IT Project Management

Opis kursa:

Kurs IT Project Management opisuje značaj osnovnih načela za potrebe vođenja i realizacije IT projekta. Na kursu se objašnjava celokupan proces upravljanja projektnim zadatkom, počev od iniciranja IT projekta do njegove završne faze. Nastavnim programom se definiše i objašnjava sve što je potrebno učiniti u svakoj od mnogih faza upravljanja IT projektom.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da pruži osnovna znanja menadžerima i široj javnosti kako da postignu konačan željeni ishod u realizaciji predviđenog projektnog zadatka. Osnovni cilj kursa Upravljanje IT projektima je da se rukovodioci projekta nauče i osposobe da projektni zadatak završe na vreme i u skladu sa predviđenim budžetom, kao i da pri tome bude dostignut željeni nivo kvaliteta.

Sadržaj kursa:

  • Šta su projekti, karakteristike i šta je planiranje projekata (Project Planning)?
  • Šta je upravljanje projektima (Project Management)?
  • Razumevanje projektnog okruženja (Project Environment)
  • Proces planiranja projekta i povezanost sa strateškim ciljevima (Strategic Mapping to Business Goals)
  • Znanja i sposobnosti menadžera projekta (Project Manager Knowledge and Skills)
  • Životni ciklus projekta i organizacija (Project Life Cycle and Organization)
  • Uticaj organizacije na projekt (Organizational Influences)
  • 10 najvažnijih saveta za upravljanje projektima (Top 10 Tips for Project Management for Begginers)
  • Alati za upravljanje projektima
  • Upoznavanje sa aplikacijom MS Project

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.