Šta radi web programer i koja su glavna zaduženja web programera?

Ubrzan razvoj interneta u poslednjih nekoliko godina je doveo do pojave sve većeg broja novih online servisa. Od prvobitnih mogućnosti i osnovnih servisa koji su bili na raspolaganju korisnicima (mail i web), internet je prerastao u veliku globalnu mrežu, sa velikim brojem različitih servisa, tehnoloških rešenja i prostor na kome se sreću gotovo svi privredni subjekti širom planete.

U tom smislu, mogućnosti koje nudi internet u savremenom poslovanju ne mogu se porediti ni sa jednim dosadašnjim rešenjem. Prostor i mogućnosti za uspešan poslovni nastup isti su za sve poslovne ljude na kom god kraju sveta da se nalaze. Državne granice i uobičajene barijere konvencionalnog poslovanja ne postoje, na internetu su svi ravnopravni.

Upravo iz tog razloga gotovo svakodnevno se pojavljuju novi internet proizvodi, nova softverska rešenja, web alati i tehnologije, mesta za online kupovinu i prodaju. Mesta gde ljudi vide svoju šansu za uspešan nastup. Nagli razvoj interneta neminovno vodi i do potražnje za novim kompetencijama i do pojave novih radnih mesta.

Šta radi web programer i sa kojim poslovima će se sutra sresti budući programeri?

Sve je veći broj firmi koje prelaze na elektronsko poslovanje, otvaraju svoje korporativne domene, postavljaju web prezentacije, promovišu svoje proizvode preko interneta, pokreću online prodaju stvarajući na taj način preduslove za uspešno poslovanje u XXI veku.

Web programer - opis posla

Glavnu ulogu na tehničkom delu ovog posla vodiće upravo web programeri i developeri. Njihov je zadatak da podignu internet sajtove, povežu ih na odgovarajuću bazu podataka, omoguće automatizaciju objavljivanja sadržaja kreirajući Content Management Sisteme, pišu web servlete, kreiraju web servise, ostvare komunikaciju na internetu, kreiraju web aplikacije različitih namena, ostvare tehničke preduslove za online prodaju i promociju, vode računa o bezbednosti sajtova i web servera, rade optimizaciju postojećih web aplikacija i slično.

Šta će budući web programeri naučiti na ITAcademy?

Budući web programeri nakon završetka školovanja na ITAcademy vladaće širokim spektrom alata, programskih jezika i tehnologija:

 • Visual Studio.NET
 • C#
 • ADO.NET
 • ASP.NET WebForms, MVC, Ajax
 • SQL
 • MySQL
 • Java
 • PHP
 • JavaScript
 • WPF
 • WCF
 • Silverlight

Odlično poznavanje ovih jezika i vladanje pripadajućim alatima svrstaće vas u red vrhunskih web programera i programera uopšte.

Budućnost u web programiranju

Sve veći broj klijenata koristi neku od širokopojasnih internet konekcija (kablovski, xDSL, satelitski i dr.) čime se eliminišu nedostaci modemskog povezivanja i otvara prostor za širi pristup web resursima i iz domaćinstava, za razliku od prošlosti kada se kućna konekcija koristila samo za mail i web.

Najnoviji trendovi govore i o potpunom prelasku na web bazirana softverska rešenja. Desktop aplikacije zadržaće se u oblastima gde je to neminovno, dok će se u svim ostalim slučajevima težiti prelasku na web okruženje. Zamislite da Vam je za sve dovoljan samo browser i dobra internet konekcija!

Daljinsko očitavanje potrošnje struje i gasa, upravljanje poslovanjem daljinskim putem, preko interneta, rad iz bežičnog kućnog okruženja i slično, samo su neki od primera šta nas očekuje u bliskoj budućnosti po pitanju novih tehnologija. Svaka od njih će zahtevati visokostručne i kompetentne kadrove za njihovu implementaciju i održavanje, spremnih da odgovore svim zahtevima savremenog poslovanja. Ovo je velika šansa i prostor za razvoj web programera.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se