Video & Motion Graphic Design: Kako u narednih 12 meseci možete da postanete profesionalni Motion Graphic dizajner i video-montažer

Video & Motion Graphic Design program školovanja
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
304 časa
Diplome i sertifikacija
Adobe Certified Professional:
Visual Design (Adobe Photoshop)
Graphic design & illustration (Adobe Illustrator)
Digital video (Adobe Premiere Pro)
Visual effects & motion graphics (Adobe After Effects)
ITAcademy Certified Video & Motion Graphic Designer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Na programu Video & Motion Graphic Design upoznaćete savremene metode video-montaže, postprodukcije reklama i uvodnih špica, naučićete da kreirate specijalne efekte, Motion Graphic i video-animacije. Otkrićete i kako da integrišete AI alate u svoj dizajnerski rad, maksimizujući efikasnost i inovativnost svojih projekata.

Pored ovih veština, upoznaćete se sa teorijom pokretnih slika i vizuelnim jezikom koji se koristi na filmu, televiziji i u video-umetnosti.

Sve ovo radićete u najnaprednijim programima za obradu videa i zvuka: Adobe Premiere i Adobe After Effects. Pogledajte opremu koju ćete koristiti na programu Video & Motion Graphic Design.

Ukoliko Vas interesuju specijalni efekti

Na ovom programu ćete saznati sve o programu Adobe After Effects, najjačem alatu u polju animacije i Motion Graphic dizajna. To je vodeći program za razvoj i kreiranje specijalnih efekata u video-produkciji.

Naučićete da pravite specijalne efekte kao u poznatim holivudskim filmovima, visokobudžetnim TV serijama i efektnim televizijskim reklamama.

Pravite spotove koji će oduševljavati

Kao polaznik programa Video & Motion Graphic Design naučićete da nemontirane snimke trenutno pretvarate u uglađene video-zapise – filmove. To vam omogućuje program poput Adobe Premiera, na kome ćete u toku kursa raditi. Naučićete osnove video i filmske produkcije, kao i da pravite, montirate i režirate video-klipove.

Savladaćete veštine kvalitetne studijske produkcije zvuka, bilo da mu je namena samostalna primena ili kombinacija sa naprednim video-zapisima, animacijama, specijalnim efektima itd. Zvuk se, kao i video, može koristiti za stvaranje fantastičnih audio-video doživljaja, a pored toga predstavlja i neophodan deo svake TV ili radio reklame.

Usavršite se za jednu od najbrže rastućih umetnosti u industriji zabave i advertajzinga

Široka primena na polju televizije, filma i veba stavila je poznavanje Motion Graphic dizajna na veoma važno mesto u spektru veština koje treba da poseduje svaki video-dizajner.

Zato je poseban akcenat na ovom programu stavljen na upoznavanje sa kreiranjem pokretnih animacija i savremenim tehnologijama Motion Graphic dizajna, a sve to kroz rad u softveru Adobe After Effects, kao osnovnom alatu za rad na Motion Graphic dizajnu i animaciji sa upotrebom programskog jezika JavaScript, koji je budućnost u ovom polju umetnosti.

Unapredite svoj kreativni proces uz AI alate

U eri digitalne produkcije, integracija AI alata postaje ne samo inovativna prednost već i neophodnost. Na programu Video & Motion Graphic Design savladaćete konvencionalne metode dizajna i montaže i naučiti kako da unapredite svoj rad kroz moć veštačke inteligencije. Upoznaćete se s naprednim AI alatima koji transformišu industriju, omogućavajući vam da automatizujete kompleksne procese i generišete zadivljujuće radove koji bi nekada zahtevali sate napornog rada. Ovi alati ne samo da pojačavaju vašu produktivnost i kreativnost već i postavljaju vaše radove iznad standarda, čineći svaki projekat inovativnim remek-delom.

Radite na vrhunskim dizajn projektima u ITAcademy Dizajn studiju

Saznajte više o ITA Dizajn studiju

ITAcademy DesignStudio je mesto gde ćete za kratko vreme steći veliko iskustvo iz oblasti dizajna, dobiti preporuke od renomiranih kompanija i povezati se sa klijentima sa kojima ćete nastaviti da sarađujete i u budućnosti.

Kroz konkretan rad na vrhunskim dizajn projektima shvatićete kako se naučene veštine prilagođavaju pojedinačnim zadacima, kako se komunicira sa klijentima i najbolje odgovara njihovim zahtevima. 

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za Video & Motion Graphic Design Program.

