Kurs Adobe Audition

Obrada zvuka je sastavni deo montažnog procesa. Zvuk i slika su nerazdvojni partneri još od prvog emitovanja filma sa tonom koji je potisnuo do tada neprikosnovene neme filmove. Obrada zvuka je od presudne važnosti za mnoge grane industrije, a svakako se najviše koristi u šou-biznisu za potrebe filmova, serija, video-spotova, ali i u medijima, koji se zasnivaju na kvalitetno obrađenom zvuku poput radio-stanica, koncertnih manifestacija itd.

Upravo o tome se govori na kursu Adobe Audition. Kroz zanimljive lekcije u kojima je objašnjena upotreba ovog programa naučićete osnove obrade zvuka: unos audio-materijala u računar, snimanje zvuka (bilo da se radi o jednokanalnom ili višekanalnom snimanju), osnovna obrada audio-materijala, montaža, audio-efekti, miksovanja i produkcija finalnog audio-dela. 

Adobe Audition je softver koji nam omogućava kompletnu obradu audio-signala. Zvuk nastaje mehaničkom oscilacijom i prenosi se vazduhom u obliku talasa. Jačina zvuka se izražava u jedinici mere decibelima (dB), koji predstavljaju logaritamske odnose između audio-signala. Boja zvuka je karakteristika koja je definisana frekvencijom oscilacije predmeta koji stvara zvuk. 

Kurs postepeno uvodi korisnika u svet ne samo rada na Adobe Audition softveru već i u estetiku audio-postprodukcije. Na velikom broju primera pokazuju se osnovne, ali i složene radnje i postupci u produkciji i obradi zvuka. Kako je reč o početnom kursu, nije potrebno nikakvo predznanje.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Video & Sound Production Program.

Opis i cilj kursa Adobe Audition

Tokom kursa Adobe Audition, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima neophodnim za audio-montažu. Savladavanjem ovog kursa otvoriće vam se vrata mnogih muzičkih studija i radio-stanica, a moći ćete da radite i kao freelancer radeći odlično plaćene poslove za inostrane kompanije.

Cilj kursa je da u potpunosti osposobi polaznika za samostalan rad u Adobe Audition softveru. To znači da će polaznik samostalno moći da audio-materijal unese u računar, odnosno Adobe Audition program, bilo kao importovan fajl ili da samostalno snimi zvuk u računar. Kurs omogućava polazniku da na profesionalan način kreira, montira i obrađuje zvuk za potrebe bilo kog audio-vizuelnog dela.

Ovaj kurs sadrži lekcije koje pokrivaju spektar tema koje se bave modusima upotrebe ovog programa: od unosa materijala u kompjuter, osnovne obrade audio-materijala, audio-efekata, miksovanja, do produkcije finalnog audio-dela. Kurs postepeno uvodi korisnika u svet, ne samo rada u Adobe Audition programu najnovije verzije već i u estetiku audio-postprodukcije. Na velikom broju primera pokazuju se osnovne, ali i složene radnje i postupci u produkciji i obradi zvuka.

U Auditionu postoje dve metode rada sa audio-fajlovima. Destruktivna metoda se obavlja u Waveform modu i ona trajno menja fajlove prilagođavajući ih našim potrebama. Nedestruktivna metoda koristi Multitrack mod i kod nje, bez obzira na to da li koristimo audio-fajlove na kojima menjamo parametre zvuka ili ih koristimo bez promena, samo u korelaciji sa drugim audio-fajlovima, moramo napraviti novi fajl tako da audio-fajlovi koje koristimo ostaju netaknuti. Zbog ove odlike nenarušavanja osnovnih audio-fajlova koje koristimo za rad, metodu nazivamo nedestruktivnom. 

U okviru plana i programa predavanja na kursu Adobe Audition, pored pomenutih audio-fajlova, naučićete više o radnom prostoru programa, osnovama audio-produkcije, višekanalnoj obradi zvuka, ekvilajzerima i filterima, ali i specifičnim alatima koji su nezamenljivi u obradi zvuka.

Kurs Adobe Audition će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je Audition?

Adobe Audition je program koji se koristi za obradu zvuka. Ovaj program nije samo editor koji služi za montažu audio klipova, već se može koristi i za snimanje odnosno digitalizaciju audio signala sa različitih izvora zvuka, takozvanu analogno digitalnu konverziju i to u velikom spektru različitih formata i kvaliteta, kao i za višekanalnu obradu i kombinovanje više akudi kanala u jednu i jedinstvenu novu zvučnu sliku. Adobe Audition je zbog svoje svestranosti jedan od najpopularnijih softwarea za obradu zvuka koji se koristi kako u profesionalnom tako i u kućnom okruženju za obradu audio klipova.

2. Gde sve možemo koristiti Adobe Audition program?

Audio video produkcije koriste Adobe Audition na različitim projektima. Radiska produkcija koristi Audition za kreiranje audio reklama, špica i džinglova koji se koriste u programu. Muzićka industrija koristi Adobe Audition za višekanalna snimanja većeg broja instrumenata i muzičko produciranje instrumenata, efekata i vokala u muzičko delo.

Poseban deo Adobe Audition programa (Mikser) omogućava muzičkim i radiskim profesionalcima simulaciju uslova rada u standardnim uslovima muzičkih i radiskih studija. U video produkciji se Audition koristi kao pomoćna snaga u obradi audio signala za video produkciju. Obradi zvukova koji prate sliku, njihova sinhronizacija, obrada šuma i uzajamno usaglašavanje, ne samo po nivou već i po ostalim zvučnim parametrima potrebnim za skladnu zvučnu sliku koja podupire video sadržaj.

