New Media Design – zamislite da sedite za računarom jedan sat dnevno i dobijete prestižnu IT diplomu

New Media Design program školovanja
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
318 časova
Diplome i sertifikacija
Adobe Certified Expert: Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Adobe Premiere Pro
Adobe Certified Associate: Visual Design (Adobe Photoshop), Graphic design & illustration (Adobe Illustrator), Print & digital media publication (Adobe InDesign), Web authoring (Adobe Dreamweaver), Digital video (Adobe Premiere Pro)
PRIJAVITE SE

Program New Media Design upućuje u praksu multimedijalnih umetnosti, TV, radio i internet produkcije. 

Naučićete web dizajn, kao i obradu štampanog i video-materijala. Savladaćete kreiranje prostih i složenih animacija kroz praktične primere. Izučićete savremene metode video-montaže i raditi na projektima postprodukcije reklama i uvodnih špica u programu Adobe Premiere.

Uređujte tekstove vodećih svetskih i domaćih štampanih medija

Na ovom programu, obučavate se za rad u Adobe InDesignu što podrazumeva upoznavanje sa karakteristikama teksta, prelom i centriranje teksta, kao i dizajn brošura i naslovnih strana knjiga. Nakon završetka, postaćete majstor u oblikovanju i uređivanju sadržaja za časopise, knjige i brošure.

Multimedijalni umetnik, i u teoriji i u praksi

Od velikog značaja je usklađenost teorije i prakse.

Na taj način, Vaše znanje postaje sveobuhvatno, a Vi profesionalac u oblasti u kojoj učite.

Zato, na programu New Media Design polaznici dobijaju znanja iz teorije multimedijalnih umetnosti, ali isto tako i praksu TV, radio i internet produkcije.

Radite na vrhunskim dizajn projektima u ITAcademy Dizajn studiju

Saznajte više o ITA Dizajn studiju

ITAcademy DesignStudio je mesto gde ćete za kratko vreme steći veliko iskustvo iz oblasti dizajna, dobiti preporuke od renomiranih kompanija i povezati se sa klijentima sa kojima ćete nastaviti da sarađujete i u budućnosti.

Kroz konkretan rad na vrhunskim dizajn projektima shvatićete kako se naučene veštine prilagođavaju pojedinačnim zadacima, kako se komunicira sa klijentima i najbolje odgovara njihovim zahtevima.

New Media Design – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 RG Raster Graphics (Photoshop) 44
2 CD Drawing 12
3 TD Theory of Design 12
4 HD History of Design 12
5 IL Adobe Illustrator 44
6 C Copyrights 4
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 VM Video Media Environment 24
9 IHC Introduction to HTML and CSS 20
10 ED Editorial Design (InDesign) 32
11 WD Web Design (Dreamweaver) 40
12 ML Modern CSS Layout 8
13 VE Video Editing Design (Premiere) 42
14 AA Adobe Acrobat 4
15 VP Video Postproduction** online
16 PF Portfolio 20
17 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
18 CFC FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Bonus kurs.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na New Media Design programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Programkoji ćete moći da primienite u građenju uspešne karijere i koji će vas izdvojiti kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.

 

Ovaj program obuhvata 18 predmeta

1. Raster Graphics (Photoshop)

Kurs Photoshop ima za cilj da osamostali polaznike u zadacima koji se tiču obrade fotografija za web, retuširanja i, uopšte, obrade rasterske grafike. Na kursu se obrađuju alati i filteri Photoshop CC i objašnjava se logika slojeva, manipulacija tekstom i bojom na fotografiji.

2. Drawing

Ovaj kurs potpuno osposobljava polaznike da samostalno crtaju i vizuelno predstave svoje ideje. Na njemu će naučiti da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. Kurs ih upoznaje ne samo sa prirodom crteža i tehnikama koje će im pomoći da oslobode ruku, već i sa konkretnom primenom kroki crteža u različitim disciplinama i granama dizajna. Savladaće osnovne principe dobre kompozicije, gradivne elemente crteža i crtanje perspektive.

3 Theory of Design

Na ovom kursu obrađujete teoriju dizajna i njegova osnovna načela. Proučavate osnovne grafičke elemente, linije, površine i boje, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost. Osim ovoga, radi se i na osnovnim principima tipografije, koji se primenjuju u svrhu donošenja odluka o prikladnom izboru tipografije na različitim rešenjima.

4. History of Design

Kurs govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom i grafičkom dizajnu i njihovom uticaju na savremene tokove. Takođe, kurs je obogaćen i analizom brojnih primera iz istorije dizajna.

5. Adobe Illustrator

Na Illustrator kursu se obrađuju osnovni elementi za rad u programu Adobe Illustrator, crtanje jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta, upoznavanje sa režimom boja i bojenje pomoću Color, Swatches i Gradient palete, upoznavanje sa mogućnostima manipulisanja tekstom u Illustratoru. Osim tehnika rada u Illustratoru, radiće se i na realnim dizajnerskim rešenjima.

6. Copyrights

Kurs upućuje polaznike u njihova autorska prava i načine na koje ih mogu zaštititi. Kurs je zasnovan na zaštiti industrijskog dizajna i likovnih rešenja, ali i žiga koji se u dizajnerskom smislu predstavlja u vidu logotipa.

