IT Management – Za sadašnje i buduće IT menadžere

IT Management program školovanja
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
242 časova
Diplome i sertifikacija
Cambridge International A&AS Level Business
CIM Level 3 Foundation Certificate in Marketing
ICM Diploma in Business Management and Administration
ITAcademy Certified IT Manager
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Školovanje na programu IT Management je osmišljeno kako za sadašnje tako i za buduće menadžere u informacionim tehnologijama.

Bićete spremni da odgovorite na sve izazove savremenog poslovanja, postignete i održite konkurentsku prednost preduzeća. Da dođete u poziciju autoriteta i dobre naplate svojih sposobnosti.

Kao pravi menadžer, znaćete da kreirate svoje šanse i kako da ostvarite uspeh.

Program IT Management pruža sveobuhvatan uvid u prirodu menadžerskog poziva nudeći potrebna znanja za kvalitetno poslovanje u svetu sve veće konkurencije. Naučićete niz tema iz oblasti biznisa uopšte, informacionih tehnologija, menadžmenta, marketinga, ekonomije, finansija, upravljanja projektima i kvaliteta kao i da upravljate radom i razvojem informacionih sistema u organizacijama.

Postanite marketing stručnjak

Bićete u prilici da saznate sve što vam je potrebno kako biste bili vrhunski stručnjak u oblasti marketinga. Počevši od teorije marketinga, učićete marketing menadžment, učestvovaćete u marketing istraživanjima i naučiti da kreirate marketing miksove.

Informacione tehnologije u vašim rukama

Izučavaćete informacione i komunikacione tehnologije kao i programiranje u njihovom sklopu. Kroz razne primere i zadatke spoznaćete značaj uticaja IT-a na društvo, prednosti i mane. Takođe shvatićete i prihvatiti principe mobilnih i bežičnih tehnologija čiji razvoj i primena danas preuzima vodeću ulogu u informacionim tehnologijama.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za IT Management Program.

IT Management – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 MBO Management and Business Organisation 20
2 MPRF Marketing & PR Fundamentals 13
3 DM Digital Marketing 12
4 AI AI in E-Business & Digital Marketing  10
5 WA Web Analytics  8
6 PM IT Project Management 12
7 FM Financial Management  20
8 BE IT Business and Entrepreneurship 16
9 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
10 C Copyrights 9
11 SCRM Sales and CRM 18
12 SWCO Software Construction, Operation, Testing and Implementation 16
13 CB Consumer Behaviour 6
14 EBI E-Business 9
15 IIT Information and Internet Technology 24
16 BREND Branding 6
17 BT Blockchain Technologies 6
18 FCE FCE/BEC Vantage** online
19 EL2/GL2 English Language 2 German Language 2* online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Besplatan paket školovanja Personal Development ProgramU okviru školovanja na IT Management programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 19 predmeta

1. Management and Business Organisation

Upoznaćete se sa osnovnim postavkama teorije menadžmenta i menadžment prakse, kao i elementima organizacije i načinom, principima i metodama upravljanja organizacijom. Osim toga, upoznaćete se i sa mogućnostima organizovanja rada kompanije, izazovima i prilikama za razvoj u savremenim uslovima poslovanja.

2. Marketing & PR Fundamentals

Program Marketing & PR Fundamentals pruža temeljno razumevanje osnovnih principa marketinga i odnosa s javnošću. Polaznici će naučiti da kreiraju delotvorne marketinške strategije, istražuju ciljnu publiku i razvijaju veštine komunikacije s medijima. Kroz praktične primere program podstiče razvoj ključnih veština potrebnih za izgradnju uspešne marketinške i PR karijere. Uz naglasak na digitalnom marketingu, analitici i brendiranju, polaznici stiču sveobuhvatno znanje za uspeh u dinamičnom svetu marketinga.

3. Digital Marketing

Digital marketing kurs obuhvata oblasti digitalnog marketinga, strateški digital marketing i istraživanja na internetu. Posebno se naznačava razlika između offline i online marketinga, bitnost imidža i identiteta na internetu, demografskih karakteristika, profila, kategorije i aktivnosti korisnika na internetu. Izučava se domaći sajber prostor i provajding, odnos obrazovanja i interneta, direktni marketing i prodaja na internetu, kao i proizvodi i usluge pogodni za prodaju na internetu, uz osvrt na principe gradnje web sajta koji prodaje i aktivnosti posle prodaje. 