3. Koliko je audio komponenta bitna u video delu?

1927 godine počinje erea zvučnog filma. Od tada zvuk je sastavni deo video sadržaja. Više i ne primećujemo da pojedini video sadržaj ima audio komponentu, to se prosto podrazumeva. Medjutim, kada zvuk izostane svi primetimo. Svi primetimo da tona nema i odmah reagujemo da nešto nije u redu.

Zato ne možemo zanemarivati audio komponentu u jednom video sadržaju. Audio komponenta ne nosi samo informaciju koja prati ili upotpunjuje sliku. Audio komponenta nosi atmosferu i emocije koje se prenoste do geldaoca zvukovima i muzikom koja evocira uspomene ili inspiriše.

Kurs Adobe Audition

4. Koje procese izučavamo na kursu Adobe Audition?

Na Kursu Adobe Audition izučavamo pre svega proces digitalizacije analognog audio signala i njegovo snimanje na dva različita načina. Pošto Adobe Audition program ima dva odvojena moda za snimanje i obradu audio signala, single mode i multitrack mode, oba moda se izučavaju sa svim njihovim specifičnostima i načinom primene.

Upotreba i postavljanje efekata takodje se obradjuje u svakom modu posebno. Svrha i način korišćenja različitih efekata jačine, dinamike, prostorne orjentacije i karaktera zvuka se obradjuje u kursu Adobe Audition. Finalizacija projekta na različite načine i za potrebe različitih produkcionih uslova, od muzičke i radiske produkcije do filmske i televiziske postprodukcije.

5. Šta je sa praktičnim radom?

U toku samog kursa svaka tema se objašnjava uz praktičan rad na nekom od audio fajlova. Na ovaj način polaznici se upoznaju i sa teoretskim znanjima i njegovom mogućom primenom na audio fajlove i rezultatom koji proizilazi iz ovih procesa i postupaka. Tako se odmah uvidja mogućnost primene odredjenog postupka u kasnijem radu.

Svaki projekat u budućnosti koji očekuje polaznike nosi svoje specifičnosti i praktičan rad je zančajan da oni uvide koje su sve mogućnosti Adobe Audition programa i na koji način ih mogu implementirati na pojedine audio klipove. Različite poslovne situacije se postavljaju pred polaznike i zajedno rešavamo situacije koje se javljaju u studijima za audio video postprodukciju.

6. Kome je potrebna obrada zvuka?

Nije dovoljno snimiti audio materijal, bio on za audio produkciju ili video produkciju. Da bi informacija odnosno poruka koju želimo da pošaljemo filmom, televiziskom emisijom ili video radom stigla do našeg gledaoca svaka komponenta te informacije mora biti jasna i u potrebnoj meri naglašena da bi je prosečan gledalac primio. Kod audio snimanja imao su svakodnevnom radu veći broj faktora koji ometaju kavalitet snimanja njego li onih koji pomažu u realizaciji nekog projekta.

Razni šumovi što ambijentalni što tehnički, razlike u jačinama i izvorima zvuka su prepreka da slušalac ili gledalac dobije informaciju koju mu šaljemo. Adobe Audition svojim filterima, noise redukcijama i višekanalnim usaglašavanjem audio signala omogućava precizno i brzu obradu zvuka a u cilju postizanja što boljeg tehničkog kvaliteta i zadovoljavanja estetskih kategorija jednog audio dela.

7. Zašto baš Adobe Audition?

Adobe korporacija u svom asortimanu ima jako veliki broj različitih programa za audio video produkciju. Najveća prednost ovih programa je njihova medjusobna povezanost. Kada govorimo o audo video produkciji govorimo o jednom jedinstvenom proizvodu koji je veoma složen. Različiti tehnološki procesi objedinjuju jedan film ili televizijsku emisiju. Kada imate tako kompleksan proizvod, velika je prednost kompatibilnost izmedju softwarea koji učestuvuju u obradi.

Ako krenemo da motiramo video materijal u Adobe Premiere programu ili obradjujemo video u Adobe After Effects, kompatibilnost sa Adobe Audition programom za obradu zvuka je potpuna i to na nivou projekta. Ovo omogućava maksimalni kvalitet obrade pošto se za obradu ne koriste, nikakve medju projektne kompresije i degradacije signala, nego sve naše montažne i tehničke odluke, se direktno primenjuju na materijal koji dolazi iz kamere ili uredjaja za snimanje zvuka u maksimalnom kavaliteu. 

Plan i program predavanja

1. Uvod u Adobe Audition CC – upoznavanje sa osnovama obrade zvuka

 • Šta je to audio
 • Radni prostor Adobe Audition CC
 • Audio-formati

2. Audio-produkcija – kako kvalitetno obraditi audio-fajlove

 • Waveform mode (Edit view)
 • Višekanalna obrada zvuka
 • Snimanje u Waveform modu i montaža
 • Snimanje u Multitrack modu i miksovanje

3. Rad sa efektima – rad na efektima koji unapređuju originalni fajl

 • Efekti jačine zvuka 
 • Efekti eha i prostorne obrade zvuka 
 • Ekvilajzeri i filteri 
 • Redukcija šuma 

4. Specifični alati i finalizacija – kako dodatno modifikovati audio-fajl i kompletirati projekat

 • Diagnostics 
 • Karaoke, akapela i audio u prostoru 
 • Modulacija, brzina i vreme kod zvuka 
 • Mixdown, Batch process, Export i Save

Kurs Adobe Audition

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde