Šta radi CAD stručnjak?

Kompjuterski podržano dizajniranje (Computer-aided design) predstavlja moćan alat u rukama savremenog dizajnera, a brzina i lakoća s kojom se crteži kreiraju ili modifikuju pomoću softvera predstavljaju veliku prednost u odnosu na tradicionalni način rada. Sve što se do juče moglo nacrtati na stari, dobro poznat način danas je moguće generisati uz pomoć savremenih računara i softvera.

CAD stručnjak - opis posla

Gde budući CAD stručnjaci mogu primeniti svoja znanja?

CAD stručnjaci koriste stečeno znanje iz oblasti dizajna, crtanja, planiranja i računara kako bi kreirali kompleksne crteže i 3-D modele budućih proizvoda, objekata i prototipova. Njihove usluge se koriste u različitim sferama: arhitekturi, građevinarstvu, mašinstvu, IT industriji, aeronautici, umetnosti, matematici.

Brzina i preciznost kojom CAD specijalisti izrađuju modele, kao i veliko smanjenje troškova u procesu rada, glavni su razlozi koji CAD čine neizbežnim kod većine modernih kompanija koje se bave projektovanjem, proizvodnjom i planiranjem.

Završetkom programa na CAD Department-u bićete u mogućnosti da radite na širokom spektru odgovornih, izazovnih i izuzetno traženih poslova. CAD stručnjaci sarađuju sa arhitektama, inženjerima, programerima, dizajnerima i drugim profesionalcima koji učestvuju u izradi planova i modela. Kao budući CAD stručnjaci možete očekivati odličnu platu i rad na projektima za dizajniranje objekata, proizvoda, mašina, automobila, igrica, filmova...


Potrebne veštine

Iako u svom radu najčešće koriste računar, CAD stručnjaci poseduju veliko umeće klasičnog crtanja rukom. Komunikacija, timski rad i poštovanje rokova su vrlo važni u njihovom radu. Oni, takođe, imaju izražen osećaj za detalje i razvijene veštine vizualizacije i konceptualizacije.

Poznavanje geometrije i topologije je neophodno u radu CAD stručnjaka, zato što proces dizajniranja podrazumeva rad sa kompleksnim oblicima i razumevanje njihove međusobne interakcije. CAD stručnjaci su uvek u toku sa inovacijama na polju softverskih rešenja i stalno nadograđuju znanje iz oblasti na kojima rade.


Šta će budući CAD stručnjaci naučiti na ITAcademy?

Na programu Computer Aided Design naučićete osnovne elemente potrebne za dvodimenzionalno (2D) crtanje i razne koncepte 3D modelovanja.

Upoznaćete nove mogućnosti za tekst, standarde, bezbednost i objavljivanje na webu. Ovladaćete osnovama vizualizacije, savladaćete modelovanje, 3D animaciju, prostorne deformacije, tehničko crtanje, rad s materijalima i mapama, svetlima i složenim objektima, osnovnim elementima arhitektonskih objekata, izradu digitalnih prototipova i korišćenje arhitektonskih i građevinskih elemenata.

Međunarodna Autodesk sertifikacija na kraju predstavlja krunu vašeg rada.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se