4. AI in E-Business & Digital Marketing

Program AI in E-Business & Digital Marketing fokusira se na integraciju veštačke inteligencije u poslovne strategije, posebno u oblasti digitalnog marketinga. Polaznici će istraživati kako AI može unaprediti segmentaciju ciljne publike, personalizovati marketinške kampanje i poboljšati analizu podataka. Kroz praktične studije slučaja program pruža detaljno razumevanje kako iskoristiti AI alate i tehnologije radi optimizacije performansi u e-poslovanju i digitalnom marketingu. Polaznici će dobiti znanje potrebno za uspešnu primenu AI-ja u savremenom poslovanju.

5. Web Analytics

Web analitiku čine statističke informacije grupisane prema različitim kriterijumima tako da pružaju korisne podatke o (ne)uspešnosti određenih akcija ili poslovanja. Neke od tema koje će biti obrađivane tokom kursa Web Analytics tiču se različitih vrsta web analitika, zatim značaja web analitike u kontekstu marketinga, ali i važnosti analitike u kontekstu definisanja KPI-jeva jednog poslovanja. Biće reči i o nekim od osnovnih definicija web analitike, zatim o istorijatu i razvojnim tokovima web analitike danas. Zahvaljujući ovom kursu bićete u prilici da se upoznate s pojmom RACE, odnosno sa okvirom korišćenja analitike u digitalnom marketingu.

6. IT Project Management

IT Project Management kurs će vam objasniti značaj osnovnih načela za potrebe vođenja i realizacije IT projekta. Na ovom kursu se takođe objašnjava celokupan proces upravljanja projektnim zadatkom, počev od iniciranja samog IT projekta do njegove završne faze. Tokom ovog nastavnog programa će se definisati i objasniti sve što je potrebno učiniti u svakoj od mnogobrojnih faza upravljanja jednim IT projektom.

7. Financial Management

Steći ćete znanja iz oblasti finansija i računovodstva kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje primene informacionih i komunikacionih tehnologija (i programiranja) u oblasti vođenja finansija i računovodstva u preduzećima. Spoznaćete značaj izučavanja finansija i računovodstva za poslovanje preduzeća i shvatiti principe finansiranja i upravljanja finansijskim i materijalnim poslovanjem.

8. IT Business and Entrepreneurship

Na ovom kursu obrađuje se teorija o preduzetništvu, ali i oblasti kao što su pokretanje biznisa, osnivanje preduzeća, planiranje i primena poslovnog plana, kao i načini izgradnje informatičke infrastrukture za razvoj preduzetništva.

9. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

10. Copyrights

Kurs upućuje polaznike u njihova autorska prava i načine na koje ih mogu zaštititi. Kurs je zasnovan na zaštiti industrijskog dizajna i likovnih rešenja, ali i žiga koji se u dizajnerskom smislu predstavlja u vidu logotipa.

11. Sales & CRM

Na kursu stičete znanja o ulozi menadžera prodaje, njegovim aktivnostima, odgovornostima, načinima upravljanja ciljevima prodaje. Osim toga, stičete znanja o tome kako voditi prodajni tim u svim fazama rada, počev od selekcije prodavaca, preko njihove obuke i razvoja, do rukovođenja i motivacije prodajnog tima. Upoznajete se sa psihologijom, osobinama koje odlikuju dobrog prodavca, njegovim aktivnostima i sa celokupnim procesom prodaje od otvaranja, preko prezentacije, do zaključivanja prodaje.

12. Software Construction, Operation, Testing and Implementation

Kurs objedinjuje znanja i veštine iz nekoliko srodnih oblasti: izrade, operativnosti, testiranja i primene softvera. Zapravo, softversko testiranje obuhvata kompletnu aktivnost razvoja softvera i procesa održavanja u cilju postizanja odgovarajućeg nivoa kvaliteta, dok softversko održavanje predstavlja skup aktivnosti neophodnih za obezbeđenje isplativog održavanja softvera. Ove aktivnosti se nastavljaju i nakon primene softvera, te je neophodno usvojiti sveobuhvatna znanje iz svih navedenih oblasti.