Video & Motion Graphic Design – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 RG Raster Graphics (Photoshop) 44
2 CD Drawing 16
3 HD History of Design 4
4 TD Theory of Design 12
5 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1** online
6 C Copyrights 4
7 IL Adobe Illustrator 24

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 IVP Introduction to Video Production 16
9 FFV Film and Video Photography 16
10 SED Special Effects & Motion Graphics (After Effects) 56
11 VE Video Editing & Sound Design (Premiere) 44
12 IJA Introduction to JavaScript for After Effects 28
13 AA Adobe Audition* 20
14 VP Video Postproduction 12
15 ZR Završni rad za Video & Motion Graphic Design 8
16 EL2/GL2 English Language 2 German Language 2** online
17 CFC FCE/BEC Vantage*** online

* Bonus kurs.
** Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Besplatan paket školovanja Personal Development ProgramU okviru školovanja na Video & Motion Graphic Design programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 17 predmeta

1. Raster Graphics (Photoshop)

Kurs Photoshop ima za cilj da osamostali polaznike u zadacima koji se tiču obrade fotografija za web, retuširanja i, uopšte, obrade rasterske grafike. Na kursu se obrađuju alati i filteri Photoshop CC i objašnjava se logika slojeva, manipulacija tekstom i bojom na fotografiji. Takođe, obrađuju se i najnovije Generative Fill i Generative Expand AI opcije, koje pokreće Adobe Firefly generativna veštačka inteligencija.

2. Drawing

Ovaj kurs potpuno osposobljava polaznike da samostalno crtaju i vizuelno predstave svoje ideje. Na njemu će naučiti da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. Kurs ih upoznaje ne samo sa prirodom crteža i tehnikama koje će im pomoći da oslobode ruku, već i sa konkretnom primenom kroki crteža u različitim disciplinama i granama dizajna. Savladaće osnovne principe dobre kompozicije, gradivne elemente crteža i crtanje perspektive.

3. History of Design

Kurs govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom i grafičkom dizajnu i njihovom uticaju na savremene tokove. Takođe, kurs je obogaćen i analizom brojnih primera iz istorije dizajna.

4. Theory of Design

Na ovom kursu obrađujete teoriju dizajna i njegova osnovna načela. Proučavate osnovne grafičke elemente, linije, površine i boje, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost. Osim ovoga, radi se i na osnovnim principima tipografije, koji se primenjuju u svrhu donošenja odluka o prikladnom izboru tipografije na različitim rešenjima.

5. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

6. Copyrights

Kurs upućuje polaznike u njihova autorska prava i načine na koje ih mogu zaštititi. Kurs je zasnovan na zaštiti industrijskog dizajna i likovnih rešenja, ali i žiga koji se u dizajnerskom smislu predstavlja u vidu logotipa.

7. Adobe Illustrator

Na Illustrator kursu se obrađuju osnovni elementi za rad u programu Adobe Illustrator, crtanje jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta, upoznavanje sa režimom boja i bojenje pomoću Color, Swatches i Gradient palete, upoznavanje sa mogućnostima manipulisanja tekstom u Illustratoru. Osim tehnika rada u Illustratoru, radiće se i na realnim dizajnerskim rešenjima.

8. Introduction to Video Production

Kurs je osnova za razumevanje procesa i tehnoloških uslova koji omogućavaju nastanak jednog filmskog ili televiziskog dela i upoznaje polaznika sa osnovnim principima nastanka video dela, znimanjima i njihovom ulogom u kreiranju filma ili televiziske emisije.

9. Film and Video Photography

Kurs Photography and Cinematography i video, osmišljen je tako da omogući učenje osnova fotografske slike, prilagođene filmskom i video formatu. Kako je osnov svih formi pokretnih slika upravo fotografija, kurs je fokusiran na detaljno upoznavanje ove discipline, praveći paralele između fotografskog, filmskog i video snimanja.

10. Special Effects & Motion Graphics (After Effects)

Na After Effects kursu se obrađuje animacija u Adobe programu After Effects, ali i kreiranje animiranih filmskih specijalnih efekata.

11. Video Editing & Sound Design (Premiere)

Na Premiere kursu se izučavaju savremene metode video montaže. Radi se na projektima postprodukcije reklama i uvodnih špica u Adobe Premieru.

12. Introduction to JavaScript for After Effects

Ovaj kurs je namenjen onima koji su prošli kurs Adobe After Effects ili imaju znanja iz motion graphics oblasti i koriste program After Effects. Kurs jednostavnim jezikom grafičkim i video umetnicima koji se bave montažom, kompouzingom i dinamičkim grafikama približava JavaScript programski jezik, koji se koristi u Adobe After Effects programu. Kurs kroz nekoliko tema uvodi u pojmove JavaScript jezika, njegovu sintaksu i način na koji se upotrebljava u okviru dinamičke grafike. Kroz primere u samom Adobe After Effects programu upoznajemo se kako se aktivira i kako se koristi konzola za rad sa JavaScriptom na nivou Layera i kako se u okviru Expression dela u After Effects programu povezuju i kontrolišu pojedini Property za postizanje željenih efekata u animaciji.

