Kako integrisati sve obrazovne funkcije na jednom mestu?

Poseban kvalitet ITAcademy predstavlja informacioni sistem koji omogućava integrisanje i objedinjavanje na jednom mestu svih značajnijih aktivnosti vezanih za nastavu. Time se ITAcademy svrstava u red malog broja edukativnih institucija koje poseduju takav sistem.

Sistem je projektovan i realizovan tako da omogući visok komfor nastavnom osoblju i polaznicima tokom školovanja na polju kreiranja, čuvanja i razmene informacija i znanja. Korišćenjem informacionog sistema povećava se efikasnost, smanjuje se upotreba papirologije, greške se svode na minimum i povećava se kontrola nad celokupnim sistemom.

Integrisani podaci na jednom mestu

Informacioni sistem obuhvata:

 • podatke o polaznicima, nastavnom osoblju i zaposlenima,
 • plan i program rada,
 • evidenciju dnevnika rada,
 • unos, dodelu i ocenu radova,
 • praćenje projekata,
 • organizaciju kurseva,
 • prijavu ispita,
 • prijemne ispite,
 • biblioteku modula,
 • sistem ocenjivanja,
 • sistem obaveštavanja (vesti, poruke i dr.),
 • analize i izveštaje svih navedenih aktivnosti po kriterijumima:
   • analiza prijava i prolaznost ispita,
   • izveštaji o seminarskim radovima, projektima i slično,
 • statistike korišćenja,
 • istoriju i arhivu za sve komponente sistema,
 • automatizam povezivanja sa web sajtom ITAcademy.

Štedi vreme i olakšava školovanje

Dragoceno vreme svih učesnika u nastavi na ovaj način se značajno štedi. Zahvaljujući ovom sistemu, polaznici ne moraju da čekaju po raznim službama, niti da kupuju i popunjavaju različite formulare i slično.

slika

Predavači su u mogućnosti da elektronski unose nastavni plan i dnevnik nastave, kao i da pripremaju, dodeljuju i ocenjuju seminarske radove i projekte.

Informacioni sistem omogućava i analizu poređenja svih u sistemu unetih elemenata, kao i njihovo praćenje u realnom vremenu. Informacioni sistem se neprekidno unapređuje posebno na polju online edukacije i e-Learninga.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se