Kurs SEO Fundamentals

U kursu Search Engine Optimization Fundamentals obrađuju se teme iz industrije – optimizacije sajtova za web pretraživače. Kurs će se fokusirati na najvažnije pojmove i pravila koja su neophodna za razumevanje osnova optimizacije sajtova za web pretraživače.

Poslovni svet se odavno izmestio iz fizičkog prostora i svoje modele poslovanja i zarade prebacio na internet. Svakodnevno se kreiraju novi sajtovi i definišu pravila koja bi trebalo poštovati kako bi se poslovanje diferenciralo i postalo konkurentnije na tržištu. Online svet je postao legitimno sredstvo za stvaranje kredibiliteta i reputacije, ali i za kreiranje novih poslovnih modela. Upravo zbog toga mnoge kompanije su ušle u borbu za bolju poziciju na pretraživačima i time se istakle kao konkurentnije u odnosu na one ispod njih u rezultatima pretrage.

Osnovna pravila optimizacije za web pretraživače su postala veoma važna u poslovnom kontekstu. Tehnike optimizacije bi trebalo razumeti kao korisno marketinško sredstvo za plasman proizvoda, usluga ili pozicioniranja samog brenda na internetu. Iako se SEO na prvi pogled može činiti kao besplatna tehnika, ona ipak podrazumeva određena ulaganja. Za ovu vrstu vidljivosti i marketinšku aktivnost na internetu potrebno je uložiti ne samo veliki, kontinuirani trud već i vreme.

Važno je imati na umu da rad na optimizaciji web prezentacije počinje odlukom o pokretanju sajta. Iz tog razloga osnovna znanja su neophodna, bilo da ste vlasnik sajta ili samo obavljate poslove uređivanja stranica na sajtu. Poznavanje osnova optimizacije sajtova za web pretraživače može biti od presudnog značaja za uspešno poslovanje u digitalnom svetu. Ovo znanje može pomoći u izgradnji kvalitetnog online prisustva, stvaranju lojalnosti klijenata i povećanju prodaje.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels ManagerWeb Project Manager & Data AnalystE-commerce Manager & EntrepreneurOnline Sales & E-business Development ManagerDigital Marketing Planner & Account Manager.

Kurs SEO Fundamentals – opis i ciljevi

Kurs Search Engine Optimization Fundamentals (Osnove optimizacije pretraživača) predstavlja uvod u oblast SEO (Search Engine Optimization) i sastoji se iz dva dela. U prvom delu kursa polaznici će se upoznati sa glavnim konceptima i terminima ove marketinške tehnike. Ovaj deo kursa obuhvata istorijski pregled važnijih pojmova, koji će upotpuniti teorijsko znanje o radu web pretraživača.

Tokom razvoja interneta razvijali su se i pretraživači. Proces rangiranja sajtova na stranicama pretraživača je evoluirao, pa će posebna pažnja tokom predavanja biti usmerena na algoritam pretraživača. Algoritmi su kompjuterski programi koji vrednuju stranice i indeksiraju ih za buduća pretraživanja korisnika. Drugim rečima, polaznici će saznati zašto su pretraživači zaslužni za kvalitetne i relevantne rezultate pretraga.

Kako bi se postigao SEO uspeh, potrebno je poštovati određena pravila koja algoritam zahteva. Međutim, u okviru SEO industrije se dešava da se namerno ili nenamerno ignorišu pravila, što dovodi do pojave različitih dobrih i loših praksi. Zato je poseban deo u okviru kursa SEO Fundamentals posvećen različitim vrstama SEO optimizacije, to jest primarnoj podeli na tri vrste optimizacije, kao i njihovim dobrim i lošim tehnikama i metodama.

Drugi deo kursa fokusira se na konkretne tehnike optimizacije, koje su potrebne kako bi jedna stranica stekla visoku poziciju u rezultatima pretrage. Tehnike koje se koriste u okviru optimizacije biće sistematizovane kao On-page, Technical i Off-page SEO prakse. Osnovna znanja u okviru SEO oblasti obuhvataju i načine planiranja i odabira ključnih reči ili fraza u funkciji optimizacije.

Cilj kursa je da se polaznici bliže upoznaju sa načinima rada web pretraživača i njihovom istorijom. Zamisao je da se polaznicima što jednostavnije približi postupak rangiranja na pretraživačima i da im se pruže odgovori na pitanja kao što su: koje vrste SEO optimizacije postoje, da li su sve SEO tehnike dobre ili ima i loših, da li su sve metode isplative i koje su neke od najpoznatijih. Pored toga, polaznici će biti u mogućnosti da samostalno vrše različite aktivnosti u okviru optimizacije različitih elemenata na sajtu, da odaberu adekvatne kjučne reči itd.

