Društvena opravdanost

Obrazovanje se danas smatra uslovom opstanka i razvoja modernih društava. U oblasti informacionih tehnologija značaj obrazovanja je u proporcionalnoj srazmeri sa tehnološkim razvojem društva.

Jedna od karakteristika savremenog informacionog društva je da nakon redovnog obrazovanja (osnovna škola, srednja škola, fakultet) ljudi imaju potrebu da nastave sa obrazovanjem i to u vremenu i na način koji ne remeti njihove dnevne obaveze. Sama po sebi se nameće potreba da se obrazovne aktivnosti sprovode nezavisno od lokacije i vremena.

Postavlja se pitanje da li i kako standardni tradicionalni obrazovni proces može odgovoriti pomenutim zahtevima. Iskustva govore da je to svakako moguće primenom savremenih tehnoloških rešenja u procesu učenja.

Mladi žele da uče i rade istovremeno

slika

Sa ekspanzijom tehnologije i inovacija u oblasti učenja na daljinu, raspoloživost takvog načina edukacije povećava se dramatično. Mnoge tradicionalne škole neke od svojih programa koncipiraju u obliku učenja na daljinu, a mnoge škole su izrasle fokusirajući se isključivo na učenje na daljinu.

Nove mogućnosti i obaveze u karijeri mladih ljudi u smislu promene mesta rada, promene posla zbog boljih finansijskih uslova, promenljivog radnog vremena, velikog broja sastanaka i poslovnih putovanja, rada na terenu, čine da nove generacije studenata, koje su u mogućnosti da svoje školovanje finansiraju radeći, sve više pristupaju programima učenja na daljinu.

Razvoj privrede koji nas očekuje u budućem vremenu svakako nam ne dozvoljava situaciju da su nam studenti, mladi ljudi od 18 do 25 godina poslovno neaktivni ili da pak biraju između studija i posla. Te dve vrlo bitne stvari ne mogu biti nikako suprotstavljene. Mladom čoveku treba omogućiti da radi i uči u isto vreme.

Polovina sveta učiće online

Većina škola u svetu danas ima u svojoj ponudi ozbiljno organizovane “Distance Learning” programe. Pre svega, takve programe karakteriše velika posećenost i učešće “novih” generacija studenata. Podaci pokazuju da je još tokom 2010. godine, više od 6 miliona studenata u SAD koristilo platformu za učenje na daljinu. Dve godine kasnije, više od milijardu ljudi širom sveta učilo je onlajn. Prognozira se da će do kraja ove godine, gotovo 19 miliona studenata učiti putem interneta, dok će se do 2019. godine polovina svih obuka obavljati online.

Naše školstvo je u svojoj svakodnevnoj organizaciji nastave potpuno isključilo mogućnost da student, osim što studira, radi. Pri tome mislimo, pre svega, na nemogućnost posećivanja predavanja i obavljanja drugih obaveza na studijama popodne ili za vreme vikenda i samim tim stavljanje studenta u situaciju da bira između dve stvari koje su suprotstavljene i suštinske: učenje ili posao. Suprotne primere možemo pronaći jedino kada je reč o poslediplomskim studijama.

U susret potrebama savremenog čoveka

Još na zasedanju Evropskog veća u Lisabonu 2000. godine donet je Memorandum o doživotnom učenju koji potvrđuje da je Evropa ušla u "vreme znanja" sa svim implikacijama koje ta činjenica ima na kulturni, ekonomski i društveni život. Evropsko veće je, takođe, zaključilo da je unapređenje doživotnog učenja nužno za uspešnu tranziciju ka društvu i ekonomiji utemeljenim na znanju. Doživotno učenje mora postati vodeće načelo celokupne organizacije obrazovanja i sticanja znanja i osnovni način za razvoj građanstva, društvene povezanosti i zapošljavanja.

Naglim razvojem informatičke tehnologije, koja svoju primenu nalazi u gotovo svim područjima ljudske delatnosti, edukacija izlazi iz okvira tradicionalne nastave i postaje nazavisna od vremena i prostora. LINK group je shvatio potrebu savremenog čoveka i izašao mu u susret stvaranjem platforme za e-Learning.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se