13. Consumer Behaviour

U okviru kursa polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovama ponašanja kako krajnjih potrošača, tako i organizacija koje se na tržištu nalaze u ulozi potrošača. Polaznicima će biti predstavljene potrebe, motivi i faktori ponašanja potrošača, bilo da je reč o finalnim ili organizacionim potrošačima. Takođe, polaznici će se upoznati i sa procesom i fazama donošenja odluke o kupovini.

14. E-Business

Poznavanje elektronskog poslovanja neophodno je svakome, bez obzira da li se profesionalno bavi ovom oblašću, budući da svakodnevno koristimo neki od njegovih oblika. Ovaj kurs upravo obrađuje osnovne pojmove elektronskog poslovanja, kao što su online banking, e-uprava, e-trgovina, različiti modeli elektronskog poslovanja (B2B, B2C, G2G...), upravljanje odnosima sa kupcima, aktuelni softveri u ovoj oblasti (SAP, Microsoft NAV...). Takođe, predočićemo vam i najznačajnije prednosti i mane, kao i načine da izbegnete sve potencijlne "zamke" elektronskog poslovanja.

15. Information and Internet Technology

Na ovom kursu stiču se osnovna znanja iz IT-a, kao što su znanja o hardveru, softveru, internetu, ali i iz oblasti autorskih prava, virusa i poslovanja na internetu. To predstavlja suštinski preduslov za dalje izučavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte. Osim toga, spoznaćete i značaj uticaja IT-a na društvo, shvatićete principe mobilnih i bežičnih tehnologija.

16. Branding

Brend, kao najjače sredstvo u pobeđivanju konkurencije, je ideja koju stvaramo kod korisnika. Na kursu će se proučavati osnovni principi brendinga koji će se i primeniti na realnom istraživačkom projektu.

17. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji kao i sa njenim perspektivama i trendovima razvoja. Polaznici će takođe imati priliku da se kroz analize studija slučaja upoznaju sa primenama blokčejna u različitim industrijama kao i sa mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu start-up projekta.

18. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

19. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

Business Plan

Pored svega što ćete naučiti na ovom odseku, u okviru završnog projekta, moći ćete da radite i na izradi svog biznis plana. Steći ćete korisna teorijska znanja i praktične veštine koje će vam pomoći da ostvarite uspešnu preduzetničku karijeru. Cilj završnog projekta je da po okončanju školovanja imate kompletno razrađen biznis plan sa kojim možete da započnete sopstveni posao i aplicirate za različita sredstva kojima ćete potpomoći realizaciju svoje ideje.

Pročitajte više ukoliko vas interesuje šta radi it menadžer »

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program se odvija u e-Learning varijanti.

Predavanja su krajnje zanimljiva i prilagođena predznanju polaznika. Karakteristika ovog programa jeste savršen balans između teorije i prakse. Marketing ćete učiti praktično kroz upravljanje marketing istraživanjima, a u okviru školskih zadataka kreiraćete i marketing miksove, a teoretska predavanja daće vam širu sliku o značaju i uticaju IT-ja na društvo.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

Nakon kompletiranja IT Management programa stičete kompetencije i mogućnost da polažete za međunarodni sertifikat Cambridge International A&AS Level Business.

University of Cambridge jedan je od najistaknutijih i najpriznatijih svetskih univerziteta. Cambridge International A&AS Level Business sertifikat i dobijene ocene priznaju se kao bodovi na mnogim univerzitetima i koledžima širom sveta. ITAcademy je ovlašćeni Cambridge International School što će polaznicima omogućiti sticanje mnogih od najpriznatijih internacionalnih sertifikata.

Cambridge International A&AS Level Business sertifikat obezbeđuje najbolji mogući okvir za lični i profesionalni razvoj, pružajući u isto vreme zvanično priznanje o stečenim sposobnostima izdato od strane jednog od najprestižnijih svetskih univerziteta - Cambridge.

Takođe, svaki polaznik koji uspešno završi program IT Management dobija mogućnost da polaže za CIM Level 3 Foundation Certificate in Marketing koji dodeljuje prestižna međunarodna institucija Chartered Institute of Marketing

Međunarodni sertifikati koje dobijaju polaznici programa IT Management:

  • Cambridge International A&AS Level Business,
  • CIM Level 3 Foundation Certificate in Marketing,
  • ICM Diploma in Business Management and Administration.

Nakon kompletiranja IT Management programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom IT Management programu,
  • ITAcademy Certified IT Manager sertifikat.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se