Kurs Copyrights

Kurs Copyrights se bavi autorskim pravima u procesu stvaranja, prezentacije i distribucije autorskog dela i internet pravima vezanim za zaštitu autorskih prava. Zasniva se na procesima registracije i zaštite industrijskog dizajna i žiga u međunarodnim i domaćim okvirima.

U današnje vreme je zastupljen princip prema kojem autorsko-pravna zaštita nastaje samim činom nastanka dela, što će reći da autor nije u obavezi da preduzima bilo kakve radnje kojima bi obezbedio svoje pravo. Recimo, prvo objavljivanje dela na teritoriji neke od zemalja članica Bernske i Univerzalne unije čini konstitutivni element zaštite u državama članicama. 

Međutim, do danas su se zadržali ostaci primene prava suprotnog tipa – principi formalnosti zaštite, što podrazumeva ispunjenje dodatnih uslova administrativne prirode. Autorsko pravo je isključivo pravo koje svom nosiocu omogućava ne samo potpuno iskorišćavanje zaštićenog predmeta, već i pravo da zabrani svim drugim licima iskorišćavanje njegovog dela. Sa ovim osnovama treba da se upoznaju svi koji se bave kreativnim poslovima u nekoj kompaniji ili kao freelancer.

Predmet srodnog prava ne mora biti delo koje uživa autorsko pravo, već to može biti i slobodno delo ili dela umetnika čija dela ne ispunjavaju uslove za dobijanje zaštite u određenoj stranoj zemlji. U praksi su najčešći nosioci autorskog i srodnog prava različite osobe i često dolazi do konfliktnih situacija, pa je uvedeno pravilo da se nijedno subjektivno srodno pravo ne sme tumačiti tako da ugrožava autorsko pravo. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Print & Graphic Design ProgramIT Management ProgramNew Media Design ProgramWeb Design Program i Video & Motion Graphic Design .

Kurs Copyrights - opis i cilj

Tokom kursa Copyrights, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa autorskim pravima. Upoznaćete se sa procedurama i sistemima zaštite autorskog prava i srodnih prava, industrijskog dizajna i žiga u domaćem i međunarodnom okruženju.

Grub prevod reči „brend“ bi, zapravo, bio žig. Ono što nikako ne treba mešati su logo i brend. Brend je sam po sebi ideja i percepcija o proizvodu. Logo je zaštitni znak brenda, odnosno žiga. Zbog čega se onda prilikom pravne zaštite znak i logotip definišu kao žig? On spada u pravni znak kojim fizička i pravna lica obeležavaju i izdvajaju svoje robe i usluge prilikom prometa. Dakle, žig je pravno zaštićen znak. Kurs Copyrights objasniće i način korišćenja žiga, tj. šta se može, a šta ne može zaštiti žigom.

Jedan od segmenata koji je izuzetno važan u sistemu zaštite autorskog prava je dizajn. Pod ovim terminom se mislim na industrijske i zanatske proizvode, i to na njihov spoljašnji izgled. Industrijski i zanatski proizvodi nisu proizvodi koji su namenjeni industriji ili zanatstvu, već je reč o proizvodima koji mogu da se proizvode industrijski ili zanatski, dakle kao serijski proizvodi. 

Govoriće se detaljnije o razlici između dizajna i autorskog dela kao i postupcima njegove zaštite i registracije. Pravilo je da se dizajnom ne može zaštititi spoljni oblik proizvoda koji je isključivo određen tehničkom funkcijom proizvoda.  Dizajn je primarno estetske prirode, i ne sme da bude diktiran isključivo funkcionalnim karakteristikama roba. 

To je izgled proizvoda koji ne dira i ne menja njegovu funkciju. Ne može se zaštititi dizajn čija bi zaštita bila u suprotnosti sa moralom, javnim poretkom, koja bi vređala tuđe autorsko pravo ili pravo industrijske svojine. Takođe, ne može se zaštititi dizajn koji sadrži državni ili drugi javni grb, amblem, zastavu itd. Lik ili ime nekog lica takođe ne mogu biti zaštićeni dizajnom, osim ako lice , o čijem liku i imenu je reč, ne da potpunu saglasnost. 

Kurs Copyrights ITAcademy

Plan i program

1. Autorsko pravo i srodna prava - sistem pravnih pravila i načela koji regulišu prava koje zakon dodeljuje autoru dela

  • Definicija i razvoj autorskog prava
  • Zaštita i raspolaganje autorskim pravima
  • Srodna prava

2. Žig - zaštićeni znak ili simbol, koji koristi pojedinac, kompanija ili neki drugi entitet s ciljem jedinstvene identifikacije svojih proizvoda i usluga, kako bi bili prepoznati od strane potrošača

  • Definicija pojma, vrste i rešerš žiga
  • Šta se ne štiti žigom?
  • Registracija žiga i međunarodne konvencije zaštite žiga

3. Dizajn - odnosi se na industrijske i zanatske proizvode, i to na njihov spoljašnji izgled.  

  • Industrijski dizajn
  • Postupak zaštite i registracije dizajna
  • Međunarodne konvencije zaštite dizajna 

Kurs Copyrights polaznici autorska prava

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se