Elementi DL sistema

Zbog čega DL sistem tako dobro funkcioniše?

Osnovni elementi Distance Learning sistema koji čine njegovu suštinu i omogućavaju da on besprekorno funcioniše su:

 • sistem kreiranja kursa,
 • sistem za pripremu kursa - vođenja kroz kurs,
 • sistem testiranja,
 • sistem praćenja napredovanja polaznika,
 • sistem praćenja statusa polaznika.

Potpora osnovnim elementima sistema

Podsistemi osnovnih elemenata DL sistema koji čine njihovu potporu i pomažu da se svi delovi ovog složenog sistema uklope u jedinstvenu funkcionalnu celinu su:

 • podsistem za evidenciju korisnika,
 • podsistem za kreiranje i upravljanje kursevima,
 • podsistem za kreiranje materijala za učenje,
 • univerzalni podsistem prikaza materijala,
 • podsistem za testiranje,
 • podsistem bodovanja,
 • podsistem praćenja korišćenja,
 • podsistem organizacije kurseva,
 • podsistem komunikacije i obaveštavanja,
 • hijerarhija pristupa,
 • podsistem kvaliteta,
 • stablo i baza znanja (pojmovnik, FAQ, Search).

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se