7. English Language 1 / German Language A1

Polaznici koji izaberu kurs English Language 1 radiće prema jednom od sledećih programa:

 • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
 • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, koji je početni nivo učenja nemačkog jezika, a čiji je cilj snalaženje i suočavanje sa jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

8. Video Media Environment

Kurs se bavi upoznavanjem sa medijem videa, njegovim informacijskim i stvaralačkim mogućnostima i različitim pristupima u njegovoj upotrebi, analiziranjem filmskog jezika sa gledišta kamere i montaže, i savladavanju tehnika kako stvaraoci postižu određeni, ciljani doživljaj kod gledaoca.

9. Introduction to HTML and CSS

Polaznici se upoznaju sa osnovama HTML i CSS jezika, uče da kreiraju dokumenta za web i da pišu ispravan, čist i pristupačan kod. Kurs objašnjava kreiraje HTML stranica, pisanje i postavljnje tagova, unošenje teksta, slika, lista, linkova, tabela i drugih elemenata sadržaja stranica. Osim toga, polaznici će naučiti šta predstavlja CSS opis, od čega se sastoji, kako se može koristiti, kako se i gde postavlja. Ovaj kurs predstavlja osnovu za nadgradnju znanja iz oblasti web dizajna i/ili web programiranja.

10. Editorial Design (InDesign)

InDesign kurs obrađuje grafičko uređivanje časopisa, knjiga i brošura. Radi se na efikasnom prelomu stranica i obradi teksta u programu Adobe InDesign, kao i na grafičkoj opremi štampanih medija.

11. Web Design (Dreamweaver)

Na Dreamweaver kursu se obrađuju elementi Adobe Dreamweaver programa koji je neprevaziđen pri samostalnom kreiranju internet prezentacija. Kurs, takođe, uključuje i postavljanje i održavanje web sajtova.

12. Modern CSS Layout

Kurs Modern CSS Layout predstavlja logičan nastavak kursa Adobe Dreamweaver CC kroz koji ćete dopuniti i produbiti svoja znanja. Kroz ovaj kurs obrađuju se pojmovi koji se tiču naprednih tehnika modernog HTML-a i CSS-a. Tokom predavanja na ovom kursu upoznaćete se sa tehnikama koje dopunjuju osnovne principe i omogućavaju vam da upravljate sadržajem na napredniji i lakši način.

13. Video Editing Design (Premiere)

Na Premiere kursu se izučavaju savremene metode video montaže. Radi se na projektima postprodukcije reklama i uvodnih špica u programu Adobe Premiere.

14. Adobe Acrobat

Na kursu se obrađuje program Adobe Acrobat X Pro iz paketa CC, sa posebnim akcentom na kreiranje PDF dokumenata, sigurnost, forme i podešavanja u programu. Na kursu se proučava rad sa PDF dokumentima, kreiranje i modifikovanje PDF-a, kao i veza između PDF-a i drugih formata dokumenata.

15. Video Postproduction

Kurs Video Postproduction će upoznati polaznike sa svim elementima proizvodnje video dela koji su u finalnoj fazi produkcije jednog filma ili televiziske emisije. Savladaćete profesionalno korišćenje softwarea kao što su Adobe Media Encoder, Adobe SpeedGrade, Adobe Dynamic Link kao i najbolje način za stručnu upotrebu kompletnog Adobe paketa.

16. Portfolio

Cilj celog programa je kreiranje portfolija sa radovima kojima će polaznik moći direktno da pokaže svoj kvalitet. Za vreme kursa, svaki polaznik će doraditi svoje radove i uobličiti ih u svojevrsnu prezentaciju s kojom će biti spreman za potragu za zaposlenjem. Polaznici će, u zavisnosti od specijalizacije, kreirati štampani i digitalni, web ili multimedijalni portfolio.

17. English Language 2 / German Language A2

Na predmetu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
 • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

18. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u e-Learning varijanti putem DL platforme.

Maksimum prakse i minimum teorije kroz niz konkretnih zadataka učiniće vas spemnim za profesionalni život. Zadaci su krajnje specifični i simuliraju realno okruženje poput kreiranja video-igre, priprema fotografija lii prelamanje teksta za časopis uz adekvatan teoretski background.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate

ITAcademy vam omogućava da polažete za prestižne međunarodno priznate sertifikate i diplome:

Adobe Certified Expert:

 • Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Dreamweaver
 • Adobe Premiere Pro

Adobe Certified Associate:

 • Visual Design (Adobe Photoshop)
 • Graphic design & illustration (Adobe Illustrator)
 • Print & digital media publication (Adobe InDesign)
 • Web authoring (Adobe Dreamweaver)
 • Digital video (Adobe Premiere Pro)

Saznajte kako funkcioniše sistem Adobe sertifikacije.

U cenu školovanja na ITAcademy uračunato je jedno polaganje za jedan od ispita u okviru izabranog međunarodnog sertifikata.

Takođe, nakon kompletiranja New Media Design programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

 • Sertifikat ITAcademy o odslušanom New Media Design programu
 • ITAcademy Certified New Media Designer sertifikat

 

Da li ima mesta na New Media Design programu? Proverite, upisni rok je u toku:

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.
Kontakt telefon: +381 (0)11 4011 200.