesta na Video & Sound Production programu? Proverite, upisni rok je u toku:

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.
Kontakt telefon: +381 (0)11 4011 200.