13. Adobe Audition

Na kursu se proučavaju fizičke osobine i vrednosti zvuka, porede se analogni i digitalni zvučni signal i obrađuje digitalni zvuk. Polaznici će, pomoću programa Adobe Audition, kreirati radio džinglove, raditi miks zvuka, kao i audio-video sinhronizaciju.

14. Video Postproduction

Kurs Video Postproduction će upoznati polaznike sa svim elementima proizvodnje video dela koji su u finalnoj fazi produkcije jednog filma ili televiziske emisije. Savladaćete profesionalno korišćenje softwarea kao što su Adobe Media Encoder, Adobe SpeedGrade, Adobe Dynamic Link kao i najbolje način za stručnu upotrebu kompletnog Adobe paketa.

15. Završni rad za Moution Graphic Design

Cilj celog programa je kreiranje završnog radan, odnosno portfolija sa radovima kojima će polaznik moći direktno da pokaže svoj kvalitet. Za vreme kursa, svaki polaznik će doraditi svoje radove i uobličiti ih u svojevrsnu prezentaciju s kojom će biti spreman za potragu za zaposlenjem. Polaznici će, u zavisnosti od specijalizacije, kreirati štampani i digitalni, web ili multimedijalni portfolio.

16. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Mentori sa bogatim iskustvom za vaš siguran napredak u umetničkom obrazovanju

Mentori na ITAcademy

Jedino kroz ozbiljan mentorski rad moguće je da audio-vizuelni umetnik tokom svog razvoja podjednako nauči zanatske veštine i razvije sopstvenu poetiku. Zato vas kroz celokupno školovanje prati više supervizora.

U televizijsku praksu uvešće vas producenti koji su realizovali neke od najpopularnijih formata i emisija na našim televizijama. Vaši mentori, sa višegodišnjim iskustvom u kreiranju različitih tipova programa i rukovođenju njima, daće vam uvid u prakse produkcija svih veličina, od razvojnih projekata sa malim budžetom do velikih franšiza.

Tim koji će vas voditi na putu ka ovladavanju svim aspektima audio-vizuelne produkcije napravljen je od uspešnih profesionalaca sa višedecenijskim iskustvom.

Sa vama će raditi sertifikovani BBC treneri, akademski profesori, studijski i lajv muzičari, iskusni advertajzeri, diplomirani montažeri i reditelji.

Svi oni su kao profesionalci ili predavači proputovali ceo svet, radeći sa klijentima kao što su korporacije Coca-Cola ili Delta Generali, sa izvođačima poput Marije Šerifović i Olivera Stojiljkovića, sa vodećim domaćim i regionalnim televizijama kakve su RTS, RTV Pink i Metropolis, sa studijima i produkcijama svih veličina i profila. Od njih možete očekivati jedinstvenu praksu i brzo savladavanje svega što je potrebno jednom audio-vizuelnom umetniku i profesionalcu.

O značaju mentorskog pristupa nastavi u domenu multimedije i opširnije o vašim mentorima »

Kako izgledaju predavanja?

Ovaj program se realizuje u tradicionalnoj i e-Learning varijanti.

Predavanja se baziraju na minimumu teorije i maksimumu prakse. Učite kroz konkretne projekte uz upotrebu najsavremenije opreme i licenciranih softvera. Svaki zadatak kao ishod ima proizvod. Snimaćete i monitrati kratke fimove, usnimavati zvuk i raditi obradu i vežbati se u postprodukciji i dodavanju specijalnih efekata na gotove radove. 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate

ITAcademy vam omogućava da polažete za prestižne međunarodno priznate sertifikate i diplome:

Adobe Certified Professional:

  • Visual Design (Adobe Photoshop)
  • Graphic design & illustration (Adobe Illustrator)
  • Digital video (Adobe Premiere Pro)
  • Visual effects & motion graphics (Adobe After Effects)

Adobe sertifikat je jedan od najprestižnijih sertifikata iz oblasti dizajna i rada sa Adobe proizvodima. Više ACA sertifikatima, kao i o sistemu sertifikacije kompanije Adobe, saznajte ovde.

Takođe, nakon kompletiranja Video & Motion Graphic Design programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Video & Motion Graphic Design programu
  • ITAcademy Certified Video & Motion Graphic Designer sertifikat

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se