Kurs SEO Fundamentals odgovoriće vam na pitanja:

Šta predstavlja pojam SERP i kako Google algoritam utiče na pretragu korisnika?

SERP (Search Engine Results Page) predstavlja stranicu sa rezultatima pretrage koja se prikazuje nakon što korisnik unese ključne reči u pretraživač, kao što je Google. Ova stranica sadrži listu web stranica koje su relevantne za dati upit i prikazuje se korisniku kao rezultat pretrage.

Google algoritam, koji je zapravo kompleksan sistem koji rangira web stranice na osnovu relevantnosti i autoriteta, utiče na način prikazivanja rezultata na SERP-u. Algoritam uzima u obzir mnoge faktore, uključujući ključne reči, kvalitet i relevantnost sadržaja, linkove sa drugih web stranica, brzinu učitavanja stranice, mobilnu optimizaciju i mnoge druge faktore. Google uvek nastoji da prikaže korisniku najrelevantnije i najkvalitetnije web stranice na vrhu SERP-a. Algoritam se stalno ažurira i unapređuje kako bi se poboljšao kvalitet pretrage i sprečili pokušaji manipulacije rangiranjem.

Šta predstavlja white hat i black hat, a šta gray hat optimizacija?

Kada govorimo o tehnikama i metodama koje se primenjuju u okviru optimizacije sajtova, možemo ih grupisati u tri podele.

 • White hat SEO podrazumeva tehnike i metode optimizacije koje se u potpunosti pridržavaju pravila i smernica i obično uključuju kreiranje kvalitetnog sadržaja, korišćenje relevantnih ključnih reči, optimizacije web stranica i izgradnju kvalitetnih eksternih linkova. White hat tehnike se smatraju etičnim i dugoročnim pristupom optimizaciji.
 • Black hat SEO tehnike i metode uključuju manipulaciju ključnim rečima, plagiranje i kopiranje sadržaja, skrivena preusmeravanja, pretrpavanje ključnim rečima itd., a sve radi rangiranja sajta u što kraćem periodu. Ovo se smatra neetičnim i na duže staze neefikasnim za sajt.
 • Grey hat SEO tehnike i metode kombinuju white hat i black hat tehniku. To su metode koje nisu eksplicitno zabranjene, ali su u nekim slučajevima granične ili diskutabilne, odnosno etički neispravne. Grey hat tehnike mogu podrazumevati kupovinu isteklih domena, preuzimanje i preuređivanje tuđeg sadržaja, takozvane charity linkove i slično.

Koje vrste SEO optimizacije postoje?

SEO (Search Engine Optimization) može se podeliti u tri glavne kategorije: On-page SEO, Off-page SEO i Technical SEO.

 • On-page SEO obuhvata sve aktivnosti koje se sprovode na samom sajtu kako bi se poboljšala vidljivost i rangiranje u pretraživačima. To uključuje optimizaciju naslova stranice, metaopise, unošenje ključnih reči za svaku stranicu, alt tagove slika i drugih elemenata sadržaja. On-page SEO takođe uključuje brzinu učitavanja stranice, optimizovanje za mobilne uređaje, mapu sajta i slično.
 • Off-page SEO se odnosi na aktivnosti koje se sprovode izvan sajta kako bi se poboljšalo rangiranje u pretraživačima. To uključuje izgradnju kvalitetnih eksternih linkova prema sajtu, kreiranje kvalitetnog sadržaja itd.
 • Technical SEO uključuje sve tehničke aspekte sajta kako bi pretraživači mogli adekvatno da indeksiraju web stranice. To uključuje poboljšanje brzine učitavanja stranice, kontrolu robota pretraživača, serverske statusne kodove itd.
Polaznik kursa SEO Fundamentals za laptopom

Plan i program predavanja

1. Pretraživači i uvod u SEO koncept

 • Pojam, istorija i princip rada web pretraživača
 • Algoritmi pretraživača
 • Pojam, podela i cilj SEO optimizacije
 • Vrste SEO optimizacije: White hat, Black hat i Gray hat SEO

2. SEO osnove

 • Tehnike optimizacije i Search Engine Results Pages (SERP)
 • SEO – sadržaj i ključne reči

Polaznici kursa izučavaju SEO osnove

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se