Zaštita autorskim pravom

Celokupan materijal na sajtu www.it-akademija.com je zaštićen autorskim pravom.

Ekskluzivni nosilac autorskog prava na sajtu www.it-akademija.com je ITAcademy (od godine objavljivanja i u svim narednim godinama određenih zakonom) ukoliko sam nosilac prava lično ne dozvoli drugačije i ukoliko to nije drugačije naznačeno na stranama sajta www.it-akademija.com.

Podržavamo linkovanje ka našim člancima i dokumentima.

Možemo Vam dati i odobrenje da postavite ceo ili deo članka ili dokumenta na svoj Web sajt. U vezi sa tim, molimo Vas da nas kontaktirate na office@it-akademija.com.

Uslovi korišćenja

Pristup sajtu www.it-akademija.com i njegovim servisima je omogućen svim korisnicima Interneta, uz odgovarajuća ograničenja. Korišćenjem sajta www.it-akademija.com korisnik automatski prihvata i uslove za njegovo korišćenje.

Korisnici Interneta mogu slobodno da koriste sajt www.it-akademija.com i njegove servise u okviru dobijenih privilegija podrazumevajući odsustvo zloupotrebe i bilo koje vrste hakerskih (Hacking) aktivnosti kao što su: pristup nedozvoljenim delovima sajta, korišćenje Online formi za upit na bilo koji drugi način i sa bilo kojim drugim namerama, osim naznačenih, nasilno menjanje sadržaja, nasilan pristup nepovezanim (nelinkovanim) delovima sajta i slično...

Osim ako nije drugačije naznačeno, korisnik je slobodan da pristupi određenom delu sajta. Mesta sa ograničenim pristupom su, na primer, strane za klijente. Korisnicima koji nisu klijenti i nemaju odgovarajuće šifre za pristup, zabranjen je pristup tom delu sajta.

Prilikom osmišljavanja materijala i servisa na sajtu www.it-akademija.com dali smo maksimum da informacije i servisi budu korisni, delotvorni i upotrebljivi za korisnika.

Tačnost svih navoda koji se pominju na sajtu www.it-akademija.com je proverena uz našu maksimalnu pažnju. U slučaju da korisnik primeti navod za koji ima razloga da misli da nije tačan, pozvan je da nam to prijavi putem direktnog kontakta: elektronskom poštom, telefonom, faksom ili ličnim dolaskom u kancelarije.

Upotreba materijala i servisa sa sajta www.it-akademija.com svodi se na ličnu odgovornost korisnika. Korisnik se slaže da će razumno ili uz direktne savete profesionalaca primenjivati informacije sa sajta www.it-akademija.com, i da će bilo koji ostvareni rezultat kao posledicu aktivnosti korišćenja sajta www.it-akademija.com i njegovih servisa biti na ličnu odgovornost i zaslugu korisnika.

Robne marke

Svi proizvodi i robne marke proizvoda koji se pominju na sajtu www.it-akademija.com su zaštićeni od strane svojih odgovarajućih kompanija.

Vratite se nazad

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se